Đối tượng và mức trợ cấp xã hội hàng tháng năm 2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Ngọc Quế Anh
06/06/2024 10:15 AM

Trợ cấp xã hội là một khoản trợ cấp do Nhà nước hoặc các tổ chức phi Chính phủ hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn. Dưới đây, là đối tượng và mức trợ cấp xã hội hàng tháng năm 2024.

Đối tượng và mức trợ cấp xã hội hàng tháng năm 2024 (Hình từ internet)

Đối tượng và mức trợ cấp xã hội hàng tháng năm 2024

Căn cứ theo Điều 5, Điều 6 Nghị định 20/2021/NĐ-CP, đối tượng được hưởng và mức hưởng trợ cấp xã hội hiện nay như sau:

Mức hưởng trợ cấp xã hội = Mức chuẩn trợ giúp xã hội (360 nghìn đồng) x Hệ số

Stt

Đối tượng

Hệ số

Mức hường

1

Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp:

(1) Hệ số 2,5 đối với trường hợp dưới 04 tuổi
(2) Hệ số 1,5 đối với trường hợp từ đủ 04 tuổi trở lên

(1) 900.000 đồng.

(2) 540.000 đồng.

Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi

Mồ côi cả cha và mẹ

Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật

Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội

Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc

Cả cha và mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật

Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội

Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc

Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội

Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc

Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc

2

Người thuộc diện nêu tại Stt 1 đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng mà đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất thì tiếp tục được hưởng chính sách trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học, nhưng tối đa không quá 22 tuổi

Hệ số 1,5

540.000 đồng

3

Trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo

- Hệ số 2,5 đối với đối tượng dưới 04 tuổi

900.000 đồng.

 

- Hệ số 2,0 đối với đối tượng từ đủ 04 - dưới 16 tuổi

720.000 đồng

4

Người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có chồng/vợ; đã có chồng/vợ nhưng đã chết/mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi/đang nuôi con từ 16 - 22 tuổi và người con đó đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất (gọi chung là người đơn thân nghèo đang nuôi con)

Hệ số 1,0

360.000 đồng

5

Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp:

(1) Hệ số 1,5 đối với đối tượng quy định tại khoản 5.1. từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi
(2) Hệ số 2,0 đối với đối tượng quy định tại khoản 5.2. từ đủ 80 tuổi trở lên
(3) Hệ số 1,0 đối với đối tượng quy định tại khoản 5.2. và 5.3.
(4) Hệ số 3,0 đối với đối tượng quy định tại khoản 5.4.

(1) 540.000 đồng

(2) 720.000 đồng

(3) 360.000 đồng

(4) 1.080.000 đồng

(5.1) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

(5.2) Người cao tuổi từ đủ 75 - 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện theo khoản (5.1) đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn

(5.3) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện theo khoản (5.1) mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng

(5.4) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng

6

Người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định pháp luật về người khuyết tật

(1) Hệ số 2,0 đối với người khuyết tật đặc biệt nặng

(2) Hệ số 2,5 đối với trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật đặc biệt nặng

(3) Hệ số 1,5 đối với người khuyết tật nặng

(4) Hệ số 2,0 đối với trẻ em khuyết tật nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật nặng

(1) 720.000 đồng

(2) 900.000 đồng

(3) 540.000 đồng

(4) 720.000 đồng

7

Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc đối tượng theo stt 1, 3 và 6 đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn

Hệ số 1,5

540.000 đồng

8

Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng

Hệ số 1,5

540.000 đồng

Tuy nhiên, tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội đã đề xuất sửa đổi mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 01/7/2024 là 500.000 đồng/tháng.

Chính vì vậy, tiền trợ cấp xã hội 2024 sẽ có tăng nếu đề xuất tăng chuẩn trợ cấp xã hội được thông qua. Mức hưởng trợ cấp xã hội 2024 sau khi điều chỉnh như sau:

- Cao nhất là 1.500.000 đồng/tháng và thấp nhất là 500.000 đồng/tháng.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 20/2021/NĐ-CP

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,375

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn