Hướng dẫn thực hiện đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù của lực lượng Công an nhân dân

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
25/05/2024 20:00 PM

Việc thực hiện đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù của Công an nhân dân được thực hiện hằng năm theo trình tự dưới đây.

Hướng dẫn thực hiện đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù của lực lượng Công an nhân dân

Hướng dẫn thực hiện đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù của lực lượng Công an nhân dân (Hình ảnh từ Internet)

Hướng dẫn thực hiện đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù của lực lượng Công an nhân dân

Căn cứ theo Điều 18 Thông tư 10/2024/TT-BCA hướng dẫn việc thực hiện đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù của lực lượng Công an nhân dân như sau:

- Hằng năm, Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện, Công an cấp xã căn cứ vào tình hình người chấp hành xong hình phạt tù trên địa bàn chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo, đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương thực hiện:

+ Dạy nghề, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù;

+ Huy động doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hỗ trợ vốn vay, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù;

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tiếp nhận, giúp đỡ việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù.

- Công an các địa phương phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá vay vốn theo Quyết định 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Thực hiện trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý đối với người chấp hành xong hình phạt tù của lực lượng Công an nhân dân

Theo Điều 17 Thông tư 10/2024/TT-BCA quy định về việc thực hiện trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý đối với người chấp hành xong hình phạt tù của lực lượng Công an nhân dân như sau:

- Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện, Công an cấp xã tổ chức thực hiện trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý đối với người chấp hành xong hình phạt tù quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 49/2020/NĐ-CP.

- Công an cấp xã phải thực hiện tư vấn riêng hoặc tư vấn nhóm đối với người chấp hành xong hình phạt tù mới được tha khỏi cơ sở giam giữ phạm nhân về cư trú tại địa phương; hướng dẫn, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú, đăng ký hộ tịch, cấp căn cước công dân, cấp phiếu lý lịch tư pháp, xin xóa án tích và các vấn đề cần thiết khác.

Hướng dẫn thực hiện thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù của lực lượng Công an nhân dân

Tại Điều 16 Thông tư 10/2024/TT-BCA quy định việc thực hiện thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù của lực lượng Công an nhân dân như sau:

- Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện:

+ Thường xuyên tổ chức tuyên truyền công tác tái hòa nhập cộng đồng trên các phương tiện truyền thông Công an nhân dân;

+ Phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương;

+ Tổ chức thực hiện công tác vận động quần chúng tham gia công tác tái hòa nhập cộng đồng;

+ Tổ chức các hình thức thông tin, truyền thông, giáo dục phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình trên địa bàn;

+ Tổ chức tập huấn, hội nghị về công tác tái hòa nhập cộng đồng.

- Nội dung, hình thức thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Nghị định 49/2020/NĐ-CP.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 461

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn