Căn cứ điều chỉnh quy hoạch xây dựng

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
25/05/2024 15:45 PM

Hiện nay, trong lĩnh vực xây dựng thì các căn cứ điều chỉnh quy hoạch xây dựng đã được quy định một cách cụ thể tại Luật Xây dựng 2014

Căn cứ điều chỉnh quy hoạch xây dựng

Căn cứ điều chỉnh quy hoạch xây dựng (Hình ảnh từ Internet)

1. Căn cứ điều chỉnh quy hoạch xây dựng

Theo Điều 35 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi tại khoản 10  Điều 28 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018) quy định về căn cứ điều chỉnh quy hoạch xây dựng như sau:

* Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện được điều chỉnh khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Có sự điều chỉnh mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực làm thay đổi mục tiêu của quy hoạch;

- Có sự điều chỉnh của quy hoạch cao hơn làm thay đổi nội dung quy hoạch hoặc có sự mâu thuẫn với quy hoạch cùng cấp;

- Có sự thay đổi, điều chỉnh địa giới hành chính làm ảnh hưởng đến tính chất, quy mô không gian lãnh thổ của quy hoạch;

- Do tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, chiến tranh làm thay đổi mục tiêu, định hướng, tổ chức không gian lãnh thổ của quy hoạch;

- Do biến động bất thường của tình hình kinh tế - xã hội làm hạn chế nguồn lực thực hiện quy hoạch;

- Do sự phát triển của khoa học, công nghệ làm thay đổi cơ bản việc thực hiện quy hoạch;

- Do yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh.

* Quy hoạch xây dựng khu chức năng được điều chỉnh khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Có sự điều chỉnh quy hoạch cao hơn hoặc có sự mâu thuẫn với quy hoạch cùng cấp;

- Hình thành dự án trọng điểm có ý nghĩa quốc gia làm ảnh hưởng lớn đến sử dụng đất, môi trường, bố cục không gian của khu chức năng;

- Quy hoạch xây dựng không thực hiện được hoặc việc triển khai thực hiện gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, di tích lịch sử - văn hóa hoặc môi trường sinh thái được xác định thông qua việc rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch xây dựng và ý kiến cộng đồng;

- Do tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, chiến tranh làm thay đổi mục tiêu, định hướng, tổ chức không gian lãnh thổ của quy hoạch;

- Phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng.

* Quy hoạch nông thôn được điều chỉnh khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Có sự điều chỉnh của quy hoạch cao hơn;

- Có sự biến động về điều kiện địa lý tự nhiên;

- Thay đổi địa giới hành chính.

2. Trình tự điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng

Theo Điều 39 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi bởi khoản 12 Điều 28 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018) quy định về trình tự điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng như sau:

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng có trách nhiệm sau đây:

+ Lập báo cáo về nội dung và kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng;

+ Tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư trong khu vực dự kiến điều chỉnh quy hoạch và các khu vực xung quanh chịu ảnh hưởng trực tiếp về nội dung và kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 Luật Xây dựng 2014.

- Cơ quan quản lý quy hoạch có thẩm quyền quy định tại Điều 32 Luật Xây dựng 2014 thẩm định về các căn cứ, điều kiện và nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng xem xét, quyết định việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng trên cơ sở ý kiến của cơ quan thẩm định quy hoạch xây dựng.

Quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng phải có các nội dung điều chỉnh và bản vẽ kèm theo.

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng có trách nhiệm cập nhật và thể hiện trong hồ sơ quy hoạch những nội dung điều chỉnh. Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng phải được công bố công khai theo quy định tại các Điều 40, 41 và 42 Luật Xây dựng 2014.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 322

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn