Tiêu chuẩn ngạch Thư ký viên cao cấp

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Châu Văn Trọng
25/10/2022 09:55 AM

Cho tôi hỏi hiện nay, theo quy định pháp luật thì tiêu chuẩn ngạch Thư ký viên cao cấp như thế nào? – Thanh Xuân (TP. HCM)

Tiêu chuẩn ngạch Thư ký viên cao cấp

Tiêu chuẩn ngạch Thư ký viên cao cấp (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Các ngạch Thư ký Tòa án

Thư ký Tòa án là người có trình độ cử nhân luật trở lên được Tòa án tuyển dụng, được đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án và bổ nhiệm vào ngạch Thư ký Tòa án.

Thư ký Tòa án có các ngạch sau: 

- Thư ký viên;

- Thư ký viên chính;

- Thư ký viên cao cấp.

(Căn cứ khoản 1 Điều 92 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014)

2. Tiêu chuẩn ngạch Thư ký viên cao cấp

2.1 Tiêu chuẩn chung của Thư ký Tòa án

Các tiêu chuẩn chung của Thư ký Tòa án được quy định tại Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 1718/QĐ-TANDTC ngày 22/11/2017, bao gồm:

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công lý, lợi ích của Tổ quốc và Nhân dân.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công chức theo quy định của pháp luật; nghiêm túc chấp hành sự phân công nhiệm vụ của cấp trên; gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và quy định của Tòa án nhân dân.

- Tận tụy, liêm khiết, trung thực, khách quan, công tâm và gương mẫu trong thực thi công vụ; chấp hành quy tắc ứng xử của công chức Tòa án nhân dân, lịch sự, văn hóa, chuẩn mực trong giao tiếp và phục vụ nhân dân.

- Có phẩm chất, đạo đức, lối sống và sinh hoạt lành mạnh, khiêm tốn, đoàn kết; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không lợi dụng việc công để mưu cầu lợi ích cá nhân; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Thường xuyên có ý thức rèn luyện phẩm chất, học tập nâng cao trình độ, năng lực bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2.2 Tiêu chuẩn ngạch Thư ký viên cao cấp

Căn cứ Khoản 3, 4 Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 1718/QĐ-TANDTC, tiêu chuẩn ngạch Thư ký viên cao cấp được quy định như sau:

* Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

- Nắm vững và am hiểu sâu sắc hệ thống các quy định của pháp luật về nghiệp vụ Thư ký phiên tòa, quy trình tố tụng, các nhiệm vụ hành chính, tư pháp;

- Có năng lực đề xuất, tham mưu, chủ trì xây dựng các quy trình nghiệp vụ Thư ký Tòa án gắn với yêu cầu nhiệm vụ của Tòa án nhân dân để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

- Có năng lực phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa và đề xuất được các phương pháp để hoàn thiện hoặc giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra thuộc phạm vi chuyên môn nghiệp vụ được giao;

- Thành thạo và làm chủ các kỹ năng soạn thảo, thuyết trình, bảo vệ và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn được giao;

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực thi công vụ theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được giao;

- Có năng lực thực hiện ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để cải tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ được giao.

* Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

- Có bằng tốt nghiệp Cử nhân luật trở lên;

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

>>> Xem thêm: Bảng lương Thẩm phán và Thư ký Toà án năm 2022? Lương Thẩm phán, Thư ký Tòa án 2022 có tăng không?

Điều kiện dự thi nâng ngạch Thư ký Tòa án là gì? Ngạch Thư ký viên Tòa án cần đáp ứng các tiêu chuẩn nào?

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Tòa án? Trường hợp nào thì được thay đổi Thư ký Tòa án trong tố tụng dân sự?

Văn Trọng

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,660

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn