Tiêu chuẩn ngạch Thư ký viên

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
22/10/2022 16:04 PM

Tôi muốn biết các tiêu chuẩn ngạch Thư ký viên của Tòa án nhân dân các cấp được quy định như thế nào? - Phi Bằng (Đà Nẵng)

Tiêu chuẩn ngạch Thư ký viên

Tiêu chuẩn ngạch Thư ký viên

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Thế nào là Thư ký viên?

Theo khoản 1 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 1718/QĐ-TANDTC năm 2017, thư ký viên là chức danh tư pháp có yêu cầu chuyên môn cơ bản về nghiệp vụ Thư ký Tòa án, được bố trí tại Tòa án nhân dân các cấp.

Cụ thể, các cấp Tòa án nhân dân bao gồm:

- Tòa án nhân dân tối cao.

- Tòa án nhân dân cấp cao.

- Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương.

- Tòa án quân sự.

(Điều 3 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014)

2. Tiêu chuẩn ngạch Thư ký viên

2.1. Tiêu chuẩn chung của ngạch Thư ký viên

Cụ thể tại Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 1718/QĐ-TANDTC năm 2017, tiêu chuẩn chung của ngạch Thư ký viên được quy định như sau:

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công lý, lợi ích của Tổ quốc và Nhân dân.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công chức theo quy định của pháp luật; nghiêm túc chấp hành sự phân công nhiệm vụ của cấp trên; gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và quy định của Tòa án nhân dân.

- Tận tụy, liêm khiết, trung thực, khách quan, công tâm và gương mẫu trong thực thi công vụ; chấp hành quy tắc ứng xử của công chức Tòa án nhân dân, lịch sự, văn hóa, chuẩn mực trong giao tiếp và phục vụ nhân dân.

- Có phẩm chất, đạo đức, lối sống và sinh hoạt lành mạnh, khiêm tốn, đoàn kết; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không lợi dụng việc công để mưu cầu lợi ích cá nhân; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Thường xuyên có ý thức rèn luyện phẩm chất, học tập nâng cao trình độ, năng lực bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2.2. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch Thư ký viên

Về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, ngạch Thư ký viên cần đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 3 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 1718/QĐ-TANDTC năm 2017, cụ thể như sau:

- Nắm vững các kiến thức cơ bản theo quy định của pháp luật về nghiệp vụ Thư ký phiên tòa, quy trình tố tụng và các nhiệm vụ hành chính, tư pháp;

- Có kỹ năng soạn thảo văn bản tố tụng theo đúng thể thức, quy trình, thủ tục và thẩm quyền;

- Chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với đồng nghiệp để triển khai nhiệm vụ chuyên môn được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

- Có năng lực thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ được giao.

2.3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch Thư ký viên

Theo khoản 4 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 1718/QĐ-TANDTC năm 2017, các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch Thư ký viên bao gồm:

- Có bằng tốt nghiệp Cử nhân luật trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

3. Điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch Thư ký viên

Thư ký Tòa án được đăng ký dự thi nâng ngạch khi có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 13 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 1718/QĐ-TANDTC năm 2017, cụ thể như sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục tính đến thời điểm đăng ký dự thi nâng ngạch; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cao hơn ngạch hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch đăng ký dự thi.

Ngoài các điều kiện trên, khi dự thi nâng ngạch Thư ký viên, công chức Tòa án nhân dân các cấp còn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Cán sự, nhân viên trong Tòa án nhân dân khi dự thi nâng ngạch Thư ký viên phải có thời gian giữ ngạch cán sự hoặc tương đương tối thiểu là 03 năm (36 tháng). Trường hợp đang giữ ngạch nhân viên thì thời gian giữ ngạch nhân viên hoặc tương đương tối thiểu là 05 năm (60 tháng);

- Có chứng chỉ đào tạo Nghiệp vụ Thư ký viên.

(Điểm a khoản 2 Điều 13 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 1718/QĐ-TANDTC năm 2017)

4. Hồ sơ dự thi nâng ngạch Thư ký viên

Cụ thể tại Điều 14 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 1718/QĐ-TANDTC năm 2017, hồ sơ dự thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, gồm có các tài liệu như sau:

- Tờ trình cử công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án (theo mẫu ban hành kèm theo Phụ lục số 3).

Mẫu tờ trình cử công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch

- Danh sách tham dự kỳ thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án (theo mẫu ban hành kèm theo Phụ lục số 4).

Mẫu danh sách tham dự kỳ thi nâng ngạch

- Hồ sơ cá nhân của người được cử tham dự kỳ thi nâng ngạch, gồm:

+ Sơ yếu lý lịch của công chức theo Mẫu số 2C (do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 02/2008/QĐ-BNV), có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức;

Mẫu số 2C

- Bản nhận xét, đánh giá công chức của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 13 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 1718/QĐ-TANDTC năm 2017;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Các tài liệu, giấy tờ khác theo quy định của tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức dự thi (nếu có).

Thanh Rin

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,248

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn