Số lượng đại biểu, Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
22/04/2021 15:00 PM

Số lượng đại biểu, số lượng Phó Chủ tịch, cơ cấu Thường trực HĐND cấp tỉnh, huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026 có nhiều thay đổi so với hiện hành.

Số lượng đại biểu, Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026

Số lượng đại biểu, Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026

1. Đối với HĐND cấp tỉnh:

**Giảm số lượng đại biểu HĐND cấp tỉnh:

- Tỉnh miền núi, vùng cao có từ 500.000 dân trở xuống được bầu 50 đại biểu; có trên 500.000 dân, cứ thêm 50.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 75 đại biểu (giảm 10 đại biểu);

Tỉnh không thuộc trường hợp nêu trên có từ 01 triệu dân trở xuống được bầu 50 đại biểu; có trên 01 triệu dân thì cứ thêm 70.000 dân được bầu thêm 01 đại biểu, nhưng tổng số không quá 85 đại biểu (giảm 10 đại biểu).

- Thành phố trực thuộc Trung ương có từ 1 triệu dân trở xuống được bầu 50 đại biểu; có trên 1 triệu dân thì cứ thêm 60.000 dân được bầu thêm 01 đại biểu, nhưng tổng số không quá 85 đại biểu (giảm 10 đại biểu). Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh được bầu 95 đại biểu (giảm 10 đại biểu).

**Giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh

Trường hợp Chủ tịch HĐND tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thì có 01 Phó Chủ tịch HĐND; trường hợp Chủ tịch HĐND tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động không chuyên trách thì có 02 Phó Chủ tịch HĐND. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.

(Hiện hành, có 02 Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh).

Như vậy, việc giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh sẽ thực hiện đối với trường hợp Chủ tịch HĐND cấp tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.

Riêng tại Hà Nội, thực hiện thí điểm có 02 Phó Chủ tịch HĐND thành phố (theo Nghị quyết 160/2021/QH14).

2. Đối với HĐND cấp huyện:

**Giảm số lượng đại biểu HĐND cấp huyện

- Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có từ 40.000 dân trở xuống được bầu 30 đại biểu; có trên 40.000 dân, cứ thêm 7.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 35 đại biểu (giảm 5 đại biểu).

- Huyện không thuộc trường hợp nêu trên, thị xã có từ 80.000 dân trở xuống được bầu 30 đại biểu; có trên 80.000 dân, cứ thêm 15.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 35 đại biểu (giảm 5 đại biểu).

- Quận, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có từ 100.000 dân trở xuống được bầu 30 đại biểu; có trên 100.000 dân, cứ thêm 15.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 35 đại biểu (giảm 5 đại biểu).

- Số lượng đại biểu HĐND ở huyện, quận, thị xã, thành phố, tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương có từ 30 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trở lên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Thường trực HĐND cấp tỉnh, nhưng tổng số không quá 40 đại biểu (giảm 5 đại biểu).

**Giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện:

Theo đó, thường trực HĐND huyện gồm có: Chủ tịch HĐND; 01 Phó chủ tịch HĐND (hiện hành gồm 02 Phó Chủ tịch HĐND); Các Ủy viên là Trưởng ban của HĐND huyện.

3. Đối với HĐND cấp xã:

**Giảm số lượng đại biểu HĐND cấp xã:

- Xã, thị trấn miền núi, vùng cao và hải đảo có từ 2.000 dân trở xuống được bầu 15 đại biểu (đối với xã, thị trấn miền núi, vùng cao và hải đảo có từ 1.000 dân đến 2.000 dân giảm 5 đại biểu).

- Xã, thị trấn miền núi, vùng cao và hải đảo có trên 2.000 dân đến dưới 3.000 dân được bầu 19 đại biểu (giảm 6 đại biểu).

- Xã, thị trấn miền núi, vùng cao và hải đảo có từ 3.000 dân đến 4.000 dân được bầu 21 đại biểu; có trên 4.000 dân, cứ thêm 1.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 30 đại biểu (giảm 5 đại biểu).

- Xã, thị trấn không thuộc trường hợp nêu trên có từ 5.000 dân trở xuống được bầu 25 đại biểu; có trên 5.000 dân thì cứ thêm 2.500 dân được bầu thêm 01 đại biểu, nhưng tổng số không quá 30 đại biểu (giảm 5 đại biểu).

- Phường có từ 10.000 dân trở xuống được bầu 21 đại biểu (giảm 4 đại biểu).

- Phường có trên 10.000 dân thì cứ thêm 5.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 30 đại biểu (giảm 5 đại biểu).

**Thay đổi cơ cấu Thường trực HĐND cấp xã:

Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp xã gồm Chủ tịch HĐND, một Phó Chủ tịch HĐND và có thêm các Ủy viên là Trưởng ban của HĐND cấp xã. Phó Chủ tịch HĐND cấp xã là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách.

Căn cứ:

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015;

- Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019;

- Nghị quyết 160/2021/QH14.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 29,725

Bài viết về

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn