Lệ phí môn bài với tổ chức hành nghề luật sư là 01 triệu đồng/năm

05/03/2020 10:27 AM

Đây là giải đáp của Cục thuế Hà Nội tại Công văn 4843/CT-TTHT ngày 10/02/2020 về việc lệ phí môn bài đối với tổ chức hành nghề luật sư.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

- Căn cứ khoản 1 Điều 2 Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 hướng dẫn về đăng ký thuế quy định:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người nộp thuế là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sau:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân thực hiện đăng ký doanh nghiệp (đăng ký thuế và đăng ký kinh doanh) tại cơ quan đăng ký kinh doanh (sau đây gọi là Doanh nghiệp).

b) Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán, luật sư, công chứng hoặc các lĩnh vực chuyên ngành khác không đăng ký doanh nghiệp qua cơ quan đăng ký kinh doanh (sau đây gọi là Tổ chức kinh tế)…ˮ

- Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 quy định về mức thu lệ phí môn bài:

Điều 4. Mức thu lệ phí môn bài

1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;

b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;

c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức quy định tại điểm a và điểm b khoản này căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp công ty luật, văn phòng luật sư là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực luật sư không đăng ký doanh nghiệp qua cơ quan đăng ký kinh doanh được gọi là tổ chức kinh tế. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức kinh tế theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP là 01 triệu đồng/năm.

Việc không thống nhất giữa hệ thống ứng dụng TMS với quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP về mức nộp tiền và tiểu mục lệ phí môn bài cho Công ty luật, VP Luật sư, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ có văn bản báo cáo Tổng cục Thuế để có xem xét, hướng dẫn.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 4843/CT-TTHT ngày 10/02/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 15,085

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn