Tổng hợp Nghị quyết mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
20/06/2024 09:38 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT gửi đến quý khách hàng tổng hợp Nghị quyết mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Tổng hợp Nghị quyết mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Tổng hợp Nghị quyết mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở (Hình từ internet)

1. Nghị quyết mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại Hà Giang

Ngày 27/5/2024, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang thông qua Nghị quyết 33/2024/NQ-HĐND về mức hỗ trợ, bồi dưỡng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Theo đó, mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang như sau:

- Mức hỗ trợ, bồi dưỡng thường xuyên hằng tháng đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, như sau:

+ Đối với Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: 1.300.000 đồng/tháng.

+ Đối với Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: 1.000.000 đồng/tháng.

+ Đối với Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: 700.000 đồng/tháng.

- Mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, như sau:

+ Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 20% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. Mức hỗ trợ này ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 10 và điểm c, khoản 1, Điều 14, Nghị định 134/2015/NĐ-CP.

+ Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định.

+ Trường hợp thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc đã được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật thì không được hưởng kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo Nghị quyết 33/2024/NQ-HĐND.

- Mức hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ tiền ăn hằng ngày trong thời gian điều trị nội trú đến khi ổn định sức khỏe ra viện đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương khi làm nhiệm vụ:

Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, tai nạn, bị thương khi làm nhiệm vụ được hưởng mức hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh như mức hưởng bảo hiểm y tế cho đối tượng này khi tham gia bảo hiểm y tế. Trong thời gian điều trị nội trú được hỗ trợ tiền ăn bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân.

- Mức hỗ trợ thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn, chết khi làm nhiệm vụ, như sau:

+ Trường hợp bị tai nạn: Trong thời gian điều trị tai nạn được hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ tiền ăn hằng ngày, kể cả trường hợp vết thương tái phát cho đến khi ổn định sức khỏe ra viện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết 33/2024/NQ-HĐND.

+ Trường hợp tai nạn dẫn đến chết: Thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất bằng mức đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội; người lo mai táng được nhận tiền mai táng phí bằng mức đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

- Quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự khi được cử đi thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ, như sau:

+ Khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ thì được hưởng bồi dưỡng bằng 01 giờ ngày làm việc bình thường x 150% x số giờ làm ngoài giờ (không quá 300 giờ/người/năm).

+ Khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động thì được hưởng mức tiền bồi dưỡng 13.000 đồng/người/ngày.

+ Khi làm nhiệm vụ tại những nơi thuộc khu vực biên giới, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc tại đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng được hưởng mức tiền bồi dưỡng ngày công lao động tăng thêm tương đương với mức tiền bồi dưỡng người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố thuộc địa bàn đó được hưởng.

2. Nghị quyết mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại Nghệ An

Ngày 07/6/2024, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An thông qua Nghị quyết 06/2024/NQ-HĐND quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên, mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng; chế độ, chính sách đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng:

- Tổ trưởng (kiêm Phó Trưởng thôn, xóm, khối, bản): 2.000.000 đồng/tháng;

- Tổ phó: 1.200.000 đồng/tháng;

- Tổ viên: 1.100.000 đồng/tháng.

3. Nghị quyết mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại Phú Thọ

Ngày 04/6/2024, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ đã thông qua Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ hằng tháng cho người tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Người tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hỗ trợ hằng tháng như sau:

- Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hưởng mức hỗ trợ hằng tháng: 1.100.000 đồng.

- Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hưởng mức hỗ trợ hằng tháng: 1.050.000 đồng.

- Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hưởng mức hỗ trợ hằng tháng: 1.000.000 đồng.

4. Nghị quyết mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại Hải Dương

Ngày 30/5/2024, Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Nghị quyết 05/2024/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Quy định mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an nin, trật tự ở cơ sở như sau:

- Tổ trưởng: 1.600.000 đồng/người/tháng.

- Tổ phó: 1.400.000 đồng/người/tháng.

- Tổ viên: 1.200.000 đồng/người/tháng.

Đang tiếp tục cập nhật

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,865

Bài viết về

Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn