Đề xuất thưởng tiền cho cá nhân được tặng Kỷ niệm chương của Bộ Nội vụ

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
20/06/2024 09:01 AM

Thưởng tiền cho người được tặng Kỷ niệm chương của Bộ Nội vụ được đề xuất tại Dự thảo Thông tư Quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.

Đề xuất thưởng tiền cho cá nhân được tặng Kỷ niệm chương của Bộ Nội vụ

Đề xuất thưởng tiền cho cá nhân được tặng Kỷ niệm chương của Bộ Nội vụ (Hình từ Internet)

Đề xuất thưởng tiền cho cá nhân được tặng Kỷ niệm chương của Bộ Nội vụ

Dự thảo Thông tư Quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ (sau đây gọi là Dự thảo Thông tư) đã đề xuất thưởng 01 triệu đồng cho cá nhân được tặng Kỷ niệm chương của Bộ Nội vụ. Nội dung này được quy định trong quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tặng Kỷ niệm chương tại Điều 5 Dự thảo Thông tư:

- Cá nhân được Bộ Nội vụ tặng Kỷ niệm chương được nhận Bằng Kỷ niệm chương, Khung và biểu trưng (logo) của ngành, lĩnh vực kèm theo tiền thưởng 01 triệu đồng.

- Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương có trách nhiệm tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống của Bộ Nội vụ, gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Tổ chức đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương phải thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn gửi và đảm bảo tính chính xác của hồ sơ theo quy định của Thông tư này và các quy định khác có liên quan về thi đua, khen thưởng.

- Người xác nhận thành tích, cá nhân có báo cáo không trung thực về tiêu chuẩn, điều kiện để được xét tặng Kỷ niệm chương thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

- Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo về việc đề nghị và xét tặng Kỷ niệm chương theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Đây là điểm mới so với quy định hiện hành tại Điều 1 Thông tư 14/2019/TT-BNV quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ khi chỉ đề cập đến việc “Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương được nhận Giấy chứng nhận Kỷ niệm chương và biểu trưng (logo) của ngành, lĩnh vực”.

Các loại Kỷ niệm chương của Bộ Nội vụ

Theo Điều 2 Thông tư 14/2019/TT-BNV, Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ là hình thức tặng thưởng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ để ghi nhận thành tích, cống hiến, đóng góp của các cá nhân vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Bộ Nội vụ. Các loại Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ bao gồm:

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước”.

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thi đua, Khen thưởng”.

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quản lý nhà nước về Tín ngưỡng, Tôn giáo”.

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”.

Nguyên tắc xét tặng Kỷ niệm chương của Bộ Nội vụ

Điều 3 Thông tư 14/2019/TT-BNV quy định việc xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ phải được thực hiện theo 03 nguyên tắc:

- Kỷ niệm chương chỉ xét tặng một lần cho cá nhân, không có hình thức truy tặng. Cá nhân trong quá trình công tác có thể được tặng nhiều loại Kỷ niệm chương.

- Việc xét tặng Kỷ niệm chương thực hiện theo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự xét và trao tặng Kỷ niệm chương được quy định tại Thông tư 14/2019/TT-BNV, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai và kịp thời.

- Bộ Nội vụ xét tặng Kỷ niệm chương vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống của các ngành và xét tặng đột xuất đối với các trường hợp đặc biệt.

Trần Trọng Tín

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 351

Bài viết về

Thi đua khen thưởng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn