Yêu cầu chấn chỉnh công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng cục Thuế

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
15/06/2024 11:45 AM

Tổng cục Thuế yêu cầu chấn chỉnh công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí là nội dung tại Công văn 2412/TCT-VP năm 2024.

Yêu cầu chấn chỉnh công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng cục Thuế

Yêu cầu chấn chỉnh công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng cục Thuế (Hình từ Internet)

Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2412/TCT-VP ngày 06/6/2024 chấn chỉnh công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Yêu cầu chấn chỉnh công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng cục Thuế

Trong thời gian vừa qua, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin của các đơn vị ngành Thuế đã được triển khai khá đồng bộ, đúng quy định của pháp luật và quy định tại Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan thuế; Quyết định 1617/QĐ-BTC ngày 18/8/2017 về việc ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính; Quyết định 836/QĐ-BTC ngày 19/4/2018 về việc ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng cục Thuế.

Tuy nhiên, bên cạnh việc các đơn vị và lãnh đạo đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin của ngành Thuế thì vẫn còn một bộ phận cá nhân là lãnh đạo, công chức tại cơ quan thuế địa phương vẫn chưa chấp hành nghiêm các quy định về phát ngôn và phân cấp phát ngôn. 

Cá biệt còn có những phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí chưa chính xác về nội dung quy định pháp luật trong lĩnh vực thuế, trong công tác quản lý thuế của đơn vị dẫn đến việc báo chí đăng tải dẫn lại phát ngôn chưa đúng gây những hiểu lầm về các quy định pháp luật và công tác quản lý thuế.

Một ví dụ điển hình, đó là tại nội dung bài viết “Nợ thuế quá hạn 1 đồng cũng phải cưỡng chế để thu hồi” - trong đó có dẫn ý kiến chưa chính xác của một công chức cơ quan thuế về quy định của pháp luật đối với công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Đã vi phạm về công tác phát ngôn và phân cấp phát ngôn của cơ quan thuế cần phải được rút kinh nghiệm và chấn chỉnh ngay.

Trước tình hình trên, Tổng cục Thuế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị ngành Thuế chỉ đạo sâu sát, quán triệt đến công chức các quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, trong đó đặc biệt lưu ý công tác phân quyền trong phát ngôn và cung cấp thông tin để đảm bảo yêu cầu thông tin về hướng dẫn chính sách pháp luật thuế và công tác quản lý thuế theo đúng yêu cầu định hướng thông tin chính thống đến xã hội.

Đối với việc phát ngôn và cung cấp thông tin chính thống cho báo chí, cơ quan thuế thực hiện theo 6 hình thức, gồm: (i) tổ chức họp báo; (ii) đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng/trang thông tin điện tử; (iii) phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của phóng viên; (iv) gửi thông cáo/thông tin báo chí hoặc nội dung trả lời cho cơ quan báo chí bằng văn bản hoặc qua thư điện tử; (v) cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí do Trung ương, địa phương tổ chức khi được yêu cầu; (vi) ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính nội dung thông tin không chính xác trên báo chí.

Đề nghị các Cục Thuế bố trí đầu mối chuyên trách thực hiện công tác truyền thông tại đơn vị để tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan báo chí và phối hợp chặt chẽ với bộ phận truyền thông thuộc Văn phòng Tổng cục Thuế, từ đó nắm bắt kịp thời thông tin báo chí phản ánh liên quan đến đơn vị mình (thông qua các báo cáo điểm báo ngày) để báo cáo các cấp lãnh đạo có phương án phát ngôn và cung cấp thông tin phản hồi.

Xem thêm tại Công văn 2412/TCT-VP ban hành ngày 06/6/2024.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 496

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn