Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
14/06/2024 10:23 AM

Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương là nội dung tại Quyết định 500/QĐ-TTg năm 2024.

Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương mới nhất

Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương mới nhất (Hình từ Internet)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 500/QĐ-TTg ngày 12/6/2024 về Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương mới nhất

Theo đó, trong Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành kèm theo Quyết định 500/QĐ-TTg ngày 12/6/2024 thì nguyên tắc, chức năng, cơ cấu tổ chức, thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương như sau:

* Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương:

Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, biểu quyết theo đa số; các ý kiến khác nhau của các Ủy viên Hội đồng về việc đề xuất các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng đều được báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng để xem xét, quyết định.

* Chức năng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương:

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu, tư vấn cho Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

* Cơ cấu tổ chức; thành phần của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương:

Hội đồng gồm có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng.

** Chủ tịch Hội đồng là Thủ tướng Chính phủ.

** Các Phó Chủ tịch gồm:

- Phó Chủ tịch nước là Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng;

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng;

- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là Phó Chủ tịch Hội đồng.

** Các thành viên Ủy viên Hội đồng gồm:

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước;

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Đại diện lãnh đạo Bộ Công an;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng;

- Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương;

- Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương;

- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

- Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam;

- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam;

- Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương là Ủy viên thường trực Hội đồng.

** Thường trực Hội đồng gồm: Chủ tịch Hội đồng; các Phó Chủ tịch Hội đồng và Ủy viên thường trực Hội đồng.

** Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng.

* Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương:

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Thực hiện sự phối hợp giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương trong việc tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách về tổ chức phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng trong phạm vi cả nước.

- Định kỳ đánh giá phong trào thi đua và công tác khen thưởng; kiến nghị, đề xuất chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tham mưu tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; đề xuất sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về thi đua, khen thưởng, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng.

- Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của cụm thi đua, khối thi đua do Hội đồng tổ chức.

- Xem xét, cho ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu đối với các danh hiệu vinh dự nhà nước “Tỉnh Anh hùng”, “Thành phố Anh hùng”, “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng 2022 (gọi tắt là danh hiệu Anh hùng) để tham mưu, tư vấn cho cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Xem thêm tại Quyết định 500/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 12/6/2024 thay thế Quyết định 378/QĐ-TTg ngày 23/3/2022.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 588

Bài viết về

Thi đua khen thưởng

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn