Quy trình sát hạch cấp giấy phép đối với nhân viên hoạt động bảo đảm hoạt động bay

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
05/06/2024 09:40 AM

Quy trình sát hạch cấp giấy phép đối với nhân viên hoạt động bảo đảm hoạt động bay được quy định tại Quyết định 1195/QĐ-CHK ngày 31/5/2024.

Quy trình sát hạch cấp giấy phép đối với nhân viên hoạt động bảo đảm hoạt động bay

Quy trình sát hạch cấp giấy phép đối với nhân viên hoạt động bảo đảm hoạt động bay (Hình ảnh từ Internet)

Ngày 31/5/2024, Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam ban hành Quyết định 1195/QĐ-CHK kèm Hướng dẫn về việc sát hạch cấp giấy phép, năng định chuyên môn cho nhân viên bảo đảm hoạt động bay.

Quy trình sát hạch cấp giấy phép đối với nhân viên hoạt động bảo đảm hoạt động bay

Tại mục VII Hướng dẫn về việc sát hạch cấp giấy phép, năng định chuyên môn cho nhân viên bảo đảm hoạt động bay ban hành kèm Quyết định 1195/QĐ-CHK ngày 31/5/2024 quy định về quy trình sát hạch cấp giấy phép đối với nhân viên hoạt động bảo đảm hoạt động bay như sau:

* Sơ đồ mô tả: Chi tiết xem tại Phụ lục 3 Hướng dẫn về việc sát hạch cấp giấy phép, năng định chuyên môn cho nhân viên bảo đảm hoạt động bay ban hành kèm Quyết định 1195/QĐ-CHK ngày 31/5/2024.

Phụ lục 3

* Mô tả các bước thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận đề nghị sát hạch từ doanh nghiệp

Các doanh nghiệp gửi đề nghị đến Cục HKVN qua hình thức trực tuyến qua môi trường mạng, dịch vụ công trực tuyến phù hợp với quy định hiện hành với các thông tin sau:

Văn bản đề nghị tổ chức sát hạch kèm danh sách trích ngang gửi về Cục HKVN (kèm file excel) các thông tin liên quan như sau:

- Số thứ tự;

- Họ và tên;

- Ngày/tháng/năm sinh;

- Nơi sinh (theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước);

- Vị trí công tác hiện tại;

- Bằng cấp chứng chỉ chuyên môn, huấn luyện/chứng nhận thực tập: Scan từ bản chính.

- Số Giấy phép/năng định hiện có (nếu có);

- Tiếng Anh kèm thời hạn của chứng nhận tiếng Anh (đối với loại nhân viên yêu cầu trình độ tiếng Anh);

- Sức khỏe kèm thời hạn của chứng nhận sức khỏe (đối với loại nhân viên yêu cầu tiêu chuẩn sức khỏe);

- Năng định hiện có (nếu có);

- Loại giấy phép/năng định đề nghị sát hạch cấp lần đầu gia hạn bổ sung/cấp lại;

- Ghi chú (nếu có).

Ghi chú: File ảnh (3x4) dưới dạng (*.JPG, JPEG, *.JPE) được chụp trong khoảng thời gian 06 tháng trước khi nộp hồ sơ.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ nhân viên, làm thủ tục phê duyệt danh sách và thông báo cho doanh nghiệp liên quan biết

Phòng QLHĐB Cục HKVN tiếp nhận giải quyết và thẩm định hồ sơ đủ, không đủ điều kiện tham dự sát hạch để tiếp nhận hoặc từ chối tiếp nhận giải quyết; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trên Hệ thống nghiệp vụ xử lý thủ tục hành chính (Một cửa điện tử); làm các thủ tục phê duyệt danh sách nhân viên đủ điều kiện tham dự sát hạch theo quy trình sát hạch.

Bước 3: Thu phí sát hạch

Phòng QLHĐB làm thủ tục thông báo cho doanh nghiệp số phí phải nộp hoặc xác định số phí phải nộp nếu doanh nghiệp nộp trực tuyến (mức thu theo quy định tại Thông tư 193/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không) và các văn bản quy định về thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến;

Bước 4: Lập, phê duyệt và thông báo kế hoạch sát hạch

- Phòng QLHĐB Cục HKVN lập kế hoạch sát hạch bao gồm các thông tin: Thời gian, địa điểm, hình thức sát hạch; danh sách nhân viên đủ điều kiện tham dự sát hạch tại từng khu vực dự kiến; thành viên Tổ sát hạch; các nội dung cần phối hợp để chuẩn bị cho công tác sát hạch và đảm bảo khác;

- Phòng QLHĐB trình lãnh đạo Cục HKVN thông qua và làm thủ tục thông bảo cho doanh nghiệp liên quan và Thanh tra Cục HKVN biết để phối hợp triển khai thực hiện, giám sát theo quy định.

Bước 5: Chuẩn bị sát hạch

Phòng QLHĐB Cục HKVN:

Thống nhất, lập danh sách sát hạch viên (số lượng sát hạch viên/chuyên môn) phù hợp với số lượng thí sinh tham dự trong kỳ sát hạch, trình lãnh đạo Cục thông qua (theo danh sách Tổ sát hạch đã được Hội đồng sát hạch Lãnh đạo Cục HKVN phê duyệt);

- Tạo tài khoản đăng nhập và mật khẩu cho nhân viên tham dự sát hạch lý thuyết theo nguyên tắc không trùng lập giữa những người tham dự sát hạch; gán để cho nhân viên tham dự sát hạch phù hợp với loại để được phê duyệt;

- Phối hợp với Tổ sát hạch tổ chức soạn và làm thủ tục phê duyệt đề sát hạch thực hành, niêm phong và bản giao cho Tỏ sát hạch;

Tổ sát hạch kiểm tra và nhận đề sát hạch thực hành; kiểm tra phòng, trang thiết bị phục vụ sát hạch lý thuyết và thực hành.

Bước 6: Sát hạch chuyên môn

Nhân viên tham dự làm bài sát hạch lý thuyết và thực hành:

- Đối với sát hạch lý thuyết:

+ Kiểm tra lại tài khoản và mật khẩu và đăng nhập vào hệ thống máy tính để làm bài sát hạch trực tuyến (theo hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 5 Hướng dẫn về việc sát hạch cấp giấy phép, năng định chuyên môn cho nhân viên bảo đảm hoạt động bay ban hành kèm Quyết định 1195/QĐ-CHK ngày 31/5/2024);

Phụ lục 5

+ Kiểm tra thông tin của mình (họ và tên, loại đề) rồi bấm “vào thì" và làm bài trắc nghiệm;

+ Sau khi hoàn thành bài sát hạch, bấm “nộp bài" hoặc hệ thống sẽ tự động bảo kết thúc nếu hết thời gian quy định;

+ Sau đó bấm vào "in kết quả" (hoặc thành viên tổ sát hạch sẽ in kết quả);

+ Kỳ vào biên bản thu bài và phiếu thông báo kết quả sát hạch;

+ Nộp phiếu thông báo kết quả cho Tổ sát hạch và rời khỏi phòng sát hạch.

- Đối với sát hạch thực hành:

+ Vào phòng sát hạch ngay sau khi được gọi tên vào dự sát hạch;

+ Đối với hình thức phỏng vấn: Bốc để thực hành và báo lại số để cho thành viên liên quan của Tổ sát hạch, vào vị trí chuẩn bị trả lời câu hỏi, trả lời câu hỏi trực tiếp về chuyên môn của sát hạch viên;

+ Đối với hình thức thực hành trên SIM, tại vị trí làm việc: Thực hiện việc thực hành trên SIM hay thao tác tại vị trí làm việc;

+ Rời phòng sát hạch sau khi hoàn thành việc sát hạch thực hành và theo chỉ dẫn của thành viên liên quan của Tổ sát hạch.

Bước 7: Tổng hợp kết quả, phê duyệt danh sách đạt kết quả sát hạch

Phòng QLHĐB Cục HKVN phối hợp với Bộ phận phục vụ sát hạch tổng hợp, báo cáo và làm thủ tục phê duyệt kết quả sát hạch chuyên môn cho nhân viên ANS; đề xuất với doanh nghiệp các nội dung về thái độ và ý thức tuân thủ quy định của nhân viên tham dự sát hạch, chất lượng và khuyến cáo về công tác huấn luyện liên quan (nếu cần thiết).

Bước 8: Làm thủ tục cấp và trả kết quả

Phòng QLHĐB Cục HKVN làm thủ tục ban hành Quyết định cấp, gia hạn giấy phép, năng định cho nhân viên ANS; nhập kết quả vào cơ sở dữ liệu lưu trữ, in và trà giấy phép, năng định nhân viên ANS cho doanh nghiệp liên quan; bản giao, lưu văn bản, hồ sơ tài liệu liên quan.

Xem thêm Quyết định 1195/QĐ-CHK có hiệu lực từ ngày 31/5/2024.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 271

Bài viết về

lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn