Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn triển khai các văn bản quy định chi tiết Luật Tài nguyên nước 2023

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
27/05/2024 14:16 PM

Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã có văn bản hướng dẫn triển khai các văn bản quy định chi tiết Luật Tài nguyên nước 2023

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn triển khai các văn bản quy định chi tiết Luật Tài nguyên nước 2023

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn triển khai các văn bản quy định chi tiết Luật Tài nguyên nước 2023 (Hình ảnh từ Internet)

Ngày 23/5/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn 3263/BTNMT-TNN về việc  triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Tài nguyên nước 2023.

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn triển khai các văn bản quy định chi tiết Luật Tài nguyên nước 2023

Tại Công văn 3263/BTNMT-TNN ngày 23/5/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, huyện, xã nghiên cứu, quán triệt, tập huấn và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông hoặc các hình thức phù hợp khác, trong đó tập trung phổ biến đến các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh để bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của Luật Tài nguyên nước 2023, Nghị định 53/2024/NĐ-CP, Nghị định 54/2024/NĐ-CPThông tư 03/2024/TT-BTNMT, Thông tư 04/2024/TT-BTNMT,  Thông tư 05/2024/TT-BTNMT.

- Rà soát, hoàn thiện các quy định có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước ở địa phương đảm bảo phù hợp với quy định của Nghị định 53/2024/NĐ-CP , Nghị định 54/2024/NĐ-CP , Thông tư 03/2024/TT-BTNMT, Thông tư 04/2024/TT-BTNMT , Thông tư 05/2024/TT-BTNMT trong đó lưu ý đến các quy định liên quan đến vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất (Bộ đã có Công văn 3201/BTNMT-TNN ngày 20/5/2024); lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; điều hòa, phân phối tài nguyên nước; phòng, chống, khắc phục tác hại do nước gây ra, cấp, gia hạn, điều chỉnh... giấy phép về tài nguyên nước; phân vùng chức năng nguồn nước mặt; xác định, tổ chức việc công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; xác định, điều chỉnh dòng chảy tối thiểu; bảo vệ nước dưới đất...

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc trường hợp phải đăng ký hoặc phải có giấy phép khẩn trương thực hiện thủ tục đăng ký hoặc nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo rà soát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước đã được cấp giấy phép thuộc trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước mà chưa nộp hồ sơ kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước khẩn trương thực hiện nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo tính nghiêm minh, bình đẳng của pháp luật, tránh thất thoát tài nguyên và thất thu ngân sách Nhà nước.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận đăng ký khai thác nước dưới đất; Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận kê khai việc khai thác nước dưới đất của hộ gia đình để sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo thẩm quyền quy định tại Nghị định 54/2024/NĐ-CP. Căn cứ vào yêu cầu công tác, khả năng thực hiện, nguồn lực, điều kiện thực tế và tình hình cụ thể, quyết định việc phân cấp, ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, chấp thuận trả lại, tạm dừng, đình chỉ, thu hồi giấy phép khai thác tài nguyên nước, giấy phép thăm dò nước dưới đất theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.

- Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương cập nhật thông tin của giấy phép tài nguyên nước tại địa chỉ https://gstnn-gp.monre.gov.vn như đã đề nghị tại Công văn 638/BTNMT-TNN ngày 10/3/2023 (đối với các Sở chưa cập nhật) và tiếp tục cập nhật chậm nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký ban hành đối với các giấy phép mới do UBND tỉnh cấp (đối với các Sở đã cập nhật).

Xem thêm Công văn 3263/BTNMT-TNN ban hành ngày 23/5/2024.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 191

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn