04 hành vi bị nghiêm cấm khi quản lý và sử dụng phần mềm thi trực tuyến của Tổng cục Thuế

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
23/05/2024 11:29 AM

Xin cho tôi hỏi có bao nhiêu hành vi bị nghiêm cấm khi quản lý và sử dụng phần mềm thi trực tuyến của Tổng cục Thuế? Đó là những hành vi nào? - Anh Quân (Hải Phòng)

04 hành vi bị nghiêm cấm khi quản lý và sử dụng phần mềm thi trực tuyến của Tổng cục Thuế (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. 04 hành vi bị nghiêm cấm khi quản lý và sử dụng phần mềm thi trực tuyến của Tổng cục Thuế

Căn cứ theo Điều 16 Quy chế quản lý, sử dụng và tổ chức thi, kiểm tra trên phần mềm thi trực tuyến của Tổng cục Thuế ban hành kèm theo Quyết định 669/QĐ-TCT ngày 20/5/2024 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình quản lý và sử dụng phần mềm thi trực tuyến bao gồm:

- Thực hiện truy cập trái phép vào phần mềm thi trực tuyến.

- Lợi dụng phần mềm thi trực tuyến hoặc dữ liệu của phần mềm thi trực tuyến vào các mục đích không thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được phân công; cung cấp, phát tán thông tin, dữ liệu trái với quy định của Tổng cục Thuế và pháp luật hiện hành.

- Tự ý xoá bỏ, tháo gỡ, thay đổi thông số thiết lập của phần mềm thi trực tuyến ảnh hưởng đến việc vận hành hệ thống phần mềm.

- Tiết lộ tài khoản của cá nhân, danh sách người sử dụng, sơ đồ tổ chức hệ thống phần mềm thi trực tuyến cho các tổ chức, cá nhân không được giao quyền và trách nhiệm quản lý, sử dụng.

2. Trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong công tác quản lý, sử dụng phần mềm thi trực tuyến của Tổng cục Thuế

Công chức, viên chức, người lao động trong công tác quản lý, sử dụng phần mềm thi trực tuyến có trách nhiệm sau:

- Chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác của các thông tin do cá nhân cung cấp trên phần mềm thi trực tuyến; không được lưu trữ, thu thập, chia sẻ và phát tán các dữ liệu trên phần mềm thi trực tuyến trái với quy định của Tổng cục Thuế.

- Quản lý tài khoản và bảo vệ mật khẩu đăng nhập của tài khoản cá nhân trên phần mềm thi trực tuyến; Không cung cấp mật khẩu cho người khác; Không để người khác sử dụng tài khoản của mình; Không đăng nhập vào phần mềm thi trực tuyến bằng tài khoản của người khác; Phải thay đổi mật khẩu tài khoản khi đăng nhập phần mềm thi trực tuyến lần đầu tiên và thay đổi mật khẩu đăng nhập định kỳ 06 tháng một lần để đảm bảo tính bảo mật, an toàn thông tin trong quá trình sử dụng. Trường hợp cá nhân bị lộ mật khẩu, mất quyền kiểm soát tài khoản, cá nhân phải thông báo ngay cho bộ phận quản trị phần mềm thi trực tuyến để kịp thời khắc phục.

- Đề xuất với lãnh đạo cấp trên trực tiếp về các nội dung cập nhật, sửa đổi, bổ sung các tính năng của phần mềm thi trực tuyến để thông báo với Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp.

- Khi phát hiện cá nhân, tổ chức sử dụng phần mềm thi trực tuyến không đúng mục đích, tập tin đính kèm có virus, mã độc hoặc phát hiện sự cố, lỗi phát sinh của phần mềm thi trực tuyến phải thông báo ngay cho Quản trị viên, Quản trị hệ thống biết và có biện pháp xử lý.

(Điều 14 Quy chế quản lý, sử dụng và tổ chức thi, kiểm tra trên phần mềm thi trực tuyến của Tổng cục Thuế ban hành kèm theo Quyết định 669/QĐ-TCT năm 2024)

3. Trách nhiệm của Lãnh đạo các vụ/Đơn vị/Cục Thuế trong công tác quản lý, sử dụng phần mềm thi trực tuyến của Tổng cục Thuế

Lãnh đạo các vụ/Đơn vị/Cục Thuế trong công tác quản lý, sử dụng phần mềm thi trực tuyến có trách nhiệm sau:

- Thực hiện theo quy định tại mục 2;

- Chịu trách nhiệm thực hiện:

+ Chỉ đạo, đôn đốc triển khai sử dụng phần mềm thi trực tuyến đúng mục đích, hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ đến từng đơn vị trực thuộc (nếu có), cá nhân trong đơn vị; cập nhật kế hoạch tổ chức thi của đơn vị lên phần mềm thi trực tuyến.

+ Bố trí công chức làm đầu mối theo dõi, quản lý và xử lý các vấn đề liên quan đến phần mềm thi trực tuyến tại đơn vị; nếu phát hiện sự cố ngoài khả năng và trách nhiệm xử lý của đơn vị phải khẩn trương thông báo về Vụ Tổ chức cán bộ để phối hợp, khắc phục kịp thời.

+ Tổng hợp, gửi văn bản đề nghị tạo mới tài khoản, cập nhật thông tin của tài khoản, thu hồi, dừng hoạt động tài khoản của đơn vị tới Vụ Tổ chức cán bộ để xử lý.

+ Kiến nghị và đề xuất với Vụ Tổ chức cán bộ sửa đổi, bổ sung các tính năng của phần mềm thi trực tuyến.

- Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Tổng cục về kết quả triển khai công tác quản lý, sử dụng phần mềm thi trực tuyến của đơn vị.

(Điều 15 Quy chế quản lý, sử dụng và tổ chức thi, kiểm tra trên phần mềm thi trực tuyến của Tổng cục Thuế ban hành kèm theo Quyết định 669/QĐ-TCT năm 2024)

Dương Thị Hoài Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 279

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn