Chấm dứt phát sóng, tiếp sóng phát thanh Đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện trước 31/12/2025

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
21/05/2024 18:00 PM

Xin hỏi có phải đã có quy định từ đây đến trước 31/12/2025 sẽ chấm dứt phát sóng, tiếp sóng phát thanh Đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện hay không? – Công Tài (Đồng Nai)

Chấm dứt phát sóng, tiếp sóng phát thanh Đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện trước 31/12/2025

 Chấm dứt phát sóng, tiếp sóng phát thanh Đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện trước 31/12/2025 (Hình từ internet)

Chấm dứt phát sóng, tiếp sóng phát thanh Đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện trước 31/12/2025

Chính phủ ban hành Nghị định 49/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 quy định về hoạt động thông tin cơ sở.

Theo đó, căn cứ Điều 41 Nghị định 49/2024/NĐ-CP về điều khoản chuyển tiếp có nêu quy định:

Đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa hoặc Trung tâm có tên gọi khác của cấp huyện có hoạt động truyền thanh tiếp tục vận hành hệ thống kỹ thuật truyền dẫn, phát sóng hiện có để phát sóng, tiếp sóng chương trình phát thanh; không đầu tư, nâng cấp hệ thống kỹ thuật truyền dẫn, phát sóng; chấm dứt hoạt động phát sóng, tiếp sóng chương trình phát thanh trước ngày 31/12/2025.

Như vậy, theo quy định trên thì trước ngày 31/12/2025, Đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện sẽ chấm dứt phát sóng, tiếp sóng chương trình phát thanh.

Hoạt động thông tin cơ sở của cấp huyện

Điều 40 Nghị định 49/2024/NĐ-CP cũng đã nêu hoạt động thông tin cơ sở cấp huyện như sau:

- Sản xuất chương trình phát thanh bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số tại địa phương để phát trên đài truyền thanh cấp xã.

- Sản xuất tin, bài, ảnh, video clip, đồ họa thông tin và các hình thức phù hợp khác để cung cấp, phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân trên đa phương tiện, đa nền tảng theo quy định của pháp luật.

- Cộng tác, phối hợp sản xuất tin, bài, ảnh, video clip, chương trình phát thanh, chương trình truyền hình để đăng, phát trên báo, đài cấp tỉnh và trung ương theo quy định của pháp luật.

- Vận hành hoạt động bảng tin công cộng của cấp huyện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thực hiện cung cấp thông tin trên hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở cấp tỉnh theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Đối tượng thiết lập và quản lý bảng tin công cộng tại địa phương

- Bảng tin công cộng bao gồm bảng tin điện tử và bảng tin làm bằng chất liệu khác được cố định tại một địa điểm.

- Đối tượng thiết lập bảng tin công cộng là cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và thôn, tổ dân phố.

- Cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và thôn, tổ dân phố thiết lập bảng tin công cộng chịu trách nhiệm quản lý, duy trì hoạt động và nội dung thông tin đăng, phát trên bảng tin công cộng.

(Điều 11 Nghị định 49/2024/NĐ-CP)

Nội dung hoạt động của bảng tin công cộng

- Cung cấp, phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân.

- Căn cứ điều kiện thực tế, cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và thôn, tổ dân phố thiết lập bảng tin công cộng có thể phối hợp với doanh nghiệp để đầu tư xây dựng bảng tin công cộng; doanh nghiệp được dành 20% diện tích ở phía dưới cùng của bảng tin công cộng để quảng cáo về biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa. Việc quảng cáo trên bảng tin công cộng thực hiện theo quy định pháp luật về quảng cáo.

(Điều 13 Nghị định 49/2024/NĐ-CP)

Lê Nguyễn Anh Hào

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,271

Bài viết về

lĩnh vực Công nghệ thông tin

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn