Khi đã chuyển giới thì có quyền thay đổi thông tin trên các giấy tờ tùy thân không?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
17/05/2024 15:15 PM

Cho tôi hỏi, theo Dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính, khi đã chuyển giới thì có quyền thay đổi thông tin trên các giấy tờ tùy thân không? - Chị Mẫn (Đồng Tháp).

Khi đã chuyển giới thì có quyền thay đổi thông tin trên các giấy tờ tùy thân không?

Khi đã chuyển giới thì có quyền thay đổi thông tin trên các giấy tờ tùy thân không? (Hình từ internet)

1. Đối tượng áp dụng của Dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính

Căn cứ Điều 2 Dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính quy định các đối tượng áp dụng gồm:

- Người đề nghị thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính.

- Người đã thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính từ nữ sang nam hoặc từ nam sang nữ trước khi Dự thảo Luật có hiệu lực.

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện can thiệp y học cho người chuyển đổi giới tính.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc chuyển đổi giới tính.

Ngoài ra, tại Điều 4 Dự thảo Luật quy định chính sách của Nhà nước về chuyển đổi giới tính như sau:

- Thừa nhận, tôn trọng và bảo đảm quyền, nghĩa vụ công dân của người chuyển đổi giới tính.

- Tạo điều kiện cho người đề nghị can thiệp y học để chuyển đổi giới tính được lựa chọn hình thức thực hiện can thiệp y học phù hợp với sức khỏe, tâm lý, khả năng tài chính và mong muốn của mình.

- Tạo điều kiện để người chuyển đổi giới tính được thực hiện tư vấn tâm lý, y học và pháp lý kỹ lưỡng trước, trong và sau khi can thiệp y học để chuyển đổi giới tính.

- Có chính sách, biện pháp đồng bộ, tạo điều kiện cho người đã can thiệp y học để chuyển đổi giới tính được thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân phù hợp với giới tính mới theo quy định của Dự thảo Luật, Bộ luật Dân sự và luật khác có liên quan. Đảm bảo sự ổn định không làm thay đổi các quyền và nghĩa vụ dân sự mà người đó đã xác lập trước khi được công nhận là người chuyển đổi giới tính và các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ cha, mẹ, con về mặt giấy tờ pháp lý, bao gồm cả việc nhận nuôi con nuôi.

- Khuyến khích bảo hiểm y tế chi trả cho các dịch vụ nhằm chuyển đổi giới tính và các vấn đề về sức khỏe có liên quan đến chuyển đổi giới tính.

- Nhà nước khuyến khích các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức, cá nhân hỗ trợ, tư vấn tâm lý và can thiệp y khoa cho người chuyển đổi giới tính.

2. Khi đã chuyển giới thì có quyền thay đổi thông tin trên các giấy tờ tùy thân không?

Căn cứ khoản 13 Điều 7 Dự thảo Luật quy định một trong những quyền của người chuyển đổi giới tính là được thay đổi thông tin giới tính trên các giấy tờ tùy thân sau khi được công nhận là người chuyển đổi giới tính.

Như vậy, khi đã chuyển giới thì người chuyển giới có quyền thay đổi thông tin trên các giấy tờ tùy thân.

Bên cạnh đó, Điều 11 Dự thảo Luật có quy định hồ sơ, quy trình, thủ tục đối với người đề nghị can thiệp y học để chuyển đổi giới tính.

- Hồ sơ đề nghị thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính, bao gồm:

+ Đơn đề nghị can thiệp y học để chuyển đổi giới tính gồm các thông tin sau: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu hoặc giấy khai sinh; địa chỉ theo thông tin tại căn cước công dân; phương pháp can thiệp y học mong muốn được thực hiện.

+ Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau: hộ chiếu, căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác.

+ Phương án 1: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân độc thân theo quy định của pháp luật.

Phương án 2: Không cần Giấy này.

+ Lý lịch tư pháp.

+ Giấy xác nhận đã được tư vấn pháp lý về chuyển đổi giới tính.

- Thủ tục đề nghị thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính được quy định như sau:

+ Người đề nghị thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính nộp 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Dự thảo Luật tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được phép thực hiện can thiệp y học quy định tại Điều 12 của Dự thảo Luật

+ Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 11 Dự thảo Luật, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thành lập Hội đồng xác định giới tính để thực hiện tư vấn tâm lý cho người đề nghị; xác định người đề nghị can thiệp y học để chuyển đổi giới tính có bản dạng giới khác giới tính hoàn thiện; có đủ sức khỏe về tâm thần và thể chất, không chống chỉ định với việc thực hiện phương pháp can thiệp y học để chuyển đổi giới tính;

+ Sau khi xác định người đề nghị đủ điều kiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 Dự thảo Luật, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiến hành can thiệp y học để chuyển đổi giới tính;

+ Trường hợp cơ sở thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính không thể tiếp tục thực hiện phương pháp can thiệp đang áp dụng cho người đề nghị chuyển đổi giới tính hoặc người đó quyết định dừng không tiếp tục can thiệp y học thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có văn bản về việc dừng can thiệp y học và nêu rõ lý do.

Xem thêm nội dung tại Dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính.

Nguyễn Minh Khôi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 500

Bài viết về

lĩnh vực Hộ tịch – Cư trú – Quyền dân sự

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn