02 thủ tục về thuế và hải quan sẽ được cắt giảm, đơn giản hóa giai đoạn 2024 - 2025

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
16/05/2024 09:47 AM

Cho tôi hỏi sắp tới thì có những thủ tục về thuế và hải quan nào sẽ được cắt giảm, đơn giản hóa? - Thiên Hạo (Đồng Tháp)

02 thủ tục về thuế và hải quan sẽ được cắt giảm, đơn giản hóa giai đoạn 2024 - 2025

02 thủ tục về thuế và hải quan sẽ được cắt giảm, đơn giản hóa giai đoạn 2024 - 2025 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 412/QĐ-TTg ngày 14/5/2024 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính giai đoạn 2024-2025.

02 thủ tục về thuế và hải quan sẽ được cắt giảm, đơn giản hóa giai đoạn 2024 - 2025

Trong Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính giai đoạn 2024 - 2025 kèm theo Quyết định 412/QĐ-TTg ngày 14/5/2024 thì có 02 thủ tục về thuế và hải quan sẽ được cắt giảm, đơn giản hóa như sau:

* Ngành nghề kinh doanh: Lĩnh vực thuế

Thủ tục hành chính 1: Giảm thuế thu nhập cá nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, do bị tai nạn, mắc bệnh hiểm nghèo (Mã TTHC: 3.000083)

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa: Bổ sung phương thức thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Kiến nghị thực thi:

+ Bổ sung quy định thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP; Thông tư 80/2021/TT-BTC.

+ Lộ trình thực hiện: 2024 - 2025.

* Ngành nghề kinh doanh: Lĩnh vực hải quan

Thủ tục hành chính 1: Thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

Đơn giản hóa điều kiện thực hiện thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên theo hướng giảm yêu cầu về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu trong năm đối với chủ thể là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Lý do: Hiện nay, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trên 97% số doanh nghiệp cả nước. Việc giảm yêu cầu về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu trong năm nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng.

- Kiến nghị thực thi:

+ Sửa đổi khoản 4 Điều 10 và Điều 11 Nghị định 08/2015/NĐ-CP (bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP).

+ Lộ trình thực hiện: 2024 - 2025.

Ngoài ra, Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính giai đoạn 2024 - 2025 kèm theo Quyết định 412/QĐ-TTg ngày 14/5/2024 thì 02 chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực hải quan cũng sẽ được cắt giảm, đơn giản hóa như sau:

- Chế độ báo cáo 1: Chế độ báo cáo kiểm toán của doanh nghiệp ưu tiên với cơ quan Hải quan

+ Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

Thực hiện chế độ báo cáo bằng phương thức điện tử.

Lý do: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

+ Kiến nghị thực thi:

++ Sửa đổi Điều 12 Nghị định 08/2015/NĐ-CP.

++ Lộ trình thực hiện: 2024 - 2025.

- Chế độ báo cáo 2: Chế độ báo cáo tài chính của doanh nghiệp ưu tiên với cơ quan Hải quan

+ Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

Thực hiện chế độ báo cáo bằng phương thức điện tử.

Lý do: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

+ Kiến nghị thực thi:

++ Sửa đổi Điều 12 Nghị định 08/2015/NĐ-CP.

++ Lộ trình thực hiện: 2024 - 2025.

Xem thêm Quyết định 412/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 14/5/2024.


 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 537

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn