Hình thức và trình tự tiến hành kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 2024

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
15/05/2024 16:57 PM

Cho tôi hỏi hình thức và trình tự tiến hành kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất diễn ra như thế nào? - Hoài Thương (Tiền Giang)

Hình thức và trình tự tiến hành kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 2024

Hình thức và trình tự tiến hành kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 2024 (Hình ảnh từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 17/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 678/QĐ-BTP về Kế hoạch kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2024.

Hình thức và trình tự tiến hành kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 2024

Thực hiện chức năng giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm, trong năm 2024, Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại một số địa phương.

Tại Kế hoạch ban hành kèm Quyết định 678/QĐ-BTP ngày 17/4/2024 thì cách thức tiến hành kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 2024 như sau:

* Hình thức và trình tự tiến hành kiểm tra

- Tổ chức buổi làm việc trực tiếp tại trụ sở của cơ quan thuộc đối tượng kiểm tra nêu tại điểm a và điểm c mục 2.2 phần II Kế hoạch ban hành kèm Quyết định 678/QĐ-BTP ngày 17/4/2024.

- Tại các buổi làm việc:

+ Đại diện Lãnh đạo Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thay mặt Đoàn kiểm tra công bố quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra, danh sách thành viên Đoàn kiểm tra và thông qua chương trình buổi kiểm tra.

+ Đoàn kiểm tra nghe báo cáo của đại diện các cơ quan thuộc đối tượng kiểm tra nêu tại điểm a và điểm b mục 2.2 phần II Kế hoạch ban hành kèm Quyết định 678/QĐ-BTP ngày 17/4/2024 về nội dung nêu tại mục 1.1 phần II Kế hoạch ban hành kèm Quyết định 678/QĐ-BTP ngày 17/4/2024; kiểm tra chi tiết các giấy tờ, tài liệu được đề cập trong báo cáo (nếu thấy cần thiết); các thành phần tham dự trao đổi, thảo luận trực tiếp về những vấn đề liên quan đến nội dung báo cáo Đoàn kiểm tra và nội dung kiểm tra (các báo cáo cũng như ý kiến thảo luận cần tập trung vào những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong quản lý nhà nước và tổ chức thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương).

+ Đoàn kiểm tra nghe báo cáo của Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh khi thực hiện kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị này về nội dung nêu tại mục 1.2 phần II Kế hoạch ban hành kèm Quyết định 678/QĐ-BTP ngày 17/4/2024; kiểm tra trực tiếp hồ sơ đăng ký; trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị trong thực hiện nhiệm vụ đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

* Thành phần tham dự cuộc kiểm tra

- Thành phần tham dự kiểm tra về công tác quản lý nhà nước

+ Các thành viên Đoàn kiểm tra;

+ Đại diện UBND cấp tỉnh;

+ Đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường và cán bộ được giao theo dõi công tác đăng ký biện pháp bảo đảm;

+ Đại diện Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai;

+ Đại diện Lãnh đạo tất cả các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại địa phương;

+ Đại diện Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tại địa phương;

+ Đại diện Hội Công chứng viên tại địa phương;

+ Đại diện tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương (05 tổ chức);

+ Đại diện của tổ chức tín dụng tại địa phương (05-10 tổ chức).

- Thành phần tham dự kiểm tra về công tác thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm tại Văn phòng đăng ký

+ Các thành viên Đoàn kiểm tra;

+ Đại diện Lãnh đạo Văn phòng đăng ký;

+ Viên chức phụ trách thực hiện công tác đăng ký biện pháp bảo đảm.

* Tổ chức thông báo kết luận sơ bộ của Đoàn kiểm tra

- Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ tổ chức buổi làm việc để thông báo kết luận sơ bộ kết quả kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương (địa phương lựa chọn địa điểm làm việc).

- Thành phần tham dự là thành phần được nêu tại điểm a mục 4.2 phần II Kế hoạch ban hành kèm Quyết định 678/QĐ-BTP ngày 17/4/2024.

* Tổng hợp, xây dựng kết luận kiểm tra

Sau khi kết thúc hoạt động kiểm tra, Đoàn kiểm tra có trách nhiệm xây dựng kết luận kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các địa phương. Kết luận kiểm tra được gửi cho các cơ quan có thành viên tham gia Đoàn kiểm tra, các thành viên Đoàn kiểm tra, cơ quan thuộc đối tượng kiểm tra và cơ quan liên quan.

Xem thêm Quyết định 678/QĐ-BTP có hiệu lực từ ngày 17/4/2024.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 376

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn