Nội dung tuyên truyền thông tin thiết yếu qua mạng xã hội từ 01/7/2024

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
14/05/2024 17:31 PM

Xin cho tôi hỏi hiện nay những nội dung nào được tuyên truyền thông tin thiết yếu qua mạng xã hội? Đối tượng nào thực hiện hoạt động tuyên truyền đó? - Anh Phúc (Hà Nội)

Nội dung tuyên truyền thông tin thiết yếu qua mạng xã hội từ 01/7/2024

Nội dung tuyên truyền thông tin thiết yếu qua mạng xã hội từ 01/7/2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Đối tượng thực hiện hoạt động tuyên truyền thông tin thiết yếu qua mạng xã hội từ 01/7/2024

Theo Điều 28 Nghị định 49/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/7/2024) quy định về đối tượng thực hiện hoạt động tuyên truyền thông tin thiết yếu qua mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin trên internet là cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và thôn, tổ dân phố.

2. Nội dung tuyên truyền thông tin thiết yếu qua mạng xã hội từ 01/7/2024

Tuyên truyền thông tin thiết yếu qua mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin trên internet bao gồm những nội dung sau:

- Cung cấp, phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân.

- Thông tin nội dung trả lời của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đối với thông tin phản ánh của người dân.

- Trao đổi, chia sẻ thông tin thiết yếu phù hợp với yêu cầu tiếp nhận thông tin của người dân; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và thôn, tổ dân phố, tuân thủ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

(Điều 29 Nghị định 49/2024/NĐ-CP)

3. Trách nhiệm trong hoạt động tuyên truyền thông tin thiết yếu qua mạng xã hội từ 01/7/2024

Cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và thôn, tổ dân phố thực hiện hoạt động tuyên truyền thông tin thiết yếu qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin trên Internet phải có những trách nhiệm sau đây:

- Lựa chọn mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin trên Internet phù hợp và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cung cấp, phổ biến, trao đổi, chia sẻ qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin trên Internet theo quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng xã hội và quy định của pháp luật về viễn thông.

- Xây dựng quy trình tiếp nhận thông tin phản ánh và thông tin nội dung trả lời của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đối với thông tin phản ánh của người dân qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin trên Internet.

- Sử dụng tên hiệu thật của cơ quan, tổ chức, thôn, tổ dân phố khi cung cấp thông tin qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin trên Internet.

- Thực hiện biện pháp bảo mật tài khoản sử dụng mạng xã hội, tài khoản ứng dụng nhắn tin trên Internet và thông báo kịp thời tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, nhà cung cấp dịch vụ khi tài khoản bị mất quyền kiểm soát, bị giả mạo, lợi dụng và sử dụng vào mục đích không lành mạnh, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

(Điều 30 Nghị định 49/2024/NĐ-CP)

4. Trách nhiệm của người dân khi phản ánh thông tin qua mạng xã hội từ 01/7/2024

Người dân khi phản ánh thông tin qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin trên Internet có trách nhiệm sau đây:

- Sử dụng tên, địa chỉ thật của mình khi phản ánh thông tin qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin trên Internet để bảo đảm việc trả lời của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đến đúng người phản ánh thông tin.

- Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin phản ánh qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin trên Internet; thông tin phản ánh phải bảo đảm đúng sự thật.

- Thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin trên Internet theo quy định của pháp luật.

(Điều 31 Nghị định 49/2024/NĐ-CP)

Dương Thị Hoài Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 542

Bài viết về

lĩnh vực Công nghệ thông tin

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn