Người dưới 14 tuổi có bắt buộc làm thẻ căn cước từ 01/7/2024 không?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
14/05/2024 11:15 AM

Tôi muốn biết người dưới 14 tuổi có bắt buộc làm thẻ căn cước từ 01/7/2024 không? – Mạnh Hùng (Đồng Tháp)

Người dưới 14 tuổi có bắt buộc làm thẻ căn cước từ 01/7/2024 không?

Người dưới 14 tuổi có bắt buộc làm thẻ căn cước từ 01/7/2024 không? (Hình từ Internet)

Về vấn đề nà, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Người dưới 14 tuổi có bắt buộc làm thẻ căn cước từ 01/7/2024 không?

Theo quy định hiện hành tại Luật Căn cước công dân 2014, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước công dân.

Tuy nhiên khi Luật Căn cước 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, ngoài việc người từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thì công dân Việt Nam dưới 14 tuổi vẫn sẽ được cấp thẻ căn cước nếu có nhu cầu.

Do đó,người dưới 14 tuổi không bắt buộc làm thẻ căn cước từ 01/7/2024 mà chỉ thực hiện khi có nhu cầu.

(Khoản 1 Điều 19 Luật Căn cước công dân 2014 và Điều 19 Luật Căn cước 2023)

Thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi từ ngày 01/7/2024

Người dưới 14 tuổi hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 14 tuổi được đề nghị cơ quan quản lý căn cước cấp thẻ căn cước.

Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi được thực hiện như sau:

- Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 06 tuổi thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia.

Trường hợp người dưới 06 tuổi chưa đăng ký khai sinh thì người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước.

Cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học đối với người dưới 06 tuổi;

- Người từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi cùng người đại diện hợp pháp đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước 2023.

Điều 23. Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước

1. Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên được thực hiện như sau:

..

b) Người tiếp nhận thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ căn cước;

Người đại diện hợp pháp của người từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thay cho người đó.

Người dưới 14 tuổi có thể tự mình đi làm thẻ căn cước từ 01/7/2024 không?

Như đã đề cập ở trên, người dưới 14 tuổi không được tự mình đi làm thẻ căn cước từ 01/7/2024 mà nhờ sự hỗ trợ người đại diện hợp pháp của mình.

Liên quan đến người đại diện hợp pháp của người dưới 14 tuổi, tại Bộ luật Dân sự 2015, người dưới 14 tuổi được xác định là người chưa thành niên, trong đó quy định về đại diện theo pháp luật của cá nhân được nêu như sau:

(i) Cha, mẹ đối với con chưa thành niên.

(ii) Người giám hộ đối với người được giám hộ. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là người đại diện theo pháp luật nếu được Tòa án chỉ định.

(iii) Người do Tòa án chỉ định trong trường hợp không xác định được người đại diện quy định tại (i) và (ii).

(iv) Người do Tòa án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Như vậy, những người sau đây có thể đại diện người dưới 14 tuổi làm cấp thẻ căn cước từ 01/7/2024 gồm:

- Cha, mẹ (không có sự phân biệt là cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi);

- Người giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015;

- Người đại diện theo pháp luật nếu được Tòa án chỉ định.

(Điều 136 Bộ luật Dân sự 2015)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,142

Bài viết về

lĩnh vực Hộ tịch – Cư trú – Quyền dân sự

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn