Đề xuất điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật trong hoạt động hóa chất

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
01/04/2024 10:30 AM

Cho tôi hỏi có phải đang đề xuất điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật trong hoạt động hóa chất phải không? – Tú Anh (Phú Thọ)

Đề xuất điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật trong hoạt động hóa chất

Đề xuất điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật trong hoạt động hóa chất (Hình từ internet)

Bộ Công Thương đang hoàn thiện Dự thảo Luật Hóa chất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hóa chất 2007 chất nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với sự phát triển của ngành công nghiệp hóa chất, quản lý hóa chất, giảm thiểu tối đa rủi ro của các hoạt động hóa chất tới sức khỏe người dân, môi trường và tài sản xã hội.

Đề xuất điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật trong hoạt động hóa chất

Theo Điều 64 Dự thảo Luật Hóa chất sửa đổi quy định điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật trong hoạt động hóa chất như sau:

- Tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất phải bảo đảm đủ điều kiện sau đây:

+ Địa điểm cơ sở sản xuất hóa chất phải bảo đảm các điều kiện về an toàn và an ninh hóa chất, nhà xưởng, kho chứa, công nghệ, thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất phải được thiết kế, xây dựng phù hợp với quy mô hoạt động, đặc tính của hóa chất và đặc điểm nguyên liệu;

+ Trang thiết bị an toàn, phòng, chống cháy nổ; trang thiết bị bảo hộ lao động, an toàn hóa chất; trang thiết bị bảo vệ môi trường; phương tiện vận chuyển; bảng nội quy về an toàn hóa chất; phương tiện, thiết bị đo lường phù hợp;

+ Kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của Dự thảo Luật Hóa chất sửa đổi.

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh hóa chất phải bảo đảm đủ điều kiện sau đây:

+ Địa điểm kho chứa, bến cảng, nơi tiếp nhận bốc dỡ hóa chất phải bảo đảm điều kiện về an toàn và an ninh hóa chất;

+ Tuân thủ các yêu cầu tại điểm b,c khoản 1 của Điều 64 Dự thảo Luật Hóa chất sửa đổi.

- Tổ chức, cá nhân tồn trữ hóa chất phải bảo đảm đủ điều kiện sau đây:

+ Địa điểm tồn trữ hóa chất phải bảo đảm các điều kiện về an toàn và an ninh hóa chất theo quy định tại Dự thảo Luật Hóa chất sửa đổi và các quy định khác của pháp luật khác có liên quan. Nhà kho, bãi chứa, bến cảng, nơi tiếp nhận bốc dỡ hóa chất, các công trình phụ trợ, công nghệ, thiết bị, phương tiện phục vụ việc tồn trữ được thiết kế, xây dựng phù hợp với quy mô, đặc tính của hóa chất tồn trữ;

+ Tuân thủ các yêu cầu tại điểm b,c khoản 1 của Điều 64 Dự thảo Luật Hóa chất sửa đổi.

- Tổ chức, cá nhân vận chuyển hóa chất phải bảo đảm đủ điều kiện sau đây:

+ Phương tiện vận chuyển hóa chất đáp ứng các yêu cầu sau:

++ Đăng kiểm, kiểm định, kiểm tra định kỳ theo quy định của Pháp luật;

++ Phù hợp với đặc tính của hóa chất vận chuyển, phải có hình đồ cảnh báo trên bồn chứa theo quy định tương ứng đối với hóa chất được vận chuyển;

++ Trang bị các thiết bị, vật tư hỗ trợ đảm bảo an toàn và ứng phó sự cố hóa chất phù hợp với đặc tính nguy hiểm của hóa chất trong quá trình vận chuyển.

+ Khu vực bến, bãi đậu xe phải đảm bảo an toàn cho việc xe ra, vào trong quá trình xuất nhập hóa chất.

- Tổ chức, cá nhân sử dụng, san, chiết, xử lý hóa chất phải bảo đảm đủ điều kiện sau đây:

+ Địa điểm, khu vực có diễn ra các hoạt động sử dụng, san, chiết, xử lý hóa chất phải bảo đảm điều kiện về an toàn và an ninh hóa chất;

+ Tuân thủ các yêu cầu tại điểm b,c khoản 1 của Điều 64 Dự thảo Luật Hóa chất sửa đổi.

- Chính phủ quy định cụ thể điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật bảo đảm an toàn trong hoạt động hóa chất

Yêu cầu về cơ sở vật chất, kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh hóa chất theo quy định hiện hành

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất phải bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật phù hợp với quy mô hoạt động và đặc tính của hóa chất, bao gồm:

+ Nhà xưởng, kho tàng và thiết bị công nghệ;

+ Trang thiết bị an toàn, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống sét, phòng, chống rò rỉ, phát tán hóa chất và các sự cố hóa chất khác;

+ Trang thiết bị bảo hộ lao động;

+ Trang thiết bị bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý chất thải;

+ Phương tiện vận chuyển;

+ Bảng nội quy về an toàn hóa chất; hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất tại khu vực sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm. Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì biểu trưng cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó.

- Bộ quản lý ngành, lĩnh vực quy định cụ thể điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc phạm vi quản lý.

(Điều 12 Luật Hóa chất 2007)

Như vậy, so với quy định hiện hành thì Dự thảo Luật Hóa chất sửa đổi đã bổ sung thêm quy định về điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật với các hoạt động như san, chiết, tồn trữ, vận chuyển, sử dụng và xử lý hóa chất nhằm nâng cao công tác an toàn trong các hoạt động trên.

Khoảng cách an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và tồn trữ hóa chất nguy hiểm

Khoảng cách an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và tồn trữ hóa chất nguy hiểm được quy định tại Điều 67 Dự thảo Luật Hóa chất sửa đổi như sau:

- Địa điểm sản xuất, kho chứa hóa chất nguy hiểm của cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục quy định tại khoản 1 Điều 72 Dự thảo Luật Hóa chất sửa đổi phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với khu dân cư, công trình công cộng, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn nước sinh hoạt.

- Tổ chức, cá nhân khi xây dựng nhà ở và công trình khác trong phạm vi khoảng cách an toàn phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương nơi hoạt động cho phép.

- Chính phủ quy định cụ thể về khoảng cách an toàn.

Xem thêm tại Dự thảo Luật Hóa chất sửa đổi

Đoàn Đức Tài

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 654

Bài viết về

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực năm 2024

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn