05 chính sách BHXH bắt buộc, BHXH một lần, người có công sẽ có nhiều thay đổi theo Nghị quyết 42-NQ/TW

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
08/03/2024 11:11 AM

Thời gian tới, chính sách BHXH bắt buộc, BHXH một lần, BHXH tự nguyện, trợ cấp xã hội, người có công sẽ có nhiều thay đổi, cụ thể là gì? – Hoàng Thái (Long An)

05 chính sách BHXH bắt buộc, BHXH một lần sắp có thay đổi

05 chính sách BHXH bắt buộc, BHXH một lần sắp có thay đổi (Hình từ internet)

05 chính sách BHXH bắt buộc, BHXH một lần sắp có thay đổi

Những thay đổi về chính sách BHXH, trợ cấp xã hội, người có công được đề cập tại Nghị quyết 42-NQ/TW năm 2023 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành.

Theo đó, những thay đổi trong chính sách BHXH, trợ cấp xã hội, người có công có thể kể đến như:

(1) Thêm đối tượng đóng BHXH bắt buộc

Theo Nghị quyết 42-NQ/TW năm 2023, sẽ phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, có tính chia sẻ giữa Nhà nước, xã hội, người dân và giữa các nhóm dân cư, bảo đảm bền vững và công bằng xã hội.

Chú trọng phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế, bao phủ được toàn bộ lực lượng lao động; tiếp tục cải cách, mở rộng hệ thống bảo hiểm xã hội, tạo cơ hội tham gia và bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người lao động.

Thực hiện BHXH bắt buộc đối với người lao động và thành viên của các tổ chức kinh tế tập thể làm việc theo hợp đồng, hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật.

Như vậy, sắp tới sẽ có thêm đối tượng đóng BHXH bắt buộc là người lao động và thành viên của các tổ chức kinh tế tập thể làm việc theo hợp đồng, hưởng tiền lương, tiền công theo quy định.

(2) Đổi mới, có chính sách hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện

Bên cạnh chế độ BHXH bắt buộc, thì Nghị quyết 42-NQ/TW năm 2023 cũng đặt ra nhiệm vụ liên quan đến BHXH tự nguyện như sau:

Đổi mới chính sách BHXH tự nguyện, có chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho nông dân, người nghèo, người thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức tham gia.

Tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng bảo hiểm y tế toàn dân; đa dạng các gói dịch vụ bảo hiểm y tế nhằm góp phần chăm sóc sức khoẻ nhân dân, giảm chi phí người dân chi trả trực tiếp cho dịch vụ y tế.

>> Xem thêm: Mức hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện cho người tham gia BHXH tự nguyện

(3) Sẽ sửa đổi chính sách BHXH một lần phù hợp với thực tiễn

Hiện nay, chế độ BHXH một lần luôn nhận được sự quan tâm của người tham gia đóng BHXH. Do đó, tại Nghị quyết 42-NQ/TW năm 2023 có nêu nội dung:

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; ban hành chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia; quản lý an toàn, hiệu quả Quỹ bảo hiểm xã hội, Quỹ bảo hiểm y tế.

Sửa đổi chính sách BHXH một lần phù hợp với thực tiễn, gắn với an sinh xã hội. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp phải hỗ trợ cho doanh nghiệp trong nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động để duy trì việc làm bền vững; chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thất nghiệp; nâng cao hiệu quả tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo để chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động thất nghiệp.

Xem thêm:

>> Thủ tục nhận BHXH một lần mới nhất 2024

>> Phương án rút BHXH một lần từ năm 2025

(4) Tiếp tục nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội

Đối với nội dung về trợ giúp xã hội, Nghị quyết 42-NQ/TW năm 2023 yêu cầu hoàn thiện hệ thống trợ giúp xã hội theo hướng quan tâm cả đời sống vật chất và tinh thần, giúp người dân kịp thời khắc phục khó khăn do tác động của khủng hoảng kinh tế, xã hội, thiên tai, dịch bệnh và các rủi ro khác.

Tiếp tục nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội theo hướng bảo đảm mức sống tối thiểu, sàn an sinh xã hội quốc gia; Nhà nước ưu tiên hỗ trợ cho người không có khả năng lao động, người khuyết tật, người cao tuổi, người di cư và gia đình có trẻ em, người thu nhập thấp.

Phát triển mạng lưới dịch vụ trợ giúp xã hội đối với trẻ em, người khuyết tật và người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng đội ngũ làm công tác xã hội chuyên nghiệp; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, can thiệp sớm, hỗ trợ kịp thời người gặp khó khăn trong cuộc sống, góp phần xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.

Đổi mới việc huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trợ giúp xã hội, cứu trợ khẩn cấp; quản lý, sử dụng quỹ cứu trợ xã hội từ thiện, nhân đạo công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng pháp luật.

>> Xem thêm: Mức trợ cấp xã hội hằng tháng hiện hành

(5) Tiếp tục nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công

Nghị quyết Trung ương yêu cầu chú trọng thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người có công, nhất là người ở vùng sâu, vùng xa, người gặp khó khăn trong cuộc sống.

Tiếp tục nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo hướng phải là mức cao nhất trong các chính sách xã hội; có chính sách ưu tiên trong chăm sóc sức khoẻ, nhà ở, giáo dục - đào tạo, việc làm, sản xuất và tạo thuận lợi cho người có công và thân nhân tiếp cận các dịch vụ xã hội. Bảo đảm người có công và gia đình người có công phải có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Xem thêm nội dung tại Nghị quyết 42-NQ/TW năm 2023.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,204

Bài viết về

lĩnh vực Chính sách người có công

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn