02 Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 (có hiệu lực từ 01/01/2024) được Bộ KH&ĐT trình ban hành

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
23/02/2024 11:31 AM

Có phải Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất cấp trên ban hành 02 Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2024) hay không?

02 Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 (có hiệu lực từ 01/01/2024)

02 Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 (có hiệu lực từ 01/01/2024) (Hình từ internet)

02 Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2024)

Luật Đấu thầu 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, nhưng đến nay mới chỉ có 01 thông tư hướng dẫn về đấu thầu qua mạng được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 15/02/2024 (Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT).

Đến nay vẫn còn nhiều Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 chưa được ban hành.

Đề cập tại Báo cáo 45/BC-BTP năm 2024 tình hình xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Bộ Tư pháp ban hành, có nêu tình hình nợ ban hành văn bản quy định chi tiết như sau:

- Bộ Y tế ban hành theo thẩm quyền: 03 thông tư hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2024).

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất cấp trên ban hành 02 Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2024). Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành việc soạn thảo, trình Chính phủ đối với các văn bản nêu trên.

- Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền: Thông tư hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2024).

Bên cạnh đó, tại Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2024 có đề cập nội dung: Bộ KH&ĐT sẽ trình ban hành (tháng 6/2024) Nghị định quy định chi tiết một số điều và các biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Như vậy, thời gian tới sẽ có thêm nhiều nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 được ban hành.

Kế hoạch ban hành văn bản hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023

Theo Quyết định 857/QĐ-TTg năm 2023 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 5 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, kế hoạch ban hành văn bản hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 như sau:

Tên luật, ngày có hiệu lực

Tên văn bản quy định chi tiết

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời hạn trình

Ghi chú

Luật Đấu thầu 2023

(Có hiệu lực từ ngày 01/01/2024)

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu (Khoản 6 Điều 6, khoản 6 Điều 10, khoản 3 Điều 15, khoản 4 Điều 19, khoản 2 Điều 20, khoản 7 Điều 23, khoản 4 Điều 29, khoản 4 Điều 36, khoản 2 Điều 39, khoản 8 Điều 43, khoản 1 Điều 50, khoản 5 Điều 50, khoản 7 Điều 53, khoản 3 Điều 55, khoản 4 Điều 55, khoản 4 Điều 67, khoản 6 Điều 70, khoản 2 Điều 84, khoản 4 Điều 86, khoản 5 Điều 87, khoản 4 Điều 88)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, cơ quan có liên quan

Tháng 11/2023

 

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực (Khoản 6 Điều 6, khoản 6 Điều 10, khoản 4 Điều 19, khoản 4 Điều 35, khoản 3 Điều 46, khoản 5 Điều 50, khoản 5 Điều 62, khoản 2 Điều 73, khoản 4 Điều 86, khoản 5 Điều 87, khoản 4 Điều 88, khoản 2 Điều 96)

Tháng 11/2023

 

Luật Đấu thầu 2023 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2024)

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất (Khoản 6 Điều 6, khoản 6 Điều 10, khoản 4 Điều 19, khoản 4 Điều 35, khoản 3 Điều 46, khoản 5 Điều 50, khoản 5 Điều 62, khoản 2 Điều 73, khoản 4 Điều 86, khoản 5 Điều 87, khoản 4 Điều 88, khoản 2 Điều 96)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, cơ quan có liên quan

Tháng 5/2024

Bảo đảm phù hợp với hiệu lực của Luật Đất đai 2024

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế được áp dụng hình thức đàm phán giá và quy định quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu áp dụng hình thức đàm phán giá (Khoản 2 Điều 28)

Bộ Y tế

Các bộ, ngành, cơ quan có liên quan

Tháng 10/2023

 

 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc, Danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm trong trường hợp cần thiết (Điểm a khoản 2 Điều 53)

Tháng 10/2023

 

 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc quy định tại điểm b khoản 1 Điều 56 (Khoản 2 Điều 56)

Tháng 10/2023

 

 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định Danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung cấp quốc gia (Điểm b khoản 2 Điều 53)

Bộ Tài chính

Tháng 11/2023

 

Đấu thầu là gì?

Theo Luật Đấu thầu 2023, đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết, thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, lựa chọn nhà đầu tư để ký kết, thực hiện hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Đấu thầu qua mạng là việc thực hiện hoạt động đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,100

Bài viết về

lĩnh vực Đấu thầu

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn