04 hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của Cục Hàng không Việt Nam

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
23/02/2024 15:00 PM

Tôi muốn biết việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của Cục Hàng không Việt Nam sẽ được thực hiện bằng các hoạt động nào? – Thanh Tài (Bình Phước)

04 hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của Cục Hàng không Việt Nam

04 hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của Cục Hàng không Việt Nam (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 19/02/2024, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành Quyết định 363/QĐ-CHK về Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2024 của Cục Hàng không Việt Nam.

04 hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của Cục Hàng không Việt Nam

Theo đó, các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của Cục Hàng không Việt Nam gồm:

(1) Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung hoạt động:

+ Thu thập thông tin từ văn bản, báo cáo của các cơ quan nhà nước về tình hình thi hành pháp luật.

+ Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân phản ánh, cung cấp.

- Cơ quan thực hiện: các cơ quan, đơn vị thuộc Cục, các Cảng vụ hàng không

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2024.

(2) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung hoạt động: Kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được giao quản lý. Thực hiện kiểm tra tình hình thi hành pháp luật đối với những vấn đề nóng, nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế, các cơ quan, đơn vị thuộc Cục, các Cảng vụ hàng không

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2024.

- Sản phẩm đầu ra: Thông báo kết luận kiểm tra và các văn bản cần thiết khác trong phạm vi thẩm quyền.

(3) Hội thảo, tọa đàm, điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung hoạt động: Tổ chức hội thảo, tọa đàm, điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế, các cơ quan, đơn vị thuộc Cục.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2024.

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả hội thảo, tọa đàm, điều tra, khảo sát.

(4) Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Căn cứ kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi báo cáo Lãnh đạo Cục, đề xuất với Bộ Giao thông vận tải xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo các nội dung sau:

- Ban hành kịp thời, đầy đủ văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật; sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật.

- Kịp thời tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực.

Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập huấn, phổ biến pháp luật; bảo đảm về tổ chức, biên chế, kinh phí và các điều kiện khác cho thi hành pháp luật.

- Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Lưu ý: Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật nêu trên phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

- Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2012/NĐ-CP.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Cục trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

- Bảo đảm sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Xem thêm tại Quyết định 363/QĐ-CHK có hiệu lực từ ngày 19/02/2024.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 402

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn