Tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức từ 01/7/2024? Lộ trình tăng lương cơ bản đến 2025?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
07/10/2023 11:19 AM

Sau khi thực hiện cải cách tiền lương (dự kiến từ 01/7/2024) thì tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức là bao nhiêu? Lộ trình tăng lương cơ bản đến năm 2025 như thế nào?

Tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức từ 01/7/2024

Tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức sau khi cải cách tiền lương từ 01/7/2024 (Hình từ internet)

Tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức từ 01/7/2024

Tại Nghị quyết 27 đưa ra mục tiêu về tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức như sau:

“II- QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CẢI CÁCH

...

2. Mục tiêu

...

2.2. Mục tiêu cụ thể

...

(2) Từ năm 2021 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

a) Đối với khu vực công

- Từ năm 2021, áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị.

- Năm 2021, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

- Định kỳ thực hiện nâng mức tiền lương phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.

- Đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

- Đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.”

Như vậy, tại thời điểm thực hiện cải cách tiền lương thì tiền lương thấp nhất công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

Và đến cuối lộ trình thì tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức sẽ bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Covid-19 nên trong năm 2021, cải cách tiền lương đã không thể thực hiện được. Và những dự kiến về cải cách tiền lương cũng bị hoãn đến thời điểm thích hợp.

Và mới đây, thời điểm thực hiện cải cách tiền lương có thể là từ ngày 01/7/2024 (nếu không có gì thay đổi).

Do đó, mặc dù lộ trình tăng lương cơ bản đến năm 2025, 2030 đã được đề ra, nhưng liệu thực tế áp dụng mức lương thấp nhất của công chức, viên chức còn phải dựa vào tiến độ triển khai cải cách tiền lương từ 01/7/2024.

Lộ trình tăng lương cơ bản đến năm 2025 như thế nào?

Tại Nghị quyết 27, đưa ra lộ trình tăng lương cơ bản đến năm 2025 cho nhiều đối tượng, cả ở khu vực công gồm cán bộ, công chức, viên chức và ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Như đã đề cập ở trên, thực tế tăng lương cơ bản của công chức, viên chức sẽ phải dựa vào tiến độ triển khai cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024.

Còn đối với khu vực khu vực doanh nghiệp, từ năm 2021 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030:

- Từ năm 2021, Nhà nước định kỳ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia.

Các doanh nghiệp được thực hiện chính sách tiền lương trên cơ sở thương lượng, thoả thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động và đại diện tập thể người lao động; Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp.

- Thực hiện quản lý lao động, tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước theo phương thức khoán chi phí tiền lương gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đến năm 2025 và tiến tới giao khoán nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vào năm 2030.

Xem thêm:

>> Mức lương cơ sở 2023 mới nhất

>> Tra cứu lương tối thiểu vùng 2023

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 20,491

Bài viết về

Tiền lương cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn