Hoạt động của Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98 về thí điểm chính sách đặc thù phát triển TPHCM

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
21/07/2023 09:32 AM

Cho tôi hỏi chế độ hoạt động của Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98 về thí điểm chính sách đặc thù phát triển TPHCM như thế nào? – Ngọc Trà (Bình Định)

Hoạt động của Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98 về thí điểm chính sách đặc thù phát triển TPHCM

Hoạt động của Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98 về thí điểm chính sách đặc thù phát triển TPHCM (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Hoạt động của Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98 về thí điểm chính sách đặc thù phát triển TPHCM được quy định tại Quyết định 48/QĐ-BCĐNQ98 năm 2023.

1. Thành viên Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98 về thí điểm chính sách đặc thù phát triển TPHCM

Thành viên Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98 về thí điểm chính sách đặc thù phát triển TPHCM được quy định tại Quyết định 850/QĐ-TTg, bao gồm:

- Trưởng Ban: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

- Phó Trưởng Ban thường trực: Bí thư Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên.

- Phó Trưởng Ban: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

- Thành viên Ban chỉ đạo: Đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, bao gồm:

+ Đồng chí Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

+ Đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh, Ủy viên Thường trực - Tổ trưởng Tổ công tác;

+ Đồng chí Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ Đồng chí Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

+ Đồng chí Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

+ Đồng chí Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương;

+ Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng;

+ Đồng chí Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

+ Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

+ Đồng chí Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Nguyên tắc làm việc của Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98 về thí điểm chính sách đặc thù phát triển TPHCM

- Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và các Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

- Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thảo luận công khai, đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, đề cao trách nhiệm của Trưởng Ban; Trưởng Ban là người quyết định cuối cùng đối với các vấn đề của Ban Chỉ đạo; Phó Trưởng Ban được quyết định một số vấn đề cụ thể theo phân công, ủy quyền của Trưởng Ban; các Thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm triển khai công việc được phân công và chủ động chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước được giao để thực hiện Nghị quyết.

- Trưởng Ban chủ trì cuộc họp định kỳ theo kế hoạch và triệu tập cuộc họp đột xuất khi cần thiết. Trưởng Ban có thể ủy quyền cho Phó Trưởng Ban chủ trì các cuộc họp để thảo luận, quyết định một số vấn đề cụ thể thuộc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

3. Chế độ làm việc của Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98 về thí điểm chính sách đặc thù phát triển TPHCM

- Cuộc họp định kỳ: Ban Chỉ đạo họp định kỳ 2 lần/năm và họp bất thường khi cần thiết theo quyết định của Trưởng Ban. Ngoài việc họp trực tiếp, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo có thể lấy ý kiến bằng văn bản của Thành viên Ban Chỉ đạo, tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban xem xét, quyết định.

- Nội dung cuộc họp định kỳ tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, hoạt động đề ra tại Nghị quyết; báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền của Ban Chỉ đạo.

- Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ từng thời điểm, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo có thể đề xuất mời các các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển tham dự cuộc họp Ban Chỉ đạo.

- Thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo Trưởng Ban tình hình triển khai nhiệm vụ, hoạt động được phân công tại Kế hoạch triển khai Nghị quyết hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban, đồng thời chủ động báo cáo những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Báo cáo của các Thành viên Ban Chỉ đạo được gửi tới Trưởng ban, đồng thời gửi tới cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo để theo dõi, tổng hợp chung phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Trưởng Ban.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,521

Bài viết về

Chính sách mới của TPHCM

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn