Đến 2030, mỗi quận huyện có tối thiểu 01 đội PCCC và cứu nạn, cứu hộ

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
27/07/2022 18:41 PM

Vừa qua, Bộ Công an có Công văn 2397/BCA-PCCC&CNCH ngày 08/7/2022 hướng dẫn lập quy hoạch hạ tầng PCCC tích hợp trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó, nội dung liên quan đến hạ tầng PCCC cần tích hợp trong báo cáo tổng hợp quy hoạch cấp tỉnh gồm:

Đến 2030, mỗi quận huyện có tối thiểu 01 đội PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Hình từ Internet)

- Đánh giá hiện trạng hạ tầng PCCC (bao gồm các nội dung về phân bố, sử dụng không gian) và tình hình triển khai các quy hoạch về PCCC giai đoạn trước (nếu có).

- Dự báo xu thế phát triển, kịch bản phát triển hạ tầng PCCC đáp ứng yêu cầu đòi hỏi phục vụ và bảo vệ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

- Xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển hạ tầng PCCC trong thời kỳ quy hoạch.

- Phương án phát triển hạ tầng PCCC;

- Xây dựng danh mục Dự án cụ thể ưu tiên đầu tư cho công tác phát triển hạ tầng PCCC trong giai đoạn quy hoạch.

- Nghiên cứu xây dựng Bản đồ phương án phát triển hạ tầng PCCC theo quy định tại mục IX Phụ lục I Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Quy hoạch.

Bên cạnh đó, đối với phương án phát triển hạ tầng cần bám sát 04 đối tượng quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để xây dựng phương án phát triển, trong đó cần chú ý một số vấn đề sau:

- Đối với nội dung quy hoạch mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình phục vụ PCCC:

+ Cần bố trí quỹ đất trong giai đoạn 2021-2030 đảm bảo mỗi quận, huyện có tối thiểu 01 đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

+ Đảm bảo bố trí địa điểm đất xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố, các cụm công nghiệp, địa bàn trọng điểm nguy hiểm cháy nổ thuận tiện về giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc;

- Quy hoạch hệ thống cung cấp nước phục vụ cho công tác PCCC theo:

+ Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BXD 

+ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật số QCVN 07:2016/BXD; 

+ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình số 06:2021/BXD;

+ Tiêu chuẩn thiết kế về Cấp nước- Mạng lưới đường ống và công trình số 33:2006

+ Thông tư liên tịch 04/TTLT/BXD-BCA về hướng dẫn thực hiện việc cấp nước PCCC tại đô thị và khu công nghiệp;

- Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc phục vụ PCCC tuân thủ theo quy định:

+ Luật Viễn thông;

+ Luật Tần số vô tuyến điện;

+ Điều 5 Nghị định 136/2020/NĐ-CP;

+ Điều 11, 12 Thông tư 149/2020/TT-BCA.

Xem chi tiết tại Công văn 2397/BCA-PCCC&CNCH ban hành ngày 08/7/2022.

Ngọc Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 15,911

pccc,

Bài viết về

lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn