Bổ sung quy định dừng phổ biến phim từ 01/01/2023

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
04/07/2022 10:55 AM

Luật Điện ảnh 2022 đã bổ sung quy định dừng phổ biến phim so với các văn bản trước đây.

Bổ sung quy định dừng phổ biến phim

Bổ sung quy định dừng phổ biến phim (Hình từ internet)

1. Phổ biến phim là gì?

Phổ biến phim là việc đưa phim đến người xem thông qua các hình thức:

- Chiếu phim trong rạp chiếu phim;

- Chiếu phim tại địa điểm chiếu phim công cộng;

- Chiếu phim tại trụ sở cơ quan ngoại giao, cơ sở văn hóa nước ngoài được thành lập tại Việt Nam,

- Chiếu phim trên hệ thống truyền hình;

- Chiếu phim trên không gian mạng;

- Chiếu phim trên phương tiện nghe nhìn khác.                             

2. Bổ sung quy định dừng phổ biến phim

Theo đó, tại Điều 30 Luật Điện ảnh 2022 đã bổ sung quy định dừng phổ biến phim, cụ thể như sau:

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định dừng phổ biến phim bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do, thời điểm, thời hạn dừng phổ biến phim đối với một trong các trường hợp sau đây:

- Vi phạm quy định tại Điều 9 của Luật Điện ảnh 2022.

- Vì lý do quốc phòng, an ninh, thiên tai, dịch bệnh hoặc tình trạng khẩn cấp.

Điều 9 Luật Điện ảnh 2022 quy định những nội dung và hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh như sau:

- Nghiêm cấm hoạt động điện ảnh có nội dung sau đây:

+ Vi phạm Hiến pháp, pháp luật; kích động chống đối hoặc phá hoại việc thi hành Hiến pháp, pháp luật;

+ Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; gây tổn hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, giá trị văn hóa Việt Nam; xúc phạm Quốc kỳ, Đảng kỳ, Quốc huy, Quốc ca;

+ Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù, kì thị giữa các dân tộc và nhân dân các nước; truyền bá tư tưởng phản động, tệ nạn xã hội; phá hoại văn hóa, đạo đức xã hội;

+ Xuyên tạc lịch sử dân tộc, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; thể hiện không đúng, xâm phạm chủ quyền quốc gia; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

+ Truyền bá, ủng hộ chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan;

+ Kích động, xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền, cổ súy cho hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo bất hợp pháp;

+ Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật;

+ Kích động bạo lực, hành vi tội ác bằng việc thể hiện chi tiết cách thức thực hiện, hình ảnh, âm thanh, lời thoại, cảnh đánh đập, tra tấn, giết người dã man, tàn bạo và những hành vi khác xúc phạm đến nhân phẩm con người, trừ trường hợp thể hiện các nội dung đó để phê phán, tố cáo, lên án tội ác, đề cao chính nghĩa, tôn vinh giá trị truyền thống, văn hóa;

+ Thể hiện chi tiết hình ảnh, âm thanh, lời thoại dâm ô, trụy lạc, loạn luân;

+ Vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, người chưa thành niên;

+ Vi phạm nguyên tắc bình đẳng giới, định kiến giới, phân biệt đối xử về giới.

- Nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây:

+ Phát hành, phổ biến phim trong rạp chiếu phim, trên hệ thống truyền hình và địa điểm chiếu phim công cộng mà không có Giấy phép phân loại phim của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh (sau đây gọi là Giấy phép phân loại phim) hoặc Quyết định phát sóng của cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình (sau đây gọi là Quyết định phát sóng);

+ Phổ biến phim trên không gian mạng mà không phân loại, hiển thị kết quả phân loại phim theo quy định của Luật Điện ảnh 2022;

+ Thay đổi, làm sai lệch nội dung phim và kết quả phân loại phim đối với phim đã được cấp Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng;

+ Sản xuất, phát hành, phổ biến phim, lưu chiểu, lưu trữ phim không tuân thủ quy định của Luật Điện ảnh 2022, Luật Sở hữu trí tuệ và quy định khác của pháp luật có liên quan;

+ Phát hành, phổ biến phim đã có quyết định thu hồi Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng;

+ Sao chép phim khi chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu phim, trừ trường hợp Luật sở hữu trí tuệ có quy định khác;

+ Không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện phổ biến phim tại địa điểm chiếu phim công cộng;

+ Thẩm định, cấp Giấy phép phân loại phim trái quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm: Xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm trong phát hành phim và phổ biến phim được quy định như thế nào trong Luật Điện ảnh?

Phim đã được cấp giấy phép phổ biến nhưng chưa thực hiện cảnh báo và hiển thị mức phân loại đến người xem thì sẽ không được công chiếu?

Hoạt động phổ biến phim truyện trên kênh Youtube, các trang web thì có phải xin giấy phép phổ biến phim hay không? Ai có thẩm quyền cấp giấy phép phổ biến phim?

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,537

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn