Chính phủ thống nhất ban hành chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
16/01/2021 13:32 PM

Tại Nghị quyết 195/NQ-CP ngày 31/12/2020, Chính phủ thống nhất nội dung và chủ trương ban hành chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025.

Chính phủ thống nhất ban hành chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025

Chính phủ thống nhất ban hành chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025

Cụ thể, về việc ban hành chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021-2025:

Chính ph thng nht v ni dung và ch trương ban hành Ngh đnh quy đnh v chun nghèo đa chiu quc gia giai đon 2021-2025 và năm 2021, tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 đối với các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo (không bao gồm phường, xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới) như đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định và trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Cũng theo Nghị quyết này, về đề nghị xây dựng Luật Dầu khí (sửa đổi):

Chính phủ thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng Luật Dầu khí (sửa đổi); Bộ Công thương hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật; gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, trình Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Xem chi tiết nội dung tại Nghị quyết 195/NQ-CP ngày 31/12/2020.

Nghị quyết 195/NQ-CP

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 14,110

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn