Sắp liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú trên mạng

29/02/2020 09:07 AM

Đây là nội dung được nêu tại Công văn 1471/VPCP-KSTT ngày 26/02/2020 về việc thực hiện một số nhiệm vụ vận hành Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, chỉ đạo Bộ Tư pháp thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tổ chức tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (Thời hạn hoàn thành: Trong quý II năm 2020).

- Tích hợp hệ thống đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh để thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp phiếu lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tư pháp và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 10/3/2020).

- Tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với nhóm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 10/3/2020).

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa thủ tục hành chính làm cơ sở để tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đối với các thủ tục: Đăng ký khai sinh; cấp phiếu lý lịch tư pháp; nhóm thủ tục đăng ký  giao dịch bảo đảm (Thời hạn hoàn thành trước ngày 10/03/2020).

- Đẩy mạnh kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí ... trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công...

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 1471/VPCP-KSTT ngày 26/02/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,072

Bài viết về

lĩnh vực Hộ tịch – Cư trú – Quyền dân sự

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn