Các hình thức xử lý đối với công chức không hoàn thành nhiệm vụ

21/02/2020 15:19 PM

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc xếp loại chất lượng công chức.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, việc xử lý công chức không hoàn thành nhiệm vụ được quy định như sau:

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cho thôi việc đối với công chức có 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ;

- Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 02 năm không liên tiếp trong thời hạn bổ nhiệm được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì bố trí công tác khác hoặc không bổ nhiệm lại;

- Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong 03 năm có 02 năm không liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí việc làm đang đảm nhận thì bố trí vào vị trí việc làm có yêu cầu thấp hơn.

(Hiện hành, công chức 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 02 năm liên tiếp, trong đó 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bố trí công tác khác).

Như vậy so với quy định hiện hành, việc xử lý công chức không hoàn thành nhiệm vụ có sự phân biệt giữa công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Bên cạnh đó, qquy định việc xếp loại chất lượng công chức có các mức sau:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Hoàn thành nhiệm vụ; (Thay vì, hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực như hiện hành)

- Không hoàn thành nhiệm vụ.

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 21,675

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn