Cập nhật file excel thang, bảng lương người lao động năm 2020

28/08/2019 15:41 PM

Ngày 11/7/2018, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 để trình Chính phủ ban hành Nghị định mới thay thế cho Nghị định 157/2018/NĐ-CP.

Đồng thời Chính phủ đang Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2020 đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động với mức lương tối thiểu vùng mới giống như đề xuất của Hội đồng tiền lương Quốc gia.

Nếu Chính phủ đồng ý với phương án tăng lương tối thiểu vùng này thì việc xây dựng thang lương, bảng lương năm 2020 (bắt đầu áp dụng kể từ ngày 01/01/2020) được thực hiện dựa trên mức lương nêu trên.

Đồng thời, khi xây dựng thang lương, bảng lương năm 2020 thì doanh nghiệp phải căn cứ vào Điều 7 của Nghị định 49/2013/NĐ-CP.

Toàn văn file excel thang, bảng lương năm 2020

bảng lương 2020

Ảnh chụp một phần bảng lương năm 2020

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 52,708

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn