Sẽ ban hành 03 VBQPPL hướng dẫn Luật Kiến trúc

19/08/2019 16:30 PM

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 1037/QĐ-TTg về kế hoạch triển khai thi hành Luật Kiến trúc .

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, sẽ có 03 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) hướng dẫn Luật Kiến trúc, bao gồm:

- Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc (khoản 5 Điều 13, khoản 5 Điều 14, khoản 1 Điều 15,…);

Thời gian hoàn thành Nghị định: tháng 3/2020.

- Thông tư quy định chi tiết hồ sơ thiết kế kiến trúc;

- Thông tư quy định về mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Thời gian hoàn thành 02 Thông tư nêu trên: tháng 5/2020.

Đồng thời, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về kiến trúc và hành nghề kiến trúc trỏng cả nước;

- Xây dựng mẫu thiết kế kiến trúc đáp ứng tiêu chí bền vững, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Thời gian hoàn thành: Từ năm 2019 và các năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển ngành.

Thủ tướng cũng yêu cầu đảm bảo sự phối hợp thường xuyên và hiệu quả giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong triển khai thi hành Luật; có lộ trình cụ thể để đảm bảo từ ngày 01/7/2020 Luật Kiến trúc được triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất trên cả nước.

Quyết định 1037/QĐ-TTg chính thức có hiệu lực từ ngày 16/8/2019.

Phạm Hồng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,941

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn