Mã số chức danh viên chức công nghệ thông tin áp dụng từ 15/02

14/02/2018 14:49 PM

Đây là nội dung mới được đề cập tại Thông tư 02/2018/TT-BNV về quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin.

Theo đó, mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin được thực hiện như sau:

Chức danh

Mã số

1. Chức danh An toàn thông tin

 

a) An toàn thông tin hạng I

V11.05.09

b) An toàn thông tin hạng II

V11.05.10

c) An toàn thông tin hạng III

V11.05.11

2. Chức danh Quản trị viên hệ thống

 

a) Quản trị viên hệ thống hạng I

V11.06.12

b) Quản trị viên hệ thống hạng II

V11.06.13

c) Quản trị viên hệ thống hạng III

V11.06.14

d) Quản trị viên hệ thống hạng IV

V11.06.15

3. Chức danh Kiểm định viên công nghệ thông tin

 

a) Kiểm định viên công nghệ thông tin hạng I

V11.07.16

b) Kiểm định viên công nghệ thông tin hạng II

V11.07.17

c) Kiểm định viên công nghệ thông tin hạng III

V11.07.18

4. Chức danh Phát triển phần mềm

 

a) Phát triển phần mềm hạng I

V11.08.19

b) Phát triển phần mềm hạng II

V11.08.20

c) Phát triển phần mềm hạng III

V11.08.21

d) Phát triển phần mềm hạng IV

V11.08.22

Thông tư 02/2018 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2018.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 20,003

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn