Sắp tới, những thủ tục này sẽ không cần xuất trình sổ hộ khẩu

06/11/2017 14:52 PM

Theo định hướng tại Nghị quyết 112/NQ-CP ngày 30/10/2017 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước, sắp tới những thủ tục sau đây, người dân khi đi thực hiện sẽ không cần xuất trình hộ khẩu:

Sổ hộ khẩu

1. Thủ tục Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào cho công dân Việt Nam và cán bộ, công nhân, viên chức Việt Nam tại Công an cấp tỉnh (theo Thông tư 41/2011/TT-BCA).

2. Thủ tục Cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc ở Công an cấp xã (theo Thông tư 67/2013/TT-BCA).

3. Các thủ tục về đăng ký xe (theo Thông tư 15/2014/TT-BCA):

- Đăng ký, cấp biển số xe (thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh);

- Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh);

- Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh);

- Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh);

- Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh;

- Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy;

- Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy;

- Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy;

- Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy;

- Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại Công an cấp tỉnh;

- Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tại Công an cấp tỉnh;

- Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy;

- Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy;

- Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.

4. Thủ tục Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh (theo Thông tư 15/2016/TT-BCA).

Hân Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,076

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn