Nghị định 55/2016/NĐ-CP: Tăng 8% lương hưu cho cán bộ, công chức

16/06/2016 17:12 PM

Ngày 15/6/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995.

Toàn văn File PDF Nghị định 55/2016/NĐ-CP

Theo đó, điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng sau đây nếu bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trong giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 01/5/2016:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

- Cán bộ cấp xã quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Nghị định 121/2003/NĐ-CP, Nghị định 09/1998/NĐ-CP đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

Thời điểm điều chỉnh tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

Đối với các đối tượng đã được điều chỉnh tăng 8% lương hưu theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP thì giữ nguyên mức hưởng.

tăng 8% lương hưu

Từ ngày 01/5/2016, giữ nguyên mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng của các đối tượng đã được điều chỉnh tăng 8% trước đó.

Nghị định 55/2016/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2016.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 78,050

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn