Biểu mẫu 25/05/2024 08:57 AM

12 biểu mẫu của thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã từ 01/7/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
25/05/2024 08:57 AM

12 biểu mẫu của thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã từ 01/7/2024 được quy định chi tiết tại Thông tư 09/2024/TT-BKHĐT do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

12 biểu mẫu của thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã từ 01/7/2024

12 biểu mẫu của thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã từ 01/7/2024 (Hình từ Internet)

12 biểu mẫu của thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã từ 01/7/2024

Cụ thể, các biểu mẫu của thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sẽ được áp dụng từ ngày 01/7/2024 bao gồm các biểu mẫu từ Mẫu II-1 đến Mẫu II-12 của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 09/2024/TT-BKHĐT.

TẢI TOÀN BỘ PHỤ LỤC II (Mẫu II-1 đến Mẫu II-12) TẠI ĐÂY

PHỤ LỤC II

STT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

 1.  

Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã

Mẫu II-1 

 1.  

Danh sách thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn của hợp tác xã

Mẫu II-2 

 1.  

Danh sách người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã

Mẫu II-3 

 1.  

Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Mẫu II-4 

 1.  

Giấy đề nghị đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Thông báo địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Mẫu II-5 

 1.  

Thông báo về việc thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện của hợp tác xã ở nước ngoài

Mẫu II-6 

 1.  

Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện của hợp tác xã

Mẫu II-7 

 1.  

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trở lại của hợp tác xã

Mẫu II-8 

 1.  

Thông báo về việc giải thể hợp tác xã

Mẫu II-9 

 1.  

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Mẫu II-10 

 1.  

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

Mẫu II-11 

 1.  

Thông báo về việc thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

Mẫu II-12 

Theo Luật Hợp tác xã 2023, hợp tác xã là tổ chức có tư cách pháp nhân do ít nhất 05 thành viên chính thức tự nguyện thành lập, hợp tác tương trợ trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung về kinh tế, văn hóa, xã hội của thành viên, góp phần xây dựng cộng đồng xã hội phát triển bền vững; thực hiện quản trị tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ.

Còn liên hiệp hợp tác xã là tổ chức có tư cách pháp nhân do ít nhất 03 hợp tác xã là thành viên chính thức tự nguyện thành lập, hợp tác tương trợ trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực tham gia thị trường, góp phần xây dựng cộng đồng xã hội phát triển bền vững; thực hiện quản trị tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ.

(Khoản 7, 8 Điều 4 Luật Hợp tác xã 2023)

Nghĩa vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã 2023

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sẽ có các nghĩa vụ như sau:

- Kết nạp thành viên khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của Luật Hợp tác xã 2023, Điều lệ và pháp luật có liên quan.

- Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên theo quy định của Luật Hợp tác xã 2023 và Điều lệ.

- Thực hiện thỏa thuận giữa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với thành viên, đáp ứng tối đa nhu cầu của thành viên đã đăng ký trước khi phục vụ khách hàng không phải là thành viên.

- Thực hiện quy định của pháp luật về tài chính, thuế, kế toán, kiểm toán, thống kê và pháp luật có liên quan.

- Quản lý, sử dụng vốn, tài sản và các quỹ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

- Quản lý, sử dụng đất và tài nguyên theo quy định của pháp luật.

- Ký kết và thực hiện hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội và các chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật.

- Giáo dục, đào tạo, phổ biến, bồi dưỡng cho thành viên và người lao động.

- Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ về đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã 2023.

- Thực hiện công bố thông tin cho thành viên theo quy định tại Điều 14 Luật Hợp tác xã 2023 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật có liên quan.

- Bồi thường thiệt hại do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gây ra cho thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

- Lập, cập nhật và lưu trữ sổ đăng ký thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn.

- Thực hiện chế độ báo cáo, cập nhật thông tin về tình hình hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật.

- Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

(Điều 10 Luật Hợp tác xã 2023)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,591

Bài viết về

Hợp tác xã

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn