Biểu mẫu 12/01/2023 15:02 PM

Mẫu thông báo tình hình biến động lao động năm 2023

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
12/01/2023 15:02 PM

Mẫu thông báo tình hình biến động lao động năm 2023 là mẫu nào? – Minh Anh (Bình Dương)

Mẫu thông báo tình hình biến động lao động năm 2023

Mẫu thông báo tình hình biến động lao động năm 2023 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Mẫu thông báo tình hình biến động lao động năm 2023

Mẫu thông báo tình hình biến động lao động năm 2023 là mẫu 29 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

Mẫu thông báo tình hình biến động lao động năm 2023

2. Quy định về thông báo tình hình biến động lao động

Thông báo tình hình biến động lao động được quy định tại Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

- Các đơn vị thành lập sau ngày 01 tháng 10 năm 2015 thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về số lao động làm việc tại đơn vị theo Mẫu số 28 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

Mẫu thông báo ban đầu về số lao động đang làm việc tại đơn vị

- Trước ngày 03 hằng tháng, người sử dụng lao động phải thông báo theo Mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị nếu có (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông báo).

Mẫu thông báo tình hình biến động lao động năm 2023

- Trường hợp, người sử dụng lao động giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,861

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn