Biểu mẫu 22/04/2022 08:15 AM

Nội dung, mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
22/04/2022 08:15 AM

Để tránh những rủi ro pháp lý khi giao dịch liên quan đến đất đai thì cần tìm hiểu rõ thông tin trước khi giao dịch. Sau đây là nội dung cụ thể mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai.

Nội dung, mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

Nội dung, mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai (Ảnh minh họa)

1. Nội dung phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

Theo khoản 4 Điều 28 Luật Đất đai 2013 thì cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong quản lý, sử dụng đất đai có trách nhiệm tạo điều kiện, cung cấp thông tin về đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Do đó, khi có nhu cầu cần cung cấp thông tin về đất đai, người dân có thể đến cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu cung cấp thông tin đất đai.

Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai là văn bản được sử dụng khi người dân có yêu cầu được cung cấp dữ liệu về đất đai.

Phiếu yêu cầu có nội dung cụ thể theo Mẫu số 01/PYC ban hành kèm theo Thông tư 34/2014/TT-BTNMT.

2. Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

Mẫu số 01/PYC

3. Thủ tục yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

Theo Điều 12 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định trình tự, thủ tục yêu cung cấp thông tin đất đai như sau:

Bước 1: Nộp phiếu yêu cầu

Người dân nộp phiếu yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền là Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã. Việc nộp phiếu yêu cầu có thể được thực hiện theo một trong các phương thức sau:

+ Nộp trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai;

+ Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện;

+ Gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý yêu cầu

Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời cho tổ chức, cá nhân biết.

Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

Bước 3: Trả kết quả

Kết quả sẽ được cung cấp trong ngày với trường hợp cơ quan có thẩm quyền nhận được yêu cầu trước 15 giờ. Nếu nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện và trả kết quả vào ngày làm việc tiếp theo.

Hạnh Nguyên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,675

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn