Bản Tin Văn Bản Mới 24/04/2024 07:21 AM

Văn bản mới cập nhật từ ngày 20 - 23/04/2024

24/04/2024 07:21 AM

Từ ngày 20 - 23/04/2024, có 437 văn bản pháp luật, công văn được cập nhật, trong đó có 02 Nghị định, 07 Thông tư.

 
Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (09/04/2024) Hướng dẫn 19/HD-LĐLĐ thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp" năm 2024 do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (03/04/2024) Công văn 1375/TCT-DNNCN năm 2024 quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh do Tổng cục Thuế ban hành
3. (02/04/2024) Công văn 1362/TCT-KK năm 2024 khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với chi nhánh chấm dứt hoạt động do Tổng cục Thuế ban hành
4. (01/04/2024) Kế hoạch 146/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW và Kế hoạch 178-KH/TU về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
5. (30/03/2024) Quyết định 1699/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục các thành phần hồ sơ trong lĩnh vực Quản lý khu công nghiệp cần số hóa theo yêu cầu quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
6. (18/03/2024) Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2024 phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
7. (07/02/2024) Kế hoạch 16/KH-UBND thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2024
Đầu tư
1. (16/04/2024) Quyết định 312/QĐ-TTg năm 2024 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (01/04/2024) Kế hoạch 1080/KH-UBND phát động Phong trào thi đua "Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Kon Tum" năm 2024
3. (28/03/2024) Quyết định 851/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
4. (28/03/2024) Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2024 điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
5. (26/03/2024) Quyết định 575/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
Thương mại
1. (18/04/2024) Thông báo 170/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển năm 2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (09/04/2024) Kế hoạch 89/KH-UBND thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội lĩnh vực lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi năm 2024
3. (04/04/2024) Quyết định 665/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ
4. (02/04/2024) Thông báo 134/TB-VPCP kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024; tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; các Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (01/04/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phát triển, quản lý và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình kèm theo Quyết định 23/2020/QĐ-UBND
6. (01/04/2024) Quyết định 1083/QĐ-UBND Kế hoạch đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định
7. (01/04/2024) Quyết định 534/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, khung năng lực và bản mô tả công việc cho từng vị trí việc làm của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước
8. (28/03/2024) Kế hoạch 3215/KH-UBND thực hiện Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 10 kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa - năm 2024
9. (12/03/2024) Quyết định 247/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh
10. (29/02/2024) Kế hoạch 49/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024
Xuất nhập khẩu
1. (22/04/2024) Thông tư 08/2024/TT-BCT sửa đổi Thông tư trong lĩnh vực xuất nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
2. (12/04/2024) Công văn 1584/TCHQ-GSQL năm 2024 xuất khẩu tinh dầu quế làm thực phẩm, đồ uống, gia vị do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (12/04/2024) Công văn 1585/TCHQ-GSQL năm 2024 xuất khẩu tinh dầu quế do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (12/04/2024) Công văn 496/GSQL-GQ1 năm 2024 thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
5. (11/04/2024) Thông báo 1547/TB-TCHQ năm 2024 kết quả xác định trước mã số đối với Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Biomega 3-6-9 do Tổng cục Hải Quan ban hành
6. (11/04/2024) Thông báo 1548/TB-TCHQ năm 2024 kết quả xác định trước mã số đối với Systane Hydration Lubricant Eye Drops do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (08/04/2024) Công văn 1484/TCHQ-TXNK năm 2024 kê khai trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (07/04/2024) Công văn 1757/BYT-QLD năm 2024 xuất khẩu tinh dầu quế do Bộ Y tế ban hành
9. (03/04/2024) Công văn 1411/TCHQ-TXNK năm 2024 phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (02/04/2024) Thông báo 1395/TB-TCHQ năm 2024 kết quả xác định trước mã số đối với Green Energy do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (02/04/2024) Công văn 1382/TCHQ-TXNK năm 2024 thuế giá trị gia tăng hóa chất cơ bản và sản phẩm hóa chất do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (01/04/2024) Công văn 1372/TCHQ-TXNK năm 2024 mã số và thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng đá hoa trắng do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (29/03/2024) Công văn 1332/TCHQ-TXNK năm 2024 mã số HS do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (28/03/2024) Công văn 858/HQTPHCM-GSQL năm 2024 vướng mắc về cách hiểu hạn dùng trên COA do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
15. (28/03/2024) Thông báo 1327/TB-TCHQ năm 2024 kết quả xác định trước mã số đối với Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Goodlife Vitamin E 400 IU do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (27/03/2024) Thông báo 1309/TB-TCHQ năm 2024 kết quả xác định trước mã số đối với BRACKET-KEY BRACKET;STS304,SM-S918,BLACK do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (22/03/2024) Công văn 1371/BYT-QLD năm 2024 đề nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc xuất khẩu tinh dầu quế cho các doanh nghiệp do Bộ Y tế ban hành
18. (20/03/2024) Công văn 1139/TCHQ-TXNK năm 2024 hàng hóa thuê Doanh nghiệp chế xuất gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (14/03/2024) Công văn 2578/BTC-TCHQ năm 2024 hoàn thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
20. (05/02/2024) Công văn 97/XNK-VP năm 2024 hướng dẫn về quản lý, sử dụng mẫu C/O do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
21. (27/10/2023) Công văn 5565/TCHQ-GSQL năm 2023 tăng cường quản lý thuê kho ngoài của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (12/04/2024) Quyết định 699/QĐ-NHNN năm 2024 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (12/04/2024) Quyết định 698/QĐ-NHNN năm 2024 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (16/04/2024) Công văn 1603/TCHQ-TXNK năm 2024 thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (12/04/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 và Phụ lục kèm theo Quyết định 30/2023/QĐ-UBND về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Hải Dương
3. (11/04/2024) Công văn 1542/TCHQ-TXNK năm 2024 thuế giá trị gia tăng mặt hàng thiết bị điện tử chuyên dùng do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (05/04/2024) Công văn 3617/BTC-TCHQ năm 2024 thuế giá trị gia tăng dược liệu do Bộ Tài chính ban hành
5. (05/04/2024) Công văn 1415/TCT-QLRR năm 2024 triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
6. (05/04/2024) Quyết định 178/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Thuế áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
7. (04/04/2024) Quyết định 110/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt tỷ lệ của từng loại khoáng sản nguyên khai có trong tổng khối lượng khoáng sản nguyên khai chứa nhiều khoáng vật, khoáng chất có ích trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để tính phí bảo vệ môi trường
8. (03/04/2024) Công văn 1368/TCT-DNNCN năm 2024 doanh thu tính thuế đối với cho thuê tài sản của cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
9. (01/04/2024) Công văn 16456/CTHN-TTHT năm 2024 hướng dẫn nộp lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
10. (29/02/2024) Công văn 756/TCT-CS năm 2024 chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
Bảo hiểm
1. (03/04/2024) Kế hoạch 72/KH-UBND thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp năm 2024 do Thành phố Cần Thơ ban hành
2. (02/04/2024) Công văn 885/BHXH-TCKT năm 2024 thực hiện quy trình phối hợp triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (28/02/2024) Kế hoạch 131/KH-UBND phát triển Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Kế toán - Kiểm toán
1. (17/04/2024) Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (12/04/2024) Thông tư 23/2024/TT-BTC sửa đổi Thông tư hướng dẫn về quản lý và kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (17/04/2024) Quyết định 637/QĐ-UBND năm 2024 công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính, lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh
2. (17/04/2024) Quyết định 898/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội Thành phố Cần Thơ
3. (15/04/2024) Quyết định 758/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định
4. (11/04/2024) Quyết định 879/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương
5. (04/04/2024) Kế hoạch 1205/KH-UBND tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024
6. (01/04/2024) Kế hoạch 97/KH-UBND về Đào tạo nghề cho lao động thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 do tỉnh Sơn La ban hành
7. (01/04/2024) Quyết định 12/2024/QĐ-UBND về Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
8. (30/03/2024) Quyết định 313/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
9. (30/03/2024) Quyết định 297/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
10. (29/03/2024) Quyết định 616/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực từng vị trí việc làm của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định
11. (22/03/2024) Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 43/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026" trên địa bàn tỉnh Bình Định
12. (19/03/2024) Quyết định 524/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
13. (14/03/2024) Kế hoạch 167/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14. (19/02/2024) Kế hoạch 44/KH-UBND đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024
15. (06/02/2024) Kế hoạch 95/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 30-CT/TU tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục nghề nghiệp, phát triển thị trường lao động, tạo việc làm trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
16. (25/01/2024) Quyết định 165/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
17. (15/01/2024) Quyết định 21/QĐ-SXD năm 2024 công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
18. (12/01/2024) Quyết định 01/QĐ-SXD năm 2024 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình
19. (27/12/2023) Quyết định 317/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023
20. (07/12/2023) Nghị quyết 441/NQ-HĐND giao, tạm giao biên chế công chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2023 và năm 2024
21. (07/12/2023) Nghị quyết 442/NQ-HĐND giao, tạm giao số lượng người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc năm 2023 và năm 2024 do tỉnh Hưng Yên ban hành
22. (05/12/2023) Quyết định 3994/QĐ-SXD năm 2023 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
23. (01/08/2023) Quyết định 151/QĐ-SXD năm 2023 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
24. (20/06/2023) Quyết định 1135/QĐ-SXD năm 2023 công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
25. (19/04/2023) Quyết định 1061/QĐ-SXD công bố Đơn giá nhân công xây dựng, Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
26. (24/03/2023) Công văn 948/SXD-KTVLXD năm 2023 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
27. (11/01/2023) Công văn 52/SXD-QLXD năm 2023 công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Kon Tum
28. (10/01/2023) Quyết định 02/QĐ-SXD công bố Đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
29. (04/01/2023) Quyết định 03/QĐ-SXD năm 2023 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
30. (03/01/2023) Quyết định 01/QĐ-SXD năm 2023 công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
31. (30/12/2022) Quyết định 166/QĐ-SXD năm 2022 công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
32. (30/12/2022) Quyết định 514/QĐ-SXD năm 2022 công bố đơn giá nhân công xây dựng; giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Công nghệ thông tin
1. (19/04/2024) Quyết định 58/QĐ-UBQGCĐS về Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
2. (17/04/2024) Công văn 1465/BTTTT-CATTT năm 2024 tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp Lễ 30/4, 01/5 và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (17/04/2024) Quyết định 499/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình lĩnh vực Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
4. (03/04/2024) Kế hoạch 1170/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lai Châu
5. (03/04/2024) Quyết định 685/QĐ-UBND năm 2024 về Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung và dữ liệu mở tỉnh Lào Cai
6. (03/04/2024) Quyết định 815/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong năm 2024
7. (01/04/2024) Quyết định 337/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
8. (30/03/2024) Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2024 thực hiện thí điểm cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID trên địa bàn Thành phố Hà Nội
9. (29/03/2024) Quyết định 128/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh năm 2024
10. (28/03/2024) Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2024 bổ sung Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
11. (25/03/2024) Kế hoạch 132/KH-UBND năm 2024 triển khai Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
12. (25/03/2024) Công văn 1071/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
13. (16/02/2024) Quyết định 176/QĐ-BTTTT năm 2024 Kế hoạch triển khai Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
14. (08/02/2024) Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Bất động sản
1. (17/04/2024) Thông báo 168/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về triển khai các văn bản hướng dẫn Luật Đất đai 31/2024/QH15 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (16/04/2024) Quyết định 2019/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
3. (16/04/2024) Quyết định 2011/QĐ-UBND năm 2024 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quản lý nhà Thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Xây dựng Hà Nội
4. (16/04/2024) Quyết định 372/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
5. (16/04/2024) Quyết định 932/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
6. (16/04/2024) Quyết định 2022/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
7. (16/04/2024) Quyết định 2015/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
8. (16/04/2024) Quyết định 2021/QĐ-UBND điều chỉnh, bố sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
9. (15/04/2024) Quyết định 1973/QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
10. (15/04/2024) Quyết định 1983/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
11. (15/04/2024) Quyết định 1986/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội
12. (15/04/2024) Quyết định 1997/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
13. (15/04/2024) Quyết định 1987/QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội tại Quyết định 422/QĐ-UBND
14. (15/04/2024) Quyết định 1996/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
15. (15/04/2024) Quyết định 1981/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
16. (15/04/2024) Quyết định 1991/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
17. (15/04/2024) Quyết định 1989/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
18. (15/04/2024) Quyết định 1984/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
19. (15/04/2024) Quyết định 1998/QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
20. (15/04/2024) Quyết định 1992/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
21. (15/04/2024) Quyết định 1994/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
22. (15/04/2024) Quyết định 1988/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
23. (15/04/2024) Quyết định 1993/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
24. (15/04/2024) Quyết định 1985/QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
25. (15/04/2024) Quyết định 1995/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
26. (15/04/2024) Quyết định 1982/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
27. (10/04/2024) Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND thông qua bổ sung Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình kèm theo Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND được sửa đổi tại Nghị quyết 18/2023/NQ-HĐND
28. (10/04/2024) Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND thông qua Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
29. (08/04/2024) Quyết định 16/2024/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 Quyết định 42/2021/QĐ-UBND hướng dẫn Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Giang
30. (05/04/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy định trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao trên địa bàn tỉnh Quảng Bình kèm theo Quyết định 16/2018/QĐ-UBND
31. (05/04/2024) Quyết định 729/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
32. (05/04/2024) Công văn 227/TTg-NN năm 2024 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
33. (05/04/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND quy định về danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi xã hội hóa và mức miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
34. (03/04/2024) Quyết định 318/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
35. (03/04/2024) Quyết định 317/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
36. (03/04/2024) Quyết định 316/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
37. (03/04/2024) Quyết định 315/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
38. (02/04/2024) Quyết định 634/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
39. (02/04/2024) Quyết định 676/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, chuyển tiếp kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
40. (02/04/2024) Quyết định 13/2024/QĐ-UBND quy định về góp vốn bằng quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai
41. (01/04/2024) Quyết định 102/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
42. (01/04/2024) Quyết định 1276/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
43. (29/03/2024) Quyết định 16/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo Quyết định 49/2021/QĐ-UBND
44. (28/03/2024) Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2024 điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030 (lần 2)
45. (28/03/2024) Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2024 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
46. (28/03/2024) Quyết định 1233/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa
47. (28/03/2024) Quyết định 1234/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
48. (20/03/2024) Quyết định 853/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
49. (18/01/2024) Quyết định 02/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp trong công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 32/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Dịch vụ pháp lý
1. (04/04/2024) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2024 tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2. (03/04/2024) Kế hoạch 64/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2024
3. (29/03/2024) Quyết định 745/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An
Bộ máy hành chính
1. (23/04/2024) Quyết định 1082/QĐ-BTNMT năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực địa chất và khoáng sản trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2. (22/04/2024) Quyết định 1187/QĐ-BGDĐT năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
3. (19/04/2024) Quyết định 467/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông
4. (17/04/2024) Quyết định 1119/QĐ-BNN-TCCB năm 2024 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5. (17/04/2024) Quyết định 899/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân cấp huyện do Thành phố Cần Thơ ban hành
6. (17/04/2024) Quyết định 18/2024/QĐ-UBND về Quy định tiêu chuẩn cụ thể của từng chức vụ cán bộ cấp xã; tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh công chức cấp xã và ngành đào tạo theo yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang
7. (17/04/2024) Quyết định 1339/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung cấp huyện trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
8. (17/04/2024) Quyết định 901/QĐ-UBND giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2024 của Thành phố Cần Thơ
9. (17/04/2024) Quyết định 900/QĐ-UBND năm 2024 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Cần Thơ
10. (17/04/2024) Nghị quyết 77/2024/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 74/2014/NQ-HĐND quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trực thuộc đảng bộ bộ phận; cấp ủy viên đảng ủy bộ phận trên địa bàn tỉnh Sơn La
11. (17/04/2024) Nghị quyết 80/2024/NQ-HĐND quy định về mức phụ cấp, chế độ kiêm nhiệm của người hoạt động không chuyên trách; mức hỗ trợ, chế độ kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, xóm, bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La
12. (17/04/2024) Nghị quyết 79/2024/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 56/2023/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi thực hiện Dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La
13. (17/04/2024) Nghị quyết 316/NQ-HĐND năm 2024 quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La
14. (17/04/2024) Nghị quyết 317/NQ-HĐND năm 2024 thành lập bản Hợp Phong, xã Mường Bang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
15. (17/04/2024) Nghị quyết 78/2024/NQ-HĐND quy định về chức danh, mức phụ cấp, chế độ kiêm nhiệm của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La
16. (17/04/2024) Quyết định 710/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết (liên thông) của Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố; Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
17. (17/04/2024) Quyết định 518/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Thái Bình
18. (16/04/2024) Quyết định 703/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương, tỉnh Bắc Giang
19. (16/04/2024) Quyết định 454/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng
20. (16/04/2024) Quyết định 453/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
21. (16/04/2024) Quyết định 492/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình
22. (16/04/2024) Quyết định 491/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý công sản do tỉnh Thái Bình ban hành
23. (16/04/2024) Quyết định 593/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu
24. (16/04/2024) Kế hoạch 97/KH-UBND kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
25. (16/04/2024) Quyết định 704/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang
26. (15/04/2024) Quyết định 727/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ
27. (15/04/2024) Quyết định 14/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh Gia Lai
28. (15/04/2024) Quyết định 1462/QĐ-BQP năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
29. (15/04/2024) Quyết định 533/QĐ-CT năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y, Dược cổ truyền được quy định tại Thông tư 02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024 của Bộ Y tế, thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
30. (15/04/2024) Quyết định 532/QĐ-CT năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc
31. (15/04/2024) Quyết định 531/QĐ-CT năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc
32. (15/04/2024) Quyết định 1245/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
33. (15/04/2024) Nghị quyết 45/2024/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
34. (15/04/2024) Quyết định 862/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Cần Thơ
35. (15/04/2024) Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái
36. (15/04/2024) Quyết định 640/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thí điểm không tiếp nhận hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
37. (14/04/2024) Quyết định 691/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang
38. (12/04/2024) Quyết định 1235/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kiểm lâm, Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh
39. (12/04/2024) Quyết định 636/QĐ-UBND năm 2024 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, quản lý của ngành Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
40. (12/04/2024) Quyết định 982/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Khánh Hòa
41. (12/04/2024) Quyết định 17/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 19/2015/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp cung cấp, xử lý thông tin và vận hành, duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang
42. (12/04/2024) Quyết định 17/2024/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quy định kèm theo Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
43. (12/04/2024) Quyết định 02/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
44. (12/04/2024) Quyết định 807/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lãnh sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên
45. (12/04/2024) Quyết định 1280/QĐ-UBND năm 2024 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 189/NQ-CP và Kế hoạch 65-KH/TU do tỉnh Bình Định ban hành
46. (11/04/2024) Quyết định 01/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
47. (11/04/2024) Kế hoạch 3856/KH-UBND thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 10: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024
48. (11/04/2024) Quyết định 880/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương
49. (11/04/2024) Quyết định 881/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
50. (11/04/2024) Quyết định 719/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
51. (10/04/2024) Quyết định 297/QĐ-UBND-HC năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp
52. (10/04/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị
53. (09/04/2024) Quyết định 02/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
54. (09/04/2024) Công văn 732/UBND-NC năm 2024 đính chính sai sót tại Quyết định 01/2024/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
55. (09/04/2024) Quyết định 03/2024/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
56. (08/04/2024) Quyết định 583/QĐ-BTP năm 2024 Kế hoạch xây dựng Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2025-2030” do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
57. (05/04/2024) Quyết định 800/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Cần Thơ
58. (05/04/2024) Kế hoạch 74/KH-UBND phát động thi đua “Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2024” do Thành phố Cần Thơ ban hành
59. (05/04/2024) Quyết định 179/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum
60. (05/04/2024) Quyết định 737/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên
61. (05/04/2024) Quyết định 587/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái
62. (05/04/2024) Quyết định 1196/QĐ-UBND năm 2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh Bình Định
63. (04/04/2024) Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2024 tổ chức triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
64. (04/04/2024) Quyết định 797/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân quận, huyện do Thành phố Cần Thơ ban hành
65. (04/04/2024) Quyết định 1173/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
66. (04/04/2024) Quyết định 510/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực Thể dục, thể thao)
67. (04/04/2024) Quyết định 569/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
68. (04/04/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 36/2018/QĐ-UBND quy định về hoạt động kiểm định, giám định xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
69. (04/04/2024) Quyết định 668/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long
70. (03/04/2024) Quyết định 02/2024/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
71. (03/04/2024) Quyết định 789/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
72. (03/04/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 13, Điều 2 Quyết định 05/2023/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương
73. (03/04/2024) Quyết định 817/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận
74. (03/04/2024) ​Quyết định 204/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới và 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai
75. (03/04/2024) ​Quyết định 205/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục gồm 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Gia Lai
76. (03/04/2024) Quyết định 753/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị
77. (03/04/2024) Quyết định 805/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức và lĩnh vực văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
78. (02/04/2024) Quyết định 825/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
79. (02/04/2024) Quyết định 332/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang
80. (02/04/2024) Quyết định 03/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
81. (02/04/2024) Quyết định 202/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục gồm 06 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 06 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải trong lĩnh vực đường thủy nội địa do tỉnh Gia Lai ban hành
82. (02/04/2024) Quyết định 1285/QĐ-UBND năm 2024 chuyển thôn, tiểu khu thành khu phố thuộc thị trấn Thiệu Hóa và thị trấn Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
83. (02/04/2024) Quyết định 15/2024/QĐ-UBND sửa đổi nội dung Bảng mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định 16/2021/QĐ-UBND và Khoản 4 Điều 1 Quyết định 19/2020/QĐ-UBND do tỉnh Đồng Nai ban hành
84. (02/04/2024) Quyết định 773/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh Đề án đánh giá chỉ số DDCI và nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về cải thiện Chỉ số PCI, DDCI tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025 kèm theo Quyết định 2325/QĐ-UBND
85. (02/04/2024) Quyết định 1064/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
86. (01/04/2024) Quyết định 542/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh Sơn La
87. (01/04/2024) Kế hoạch 2199/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 49/NQ-HĐND biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
88. (01/04/2024) Quyết định 748/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã Thành phố Cần Thơ
89. (01/04/2024) Quyết định 06/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2016/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
90. (01/04/2024) Công văn 2127/VPCP-CN năm 2024 đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 58/2017/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
91. (01/04/2024) Quyết định 12/2024/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quyết định 26/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Gia Lai
92. (01/04/2024) Quyết định 187/QĐ-UBDT năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước về công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc tham mưu, ban hành kỳ 2019-2023
93. (01/04/2024) Quyết định 623/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
94. (30/03/2024) Đề án 01/ĐA-UBND năm 2024 sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023-2025
95. (30/03/2024) Quyết định 607/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang
96. (29/03/2024) Quyết định 1245/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
97. (29/03/2024) Quyết định 14/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế
98. (29/03/2024) Quyết định 13/2024/QĐ-UBND đổi tên Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thành Chi cục Dân số tỉnh và Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số tỉnh Thừa Thiên Huế
99. (29/03/2024) Quyết định 382/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
100. (29/03/2024) Quyết định 707/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
101. (29/03/2024) Quyết định 558/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre
102. (29/03/2024) Quyết định 574/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
103. (29/03/2024) Quyết định 573/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
104. (29/03/2024) Quyết định 744/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
105. (29/03/2024) Quyết định 15/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
106. (28/03/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
107. (28/03/2024) Quyết định 03/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
108. (28/03/2024) Quyết định 829/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
109. (28/03/2024) Quyết định 847/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Khánh Hòa
110. (28/03/2024) Quyết định 830/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Khánh Hòa
111. (28/03/2024) Kế hoạch 3230/KH-UBND thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024
112. (28/03/2024) Nghị quyết 379/2024/NQ-HĐND quy định về chức danh, mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức phụ cấp kiêm nhiệm và mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
113. (28/03/2024) Quyết định 597/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
114. (28/03/2024) Quyết định 596/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên
115. (28/03/2024) Kế hoạch 62/KH-UBND công tác pháp chế tỉnh Tuyên Quang năm 2024
116. (27/03/2024) Quyết định 273/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình
117. (27/03/2024) Quyết định 1643/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội
118. (26/03/2024) Kế hoạch 69/KH-UBND năm 2024 về thu thập, tiếp nhận tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định từ nay đến 2025
119. (26/03/2024) Quyết định 567/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên
120. (26/03/2024) Quyết định 566/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt 04 Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên
121. (25/03/2024) Công văn 1075/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Giang gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
122. (25/03/2024) Công văn 1078/BTTTT-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
123. (23/03/2024) Quyết định 883/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh
124. (22/03/2024) Quyết định 554/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định
125. (20/03/2024) Quyết định 525/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
126. (20/03/2024) Quyết định 489/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới lĩnh vực kiểm lâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
127. (18/03/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 06/2018/QĐ-UBND quy định về Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
128. (14/03/2024) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2024 về tăng cường, củng cố xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
129. (12/03/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý việc sử dụng phương tiện phát âm thanh trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng và kinh doanh trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định 29/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý việc sử dụng phương tiện phát âm thanh trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng và kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
130. (06/03/2024) Kế hoạch 63/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2024
131. (01/03/2024) Quyết định 410/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành kỳ 2019-2023
132. (29/02/2024) Quyết định 376/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La kỳ 2019-2023
133. (29/02/2024) Quyết định 445/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị kỳ 2019-2023
134. (17/02/2024) Quyết định 333/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
135. (07/02/2024) Kế hoạch 103/KH-UBND cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
136. (05/02/2024) Quyết định 276/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
137. (29/01/2024) Quyết định 02/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 27/2020/QĐ-UBND cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hải Phòng
138. (25/01/2024) Quyết định 155/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2023 và tháng 01 năm 2024
139. (22/01/2024) Quyết định 80/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (Các lĩnh vực: Dân tộc và Tôn giáo)
140. (22/01/2024) Quyết định 83/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc và Tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Lĩnh vực: Tôn giáo)
141. (22/01/2024) Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (Lĩnh vực: Tôn giáo)
142. (22/01/2024) Quyết định 82/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Lĩnh vực: Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo Quốc tế)
143. (25/12/2023) Quyết định 03/2023/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, chế độ làm việc, quy chế phối hợp trong công tác của Phòng Nội vụ và quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn công chức của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
144. (08/12/2023) Nghị quyết 21/2023/NQ-HĐND quy định về chức danh, mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, khu phố, khu dân cư; mức hỗ trợ, việc kiêm nhiệm, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, ấp, khu phố, khu dân cư; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
145. (31/12/2015) Quyết định 46/2015/QĐ-UBND về Bộ đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Vi phạm hành chính
1. (09/04/2024) Quyết định 655/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng, khai thác, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La
Trách nhiệm hình sự
1. (07/03/2024) Kế hoạch 144/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2024 do tỉnh Lào Cai ban hành
Tài chính nhà nước
1. (20/04/2024) Thông tư 04/2024/TT-BYT quy định về danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (16/04/2024) Quyết định 848/QĐ-BTC năm 2024 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Bộ Tài chính
3. (16/04/2024) Quyết định 12/2024/QĐ-UBND bổ sung chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Ban quản lý Vườn Quốc gia Bến En vào Phụ lục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản kèm theo Quyết định 511/QĐ-UBND do tỉnh Thanh Hóa ban hành
4. (12/04/2024) Quyết định 305/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (12/04/2024) Thông tư 07/2024/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
6. (11/04/2024) Quyết định 921/QĐ-BYT năm 2024 quy định về thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế
7. (10/04/2024) Quyết định 11/2024/QĐ-UBND về Quy chế phân cấp quản lý, sử dụng kinh phí trung ương thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
8. (05/04/2024) Nghị quyết 07/2024/NQ-HĐND về Quy định danh mục nghề, mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
9. (05/04/2024) Công văn 2266/VPCP-QHQT năm 2024 phương án tái phân bổ, sử dụng vốn IDA hủy của Ngân hàng Thế giới tài khóa 2023-2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (04/04/2024) Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2024 thực hiện Kế hoạch 318-KH/TU và 3977-KH/BCSĐ thực hiện Quy định 131-QĐi/TW về “kiểm soát quyền lực; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán” do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
11. (03/04/2024) Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2024 về Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
12. (02/04/2024) Quyết định 160/QĐ-UBND năm 2024 thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, định mức chi hỗ trợ công tác y tế dự phòng, dân số giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
13. (01/04/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND về Quy định nội dung chi và mức chi từ nguồn Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Phước
14. (01/04/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND về đơn giá quan trắc tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương
15. (29/03/2024) Nghị quyết 69/2024/NQ-HĐND về Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án ‘‘Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
16. (28/03/2024) Quyết định 1228/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 tỉnh Thanh Hóa
17. (26/03/2024) Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
18. (25/03/2024) Quyết định 559/QĐ-UBND năm 2024 giá bán nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
19. (14/03/2024) Nghị quyết 17/2024/NQ-HĐND về Quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn thêm đối với một số nhóm đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các đơn vị do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý do tỉnh Thanh Hóa ban hành
20. (14/03/2024) Nghị quyết 18/2024/NQ-HĐND quy định về mức lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
21. (08/02/2024) Quyết định 312/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
22. (07/12/2023) Nghị quyết 100/NQ-HĐND năm 2023 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2022
23. (30/05/2023) Quyết định 1398/QĐ-UBND về Quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình và các vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2023
Xây dựng - Đô thị
1. (15/04/2024) Quyết định 687/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
2. (15/04/2024) Quyết định 686/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị xã Cảm Ân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
3. (04/04/2024) Kế hoạch 84/KH-UBND truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
4. (04/04/2024) Quyết định 765/QĐ-UBND năm 2024 về Quy định chỉ tiêu của Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025
5. (04/04/2024) Quyết định 764/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi và quy định chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025
6. (03/04/2024) Kế hoạch 2287/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 203/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Quảng Nam ban hành
7. (29/03/2024) Công văn 1366/BXD-KTXD năm 2024 hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng xây dựng khi nhà nước thay đổi chính sách thuế giá trị gia tăng do Bộ Xây dựng ban hành
8. (28/03/2024) Công văn 1329/BXD-KTXD năm 2024 hướng dẫn xác định chi phí áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) do Bộ Xây dựng ban hành
9. (28/03/2024) Công văn 1349/BXD-KTXD năm 2024 điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu xây lắp do Bộ Xây dựng ban hành
10. (22/03/2024) Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2024 đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Nam Định
11. (18/03/2024) Công văn 1151/BXD-KTXD năm 2024 giá trị phần hạ tầng kỹ thuật phân bổ vào chi phí phát triển đối với khu đất nhà ở xã hội để xác định giá đất theo phương pháp thặng dư do Bộ Xây dựng ban hành
12. (12/01/2024) Quyết định 68/QĐ-SXD năm 2024 công bố giá ca máy và thiết bị thi công năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
13. (22/12/2023) Quyết định 5253/QĐ-SXD năm 2023 công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
14. (15/05/2023) Công văn 820/SXD-KT&QLHĐXD công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
15. (30/03/2023) Công văn 1053/SXD-KTVLXD năm 2023 công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
16. (30/12/2022) Quyết định 167/QĐ-SXD năm 2022 công bố giá ca máy và thiết bị thi công năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Giao thông - Vận tải
1. (16/04/2024) Nghị định 41/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe
2. (08/04/2024) Quyết định 15/2024/QĐ-UBND về Quy trình bảo trì mẫu để quản lý vận hành và bảo trì công trình giao thông được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025
3. (01/04/2024) Kế hoạch 1155/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 149/NQ-CP Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới do tỉnh Bình Thuận ban hành
4. (01/04/2024) Kế hoạch 143/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
5. (13/03/2024) Kế hoạch 66/KH-UBND tổ chức thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
Giáo dục
1. (22/04/2024) Thông báo 173/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về "Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (11/04/2024) Quyết định 850/QĐ-SGDĐT năm 2024 giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 cho các trường trung học phổ thông công lập và công lập tự chủ năm học 2024-2025 do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội ban hành
3. (05/04/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông do thành phố Cần Thơ ban hành
4. (04/04/2024) Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2024 thực hiện Kế hoạch 276-KH/TU thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc do Thành phố Cần Thơ ban hành
5. (02/04/2024) Công văn 1831/SGDĐT-KTKĐ hướng dẫn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (02/04/2024) Công văn 1864/SGDĐT-KTKĐ hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
7. (28/03/2024) Quyết định 117/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 và lớp 10 Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh năm học 2024-2025 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
8. (28/03/2024) Quyết định 511/QĐ-BTP Kế hoạch thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của Bộ Tư pháp
9. (27/03/2024) Quyết định 29/2024/QĐ-UBND về Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
10. (26/03/2024) Kế hoạch 67/KH-UBND thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định
11. (26/03/2024) Quyết định 739/QĐ-UBND năm 2024 Định mức số lượng học sinh trên lớp tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
12. (21/03/2024) Kế hoạch 65/KH-UBND thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024
13. (20/03/2024) Kế hoạch 175/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Tài nguyên - Môi trường
1. (22/04/2024) Thông tư 02/2024/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư 01/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (16/04/2024) Công điện 03/CĐ-CTUBND năm 2024 tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố Hà Nội
3. (16/04/2024) Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2024 tuyên truyền, hướng dẫn các chủ rừng sử dụng giống cây trồng lâm nghiệp có năng suất, chất lượng cao; áp dụng biện pháp trồng rừng thâm canh gỗ lớn, gỗ có chứng nhận quản lý rừng bền vững, không khai thác rừng non trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025
4. (15/04/2024) Công điện 38/CĐ-TTg triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo do Thủ tướng Chính phủ điện
5. (15/04/2024) Kế hoạch 117/KH-UBND tổ chức Chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2024
6. (15/04/2024) Quy chế 1290/QC-UBND-KT-GL năm 2024 phối hợp trong công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, và quản lý lâm sản tại vùng giáp ranh 02 tỉnh Kon Tum và Gia Lai
7. (04/04/2024) Chỉ thị 04/CT-UBND tăng cường tiết kiệm điện năm 2024 và các năm tiếp theo trên địa bàn Thành phố Hà Nội
8. (04/04/2024) Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2024 tổ chức thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2024-2025
9. (02/04/2024) Quyết định 161/QĐ-UBND năm 2024 về Định mức công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
10. (01/04/2024) Kế hoạch 205/KH-UBND tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có huy động lực lượng, phương tiện của Công an các địa phương lân cận năm 2024 do tỉnh Đắk Nông ban hành
11. (28/03/2024) Quyết định 07/2024/QĐ-UBND quy định về quản lý chất thải và thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Cà Mau
12. (22/03/2024) Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
13. (06/02/2024) Kế hoạch 99/KH-UBND phòng, chống thiên tai năm 2024 tỉnh Lào Cai
14. (01/02/2024) Quyết định 03/2024/QĐ-UBND về Quy chế quản lý Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng
Thể thao - Y tế
1. (22/04/2024) Công văn 2045/BYT-KCB bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm 2024 do Bộ Y tế ban hành
2. (17/04/2024) Thông báo 167/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh Lao do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (15/04/2024) Kế hoạch 1340/KH-UBND đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024
4. (09/04/2024) Kế hoạch 90/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
5. (05/04/2024) Công văn 2279/VPCP-KGVX năm 2024 về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội tại buổi thăm và làm việc với Bộ Y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (04/04/2024) Kế hoạch 240/KH-UBND hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
7. (04/04/2024) Quyết định 1192/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định
8. (03/04/2024) Kế hoạch 83/KH-UBND đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông, lâm thủy sản năm 2024 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
9. (02/04/2024) Văn bản hợp nhất 1346/VBHN-BLĐTBXH năm 2024 hợp nhất Thông tư quy định về xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành
10. (01/04/2024) Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
11. (29/03/2024) Kế hoạch 191/KH-UBND phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
12. (29/03/2024) Kế hoạch 192/KH-UBND hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lào Cai năm 2024
13. (28/03/2024) Công văn 249/DP-KLN năm 2024 khuyến nghị hàm lượng natri tối đa cho một số thực phẩm chế biến bao gói sẵn do Cục Y tế dự phòng ban hành
14. (27/03/2024) Quyết định 205/QĐ-QLD năm 2024 về Quy trình thao tác chuẩn trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý nhà nước tại Cục Quản lý Dược
15. (20/03/2024) Kế hoạch 174/KH-UBND năm 2024 thực hiện Kết luận 70-KL/TW về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai
16. (12/03/2024) Kế hoạch 156/KH-UBND chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Lào Cai năm 2024
17. (07/03/2024) Kế hoạch 150/KH-UBND về Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình tại các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai năm 2024
18. (29/02/2024) Kế hoạch 135/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 tại tỉnh Lào Cai
19. (22/02/2024) Kế hoạch 117/KH-UBND phòng, chống bệnh dại trên người tỉnh Lào Cai năm 2024
20. (22/02/2024) Kế hoạch 116/KH-UBND điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tỉnh Lào Cai năm 2024
Quyền dân sự
1. (25/03/2024) Kế hoạch 66/KH-UBND thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2024 do tỉnh Bình Định ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (19/04/2024) Công văn 1654/BVHTTDL-DLQGVN triển khai hoạt động kích cầu du lịch nội địa năm 2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (19/04/2024) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2024 tăng cường công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3. (19/04/2024) Công văn 2599/VPCP-KGVX năm 2024 báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em năm 2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (19/04/2024) Nghị định 43/2024/NĐ-CP hướng dẫn xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ
5. (12/04/2024) Quyết định 19/2024/QĐ-UBND hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
6. (10/04/2024) Kế hoạch 81/KH-UBND thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới Thành phố Cần Thơ năm 2024
7. (09/04/2024) Công văn 1461/BVHTTDL-GÐ năm 2024 triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
8. (05/04/2024) Kế hoạch 1153/KH-UBND thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024
9. (05/04/2024) Kế hoạch 75/KH-UBND phối hợp triển khai Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Cần Thơ và 12 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long năm 2024 do thành phố Cần Thơ ban hành
10. (04/04/2024) Kế hoạch 1135/KH-UBND triển khai Chương trình phát triển thanh niên năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
11. (03/04/2024) Kế hoạch 148/KH-UBND năm 2024 thực hiện Kết luận 70/KL-TW về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
12. (03/04/2024) Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
13. (01/04/2024) Kế hoạch 100/KH-UBND thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 do Thành phố Hà Nội ban hành
14. (01/04/2024) Quyết định 16/2024/QĐ-UBND về Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
15. (29/03/2024) Quyết định 614/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án phát triển báo chí, thông tin, truyền thông tỉnh Thái nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
16. (26/03/2024) Quyết định 12/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy định tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo Quyết định 09/2020/QĐ-UBND
17. (23/03/2024) Kế hoạch 68/KH-UBND thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
18. (23/03/2024) Kế hoạch 70/KH-UBND thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
19. (18/03/2024) Quyết định 504/QĐ-UBND Phương án điều tra thống kê về thanh niên tỉnh Lào Cai năm 2024
20. (14/03/2024) Kế hoạch 165/KH-UBND công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
21. (12/03/2024) Quyết định 08/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
22. (08/03/2024) Kế hoạch 68/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW và Chương trình hành động 56-CTr/TU tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
23. (07/03/2024) Kế hoạch 148/KH-UBND thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng, đối tượng của tỉnh Lào Cai năm 2024
24. (06/03/2024) Kế hoạch 64/KH-UBND tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 do tỉnh Kiên Giang ban hành
25. (03/03/2024) Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 140/QĐ-TTg về Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26. (01/03/2024) Kế hoạch 51/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
27. (29/02/2024) Kế hoạch 134/KH-UBND thực hiện lĩnh vực Văn hóa thuộc đề án số 3 “Phát triển Văn hóa tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025” - Năm 2024
28. (28/02/2024) Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình “Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, giai đoạn 2024-2030” do tỉnh Lạng Sơn ban hành
29. (27/02/2024) Kế hoạch 127/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU về phát triển du lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - năm 2024
30. (27/02/2024) Kế hoạch 123/KH-UBND thực hiện Dự án: Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai phục vụ phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025” năm 2024
31. (22/02/2024) Kế hoạch 118/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 và các Chương trình về gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
32. (08/02/2024) Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2024 thực hiện Kế hoạch 144-KH/TU triển khai Kết luận 01-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do tỉnh Lạng Sơn ban hành
33. (07/02/2024) Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị định 86/2023/NĐ-CP khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lĩnh vực khác
1. (22/04/2024) Nghị quyết 52/NQ-CP năm 2024 Chương trình hành động và Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản
2. (15/04/2024) Thông tư 03/2024/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 07/2019/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3. (04/04/2024) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2024 tăng cường sự lãnh đạo và hợp tác trong liên kết sản xuất lúa gạo theo chuỗi giá trị và xuất khẩu gạo bền vững trên địa bàn các huyện: Thới Lai, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh do Thành phố Cần Thơ ban hành
4. (02/04/2024) Kế hoạch 67/KH-UBND chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024
5. (14/03/2024) Nghị quyết 19/2024/NQ-HĐND bãi bỏ Tiết 1.7.2 Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 185/2024/NQ-HĐND về chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 (được sửa đổi tại Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND)
6. (05/03/2024) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2024 thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại động vật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
7. (08/02/2024) Kế hoạch 830/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án Phát triển công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 928

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn