Bản Tin Văn Bản Mới 15/06/2024 07:35 AM

Văn bản mới cập nhật từ ngày 12 - 14/06/2024

15/06/2024 07:35 AM

Từ ngày 12 - 14/06/2024, có 465 văn bản pháp luật, công văn được cập nhật, trong đó có 11 Thông tư.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (12/06/2024) Công văn 4092/VPCP-TH năm 2024 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (10/06/2024) Quyết định 715/QĐ-BGTVT phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (07/06/2024) Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 66/NQ-CP, Kế hoạch 164-KH/TU về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới do tỉnh Ninh Bình ban hành
4. (05/06/2024) Quyết định 39/2024/QĐ-UBND về Quy chế khen thưởng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
5. (27/05/2024) Quyết định 303/QĐ-UBND năm 2024 bãi bỏ Quyết định 456/QĐ-UBND về Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
6. (24/05/2024) Kế hoạch 217/KH-UBND triển khai Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (16/05/2024) Thông tư 32/2024/TT-BTC các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Cách tiếp cận thị trường, Cách tiếp cận chi phí, Cách tiếp cận từ thu nhập do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
8. (16/05/2024) Thông tư 36/2024/TT-BTC Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
9. (19/01/2023) Quyết định 355/QĐ-BNN-KH năm 2023 về Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP
Đầu tư
1. (12/06/2024) Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (10/06/2024) Công văn 3992/VPCP-CN năm 2024 về Đề nghị chấp thuận cho Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh Hà Giang được áp dụng thí điểm chính sách đặc thù theo Nghị quyết 106/2023/QH15 do Văn phòng chính phủ ban hành
3. (05/06/2024) Kế hoạch 1961/KH-UBND năm 2024 về Tổ chức các hoạt động thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số do tỉnh Kon Tum ban hành
4. (31/05/2024) Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2024 điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương quản lý do tỉnh Sóc Trăng ban hành
5. (30/05/2024) Quyết định 17/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 30/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
6. (28/05/2024) Quyết định 308/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum
7. (16/05/2024) Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2024 hợp nhất Nghị định Quy định cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với Thành phố Đà Nẵng do Bộ Tài chính ban hành
8. (06/05/2024) Kế hoạch 245/KH-UBND năm 2024 thực hiện Bản ghi nhớ giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp về hợp tác triển khai cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2024-2029
9. (18/08/2023) Quyết định 1893/QĐ-UBND năm 2023 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình
10. (03/02/2023) Công văn 18/TTg-CN năm 2023 về triển khai công tác kiểm toán các dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Thương mại
1. (13/06/2024) Công văn 4065/BCT-TTTN năm 2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (12/06/2024) Quyết định 1541/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (12/06/2024) Thông báo 259/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về xây dựng, ban hành Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (11/06/2024) Quyết định 1389/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
5. (10/06/2024) Quyết định 338/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh Đề án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội dân tộc có khó khăn đặc thù (Dân tộc Rơ Măm) trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025 kèm theo Quyết định 744/QĐ-UBND
6. (10/06/2024) Quyết định 700/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông
7. (08/06/2024) Quyết định 1948/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Công Thương trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
8. (07/06/2024) Kế hoạch 1723/KH-BHXH triển khai cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2024 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
9. (06/06/2024) Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BCT năm 2024 hợp nhất Thông tư thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác Kinh tế do Bộ Công Thương ban hành
10. (06/06/2024) Quyết định 1197/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
11. (06/06/2024) Quyết định 1196/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
12. (06/06/2024) Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT năm 2024 hợp nhất Thông tư về thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
13. (05/06/2024) Quyết định 1372/QĐ-BCT năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới được ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
14. (05/06/2024) Quyết định 03/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
15. (05/06/2024) Quyết định 1358/QĐ-BCT năm 2024 gia hạn thời hạn rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn xuất xứ từ Đại Hàn Dân quốc và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (mã vụ việc: ER01.AD04) do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
16. (05/06/2024) Quyết định 1360/QĐ-BCT năm 2024 gia hạn thời hạn điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cáp thép dự ứng lực từ Ma-lai-xi-a, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (mã vụ việc: AD17) do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
17. (05/06/2024) Quyết định 1356/QĐ-BCT năm 2024 gia hạn thời hạn rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (mã vụ việc AR02.AD03) do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
18. (03/06/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
19. (29/05/2024) Quyết định 463/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể do Thủ tướng Chính phủ ban hành
20. (26/04/2024) Quyết định 803/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng
21. (18/03/2024) Công văn 1656/BCT-TTTN năm 2024 thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định do Bộ Công thương ban hành
22. (18/03/2024) Công văn 1655/BCT-TTTN năm 2024 thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định do Bộ Công thương ban hành
23. (11/08/2023) Công văn 3330/BVHTTDL-VP năm 2023 về trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (11/06/2024) Thông tư 09/2024/TT-BYT về Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (06/06/2024) Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT năm 2024 hợp nhất Thông tư hướng dẫn đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
3. (03/06/2024) Thông báo 2516/TB-TCHQ năm 2024 về kết quả xác định trước mã số đối với FORTIGEL P do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (03/06/2024) Thông báo 2517/TB-TCHQ năm 2024 về kết quả xác định trước mã số đối với VERISOL P do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (03/06/2024) Thông báo 2518/TB-TCHQ năm 2024 về kết quả xác định trước mã số đối với PEPTIPLUS SB do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (30/05/2024) Thông báo 2387/TB-TCHQ năm 2024 về kết quả xác định trước mã số đối với Máy đọc sách Boox Poke5 do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (30/05/2024) Thông báo 2388/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Máy đọc sách Amazon Kindle Scribe do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (30/05/2024) Thông báo 2389/TB-TCHQ năm 2024 về kết quả xác định trước mã số đối với Máy đọc sách Boox Tab Ultra C Pro do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (30/05/2024) Thông báo 2390/TB-TCHQ năm 2024 về kết quả xác định trước mã số đối với Máy đọc sách Pocketbook Inkpad Eo do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (30/05/2024) Công văn 2406/TCHQ-TXNK năm 2024 về chấn chỉnh phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (30/05/2024) Thông báo 2391/TB-TCHQ năm 2024 về kết quả xác định trước mã số đối với Máy đọc sách Boox Tab Mini C do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (30/05/2024) Thông báo 2392/TB-TCHQ năm 2024 về kết quả xác định trước mã số đối với Máy đọc sách Amazon Kindle Paperwhite 6.8 inch 2021 do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (29/05/2024) Thông báo 2373/TB-TCHQ năm 2024 về kết quả xác định trước mã số đối với TETRANYL L6-88E do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (27/05/2024) Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BNNPTNT năm 2024 hợp nhất Thông tư Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
15. (24/05/2024) Thông báo 2306/TB-TCHQ năm 2024 về kết quả xác định trước mã số đối với MEAT FLAVOR SC471072 Tổng cục Hải quan ban hành
16. (24/05/2024) Thông báo 2307/TB-TCHQ năm 2024 về kết quả xác định trước mã số đối với Sạc pin cho điện thoại di động và máy tính bảng do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (23/05/2024) Thông báo 2276/TB-TCHQ năm 2024 về kết quả xác định trước mã số đối với Miếng dán thư giãn Dreamy Breeze làm dịu giấc ngủ cho bé do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (22/05/2024) Thông báo 2258/TB-TCHQ năm 2024 về kết quả xác định trước mã số đối với Tân dược Duodart do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (13/05/2024) Kế hoạch 129/KH-UBND phát triển xuất, nhập khẩu tỉnh Quảng Ninh năm 2024
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (31/05/2024) Thông báo 2928/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 06 năm 2024 do Kho bạc Nhà nước ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (12/06/2024) Công văn 2509/TCT-DNNCN năm 2024 về vướng mắc chính sách thuế đối với trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất có người đại diện do Tổng cục Thuế ban hành
2. (11/06/2024) Công văn 2499/TCT-CS năm 2024 giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
3. (11/06/2024) Công văn 2500/TCT-CS năm 2024 về chính sách miễn tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
4. (11/06/2024) Công văn 2498/TCT-CS năm 2024 về ghi thu, ghi chi số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
5. (07/06/2024) Công văn 2442/TCT-CS năm 2024 về giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
6. (07/06/2024) Công văn 2444/TCT-CS năm 2024 về chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
7. (07/06/2024) Công văn 2445/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
8. (07/06/2024) Công văn 2452/TCT-CS năm 2024 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
9. (07/06/2024) Công văn 2621/TCHQ-TXNK năm 2024 về thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (07/06/2024) Công văn 2443/TCT-CS năm 2024 về chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
11. (06/06/2024) Công văn 2412/TCT-VP năm 2024 chấn chỉnh công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí do Tổng cục Thuế ban hành
12. (06/06/2024) Công văn 2403/TCT-QLN năm 2024 tăng cường thu hồi nợ đọng thuế do Tổng cục Thuế ban hành
13. (06/06/2024) Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BCT năm 2024 hợp nhất Thông tư thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Bản Thỏa thuận giữa Bộ Công thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công Thương nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về Quy tắc xuất xứ áp dụng cho các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam - Lào
14. (06/06/2024) Quyết định 21/2024/QĐ-UBND về tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
15. (04/06/2024) Công văn 2366/TCT-TCCB năm 2024 triển khai ứng dụng Quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thuế
16. (04/06/2024) Công văn 2554/TCHQ-TXNK năm 2024 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (03/06/2024) Công văn 33315/CTHN-TTHT năm 2024 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
18. (03/06/2024) Quyết định 1966/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Đăng kiểm, Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý và trách nhiệm thực hiện của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
19. (30/05/2024) Công văn 2298/TCT-KK năm 2024 về khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hóa đơn đầu vào bị bỏ sót do Tổng cục Thuế ban hành
20. (15/11/2022) Công văn 4226/TCT-CS năm 2022 vướng mắc trong quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
21. (07/11/2022) Công văn 4060/TCT-CS năm 2022 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
Bảo hiểm
1. (12/06/2024) Công văn 4094/VPCP-TH năm 2024 chỉ đạo xử lý vấn đề lao động làng nghề tham gia Bảo hiểm xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (10/06/2024) Công văn 1733/BHXH-CSYT năm 2024 tăng cường đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh chữa bệnh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (20/05/2024) Công văn 1455/BHXH-TT năm 2024 truyền thông cao điểm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhân Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
4. (01/04/2024) Công văn 871/BHXH-TST năm 2024 hướng dẫn tổ chức hội nghị truyền thông khách hàng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
5. (29/02/2024) Quyết định 249/QĐ-BHXH năm 2024 về Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Quyết định 38/QĐ-TTg
6. (25/01/2024) Công văn 208/BHXH-TCCB năm 2024 hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị trực thuộc ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
7. (04/01/2024) Công văn 20/BHXH-TT năm 2024 tổ chức hoạt động truyền thông trực quan do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
8. (27/12/2023) Công văn 8221/BYT-KHTC năm 2023 hướng dẫn vướng mắc trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
9. (25/12/2023) Công văn 4428/BHXH-TĐKT năm 2023 về đánh giá, xếp loại đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh hằng năm
10. (05/12/2023) Công văn 1254/TTrB-P2 năm 2023 về tăng cường thanh tra chuyên ngành Bảo hiểm y tế do Thanh tra Bộ Y tế ban hành
11. (29/11/2023) Quyết định 1712/QĐ-BHXH năm 2023 về Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2023-2026
12. (10/11/2023) Chương trình 04/CTPH-BHXHVN-THVN năm 2023 phối hợp truyền thông giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam giai đoạn 2023-2026
Kế toán - Kiểm toán
1. (15/09/2023) Công văn 325/C.IV-PII năm 2023 về giải đáp vướng mắc về kê khai tài sản, thu nhập do Cục Phòng, Chống tham nhũng ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (12/06/2024) Kế hoạch 2041/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2. (10/06/2024) Quyết định 1282/QĐ-UBND năm 2024 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ
3. (05/06/2024) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2024 về tăng cường công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Bình Định
4. (05/06/2024) Kế hoạch 51/KH-UBND về Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2024 do tỉnh Trà Vinh ban hành
5. (04/06/2024) Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới do tỉnh Bắc Giang ban hành
6. (03/06/2024) Quyết định 13/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp do tỉnh Hòa Bình ban hành
7. (29/05/2024) Công văn 3700/VPCP-QHQT năm 2024 về báo cáo giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (28/05/2024) Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2024 thông qua Đề án vị trí việc làm đối với chức danh dân cử của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội
9. (23/05/2024) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2024 tăng cường công tác quản lý nhà nước về lao động, việc làm và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới
10. (31/12/2023) Quyết định 2098/QĐ-BHXH năm 2023 sửa đổi Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 Quy định về đánh giá và xếp loại thực hiện chi tiền thưởng, chi bổ sung thu nhập đối với đơn vị, công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam kèm theo Quyết định 1779/QĐ-BHXH
11. (13/11/2023) Nghị quyết 147/NQ-HĐND phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kiên Giang năm 2023
12. (03/11/2023) Quyết định 1774/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
13. (27/10/2023) Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND quy định số lượng, mức phụ cấp cho lực lượng Dân quân tự vệ ở xã, phường, thị trấn và Công an viên bán chuyên trách ở xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
14. (27/10/2023) Nghị quyết 13/2023/NQ-HĐND quy định chức danh, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu vực và mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
15. (24/02/2023) Công văn 583/BVHTTDL-VP năm 2023 phối hợp trả lời kiến nghị của cử tri do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
16. (30/12/2022) Kế hoạch 353/KH-UBND năm 2022 về phát triển nguồn nhân lực ngành Y tế Hà Nội giai đoạn 2022-2025 do Thành phố Hà Nội ban hành
17. (21/09/2022) Quyết định 08/2022/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
18. (31/12/2021) Quyết định 1779/QĐ-BHXH năm 2021 quy định về đánh giá và xếp loại, thực hiện chi tiền thưởng, chi bổ sung thu nhập đối với đơn vị, công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Công nghệ thông tin
1. (12/06/2024) Quyết định 296/QĐ-VPCP năm 2024 công bố 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (12/06/2024) Quyết định 718/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình
3. (11/06/2024) Quyết định 932/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
4. (11/06/2024) Quyết định 3038/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục các thành phần hồ sơ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình cần số hóa theo yêu cầu quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
5. (11/06/2024) Quyết định 1291/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ
6. (10/06/2024) Quyết định 1287/QĐ-UBND năm 2024 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ
7. (10/06/2024) Quyết định 17/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 15/2022/QĐ-UBND
8. (10/06/2024) Quyết định 25/2024/QĐ-UBND quy định về thời gian hoạt động của các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; một số điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
9. (07/06/2024) Quyết định 493/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải số hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
10. (05/06/2024) Quyết định 2926/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế hoạt động tạm thời hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hà Nội
11. (03/06/2024) Quyết định 23/2024/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trên địa bàn tỉnh Hà Giang
12. (16/05/2024) Quyết định 1291/QĐ-BYT năm 2024 triển khai thí điểm đăng ký hiến mô, tạng và hiến xác ở người sau khi chết bằng hình thức trực tuyến giai đoạn 2024-2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
13. (31/01/2024) Quyết định 133/QĐ-BLĐTBXH về Kế hoạch triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2024
14. (29/12/2023) Quyết định 3411/QĐ-BCT năm 2023 về danh mục cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu mở của Bộ Công Thương
15. (23/06/2023) Quyết định 448/QĐ-BNV năm 2023 về Quy chế tổ chức, hoạt động và cung cấp thông tin của Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ trên môi trường mạng
Bất động sản
1. (11/06/2024) Công văn 392/TTg-NN năm 2024 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện Khu đô thị thị trấn Cần Giuộc - phía Bắc trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (10/06/2024) Công văn 381/TTg-NN năm 2024 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu đô thị mới thị xã Long Mỹ 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (08/06/2024) Quyết định 2985/QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội ban hành
4. (07/06/2024) Quyết định 17/2024/QĐ-UBND về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
5. (07/06/2024) Quyết định 1502/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
6. (07/06/2024) Quyết định 386/QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
7. (07/06/2024) Quyết định 41/2024/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 3 Điều 1 Quyết định 12/2021/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê hàng năm; đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
8. (06/06/2024) Quyết định 1663/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh quy mô, vị trí công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
9. (06/06/2024) Quyết định 683/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực đất đai do tỉnh Đắk Nông ban hành
10. (05/06/2024) Quyết định 2291/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất và cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa
11. (05/06/2024) Quyết định 1486/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
12. (03/06/2024) Quyết định 996/QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ (lần 2)
13. (31/05/2024) Kế hoạch 1883/KH-UBND năm 2024 triển khai thi hành Luật Đất đai 31/2024/QH15 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
14. (14/05/2024) Quyết định 1031/QĐ-UBND năm 2024 phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 2021-2025 do tỉnh Nam Định ban hành
15. (08/05/2024) Quyết định 978/QĐ-UBND năm 2024 thay đổi về quy mô, địa điểm, số lượng công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nam Trực, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
16. (08/05/2024) Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2024 về triển khai thi hành Luật Đất đai 31/2024/QH15 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
17. (05/04/2024) Nghị quyết 11/2024/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
18. (05/04/2024) Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐND sửa đổi Điều 3 Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
19. (23/01/2024) Quyết định 449/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
20. (27/10/2023) Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND sửa đổi danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
21. (18/10/2023) Quyết định 1696/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
22. (10/02/2023) Quyết định 222/QĐ-UBND năm 2023 quy định về các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trên địa bàn tỉnh Bình Dương
23. (03/02/2023) Quyết định 168/QĐ-UBND năm 2023 điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk
24. (02/02/2023) Quyết định 722/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
25. (02/02/2023) Quyết định 726/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Dịch vụ pháp lý
1. (12/06/2024) Quyết định 1546/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
2. (12/06/2024) Quyết định 1545/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết và thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (12/06/2024) Quyết định 20/2024/QĐ-UBND quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
4. (10/06/2024) Kế hoạch 432/KH-UBND năm 2024 triển khai Đề án Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
5. (06/06/2024) Quyết định 2017/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
6. (06/06/2024) Quyết định 684/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông
7. (04/06/2024) Quyết định 1487/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
8. (04/06/2024) Quyết định 1488/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
9. (04/06/2024) Quyết định 1489/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
10. (03/06/2024) Quyết định 890/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, thừa phát lại, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại, giám định tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
11. (30/05/2024) Quyết định 930/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
12. (30/05/2024) Quyết định 932/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
13. (30/05/2024) Quyết định 928/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
Bộ máy hành chính
1. (13/06/2024) Thông tư 03/2024/TT-BNV quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ
2. (12/06/2024) Quyết định 46/2024/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 6 Điều 2 Quyết định 80/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
3. (12/06/2024) Quyết định 1022/QĐ-UBND năm 2024 quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước đối với lĩnh vực dịch vụ phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ (bao gồm thông tin khoa học và công nghệ) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
4. (12/06/2024) Quyết định 1542/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
5. (12/06/2024) Quyết định 500/QĐ-TTg năm 2024 về Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (12/06/2024) Quyết định 939/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ sửa đổi, bổ sung trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
7. (11/06/2024) Quyết định 498/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (11/06/2024) Quyết định 22/2024/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
9. (11/06/2024) Quyết định 1613/QĐ-BYT năm 2024 sửa đổi nội dung tại các Quyết định của Bộ Y tế công bố thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng
10. (11/06/2024) Quyết định 31/2024/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 38 Quy định kèm theo Quyết định 08/2024/QĐ-UBND về tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
11. (11/06/2024) Quyết định 1532/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
12. (11/06/2024) Quyết định 04/2024/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
13. (11/06/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
14. (11/06/2024) Quyết định 06/2024/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
15. (11/06/2024) Quyết định 349/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Gia Lai
16. (11/06/2024) Quyết định 696/QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch thanh tra của tỉnh Quảng Ngãi năm 2024
17. (11/06/2024) Quyết định 2401/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa
18. (11/06/2024) Quyết định 909/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình
19. (11/06/2024) Quyết định 708/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông
20. (11/06/2024) Quyết định 709/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng; lĩnh vực Công chức, viên chức; lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông
21. (10/06/2024) Quyết định 926/QĐ-UBND năm 2024 công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen thưởng được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
22. (10/06/2024) Quyết định 1181/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
23. (10/06/2024) Quyết định 13/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28/2016/QĐ-UBND Quy chế cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
24. (10/06/2024) Kế hoạch 172/KH-UBND kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng, năm 2024 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành
25. (10/06/2024) Quyết định 701/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông
26. (10/06/2024) Quyết định 19/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
27. (10/06/2024) Quyết định 18/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
28. (10/06/2024) Quyết định 1545/QĐ-BTNMT năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
29. (10/06/2024) Quyết định 26/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 13/2012/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
30. (10/06/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
31. (10/06/2024) Quyết định 494/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình
32. (09/06/2024) Quyết định 321/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum
33. (07/06/2024) Quyết định 834/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
34. (07/06/2024) Thông tư 05/2024/TT-NHNN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
35. (07/06/2024) Quyết định 2984/QĐ-UBND năm 2024 ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thực hiện nội dung liên quan đến các thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường
36. (07/06/2024) Kế hoạch 109/KH-UBND triển khai tuyên truyền Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
37. (07/06/2024) Quyết định 2967/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt, bãi bỏ Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý Chất lượng nông, lâm sản và thủy sản; Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội
38. (07/06/2024) Quyết định 29/2024/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
39. (07/06/2024) Quyết định 483/QĐ-TTg năm 2024 về bổ sung danh mục dự án và thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
40. (07/06/2024) Quyết định 2317/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
41. (07/06/2024) Quyết định 2318/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
42. (07/06/2024) Quyết định 44/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 49/2017/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, điều kiện, chức danh Trưởng, Phó các phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Xây dựng; Trưởng, Phó phòng Phòng Quản lý đô thị và Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
43. (06/06/2024) Quyết định 2018/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
44. (06/06/2024) Quyết định 978/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh
45. (06/06/2024) Quyết định 682/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông
46. (06/06/2024) Quyết định 929/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang
47. (06/06/2024) Công văn 3942/VPCP-CN năm 2024 triển khai Kết luận 72-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành
48. (06/06/2024) Quyết định 1884/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
49. (06/06/2024) Kế hoạch 367/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị định 50/2024/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
50. (06/06/2024) Quyết định 22/2024/QĐ-UBND về Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
51. (06/06/2024) Quyết định 14/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 31/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
52. (05/06/2024) Quyết định 1964/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
53. (05/06/2024) Quyết định 963/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh
54. (05/06/2024) Quyết định 487/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình
55. (05/06/2024) Quyết định 2922/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ bị bãi bỏ trong lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
56. (05/06/2024) Quyết định 1251/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Cần Thơ
57. (05/06/2024) Quyết định 1252/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giao thông Vận tải; Ủy ban nhân dân cấp huyện Thành phố Cần Thơ
58. (05/06/2024) Quyết định 2921/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý Chất lượng nông, lâm sản và thủy sản; Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội
59. (05/06/2024) Quyết định 819/QĐ-UBND năm 2024 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu
60. (05/06/2024) Quyết định 904/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Y, Dược cổ truyền và Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Khám, chữa bệnh được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước
61. (05/06/2024) Quyết định 1997/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
62. (05/06/2024) Quyết định 28/2024/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1, Khoản 6 Điều 1 Quyết định 60/2022/QĐ-UBND ủy quyền cho Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
63. (05/06/2024) Quyết định 14/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do tỉnh Hòa Bình ban hành
64. (04/06/2024) Quyết định 1854/QĐ-UBND năm 2024 bãi bỏ văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành
65. (04/06/2024) Quyết định 949/QĐ-UBND năm 2024 công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh
66. (04/06/2024) Quyết định 1478/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lãnh sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa
67. (04/06/2024) Quyết định 1480/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa
68. (04/06/2024) Quyết định 1481/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa
69. (04/06/2024) Quyết định 1486/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án tự chủ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
70. (04/06/2024) Quyết định 12/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 29/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang
71. (04/06/2024) Quyết định 896/QĐ-UBND năm 2024 thông qua phương án đơn giản hóa giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước
72. (04/06/2024) Quyết định 897/QĐ-UBND năm 2024 thông qua phương án đơn giản hóa giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước
73. (04/06/2024) Quyết định 898/QĐ-UBND năm 2024 thông qua phương án đơn giản hóa giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước
74. (04/06/2024) Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
75. (04/06/2024) Kế hoạch 169/KH-UBND năm 2024 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, giai đoạn 2024-2025 do Thành phố Hà Nội ban hành
76. (04/06/2024) Quyết định 1524/QĐ-BTNMT năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
77. (03/06/2024) Quyết định 635/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi Quyết định 281/QĐ-UBND công bố danh mục và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính công bố mới và bãi bỏ lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh
78. (03/06/2024) Quyết định 30/2024/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
79. (03/06/2024) Kế hoạch 96/KH-UBND triển khai đo lường Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, huyện, thành phố (DDCI) tỉnh Thái Bình năm 2024
80. (02/06/2024) Kế hoạch 1906/KH-UBND năm 2024 triển khai Kế hoạch 140-KH/TU về thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” do tỉnh Kon Tum ban hành
81. (31/05/2024) Quyết định 312/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Công Thương tỉnh Kon Tum
82. (31/05/2024) Quyết định 313/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum
83. (31/05/2024) Hướng dẫn 02/HD-UBND năm 2024 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra huyện, thành phố thuộc tỉnh Ninh Bình
84. (31/05/2024) Công văn 3760/VPCP-KGVX năm 2024 thực hiện Thông báo kết luận 3704/TB-TTKQH do Văn phòng Chính phủ ban hành
85. (31/05/2024) Quyết định 1033/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang
86. (30/05/2024) Quyết định 475/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt chuẩn hoá Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
87. (30/05/2024) Kế hoạch 1871/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024
88. (30/05/2024) Quyết định 991/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Nghề thủ công mỹ nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ
89. (30/05/2024) Quyết định 990/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ
90. (30/05/2024) Quyết định 989/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
91. (30/05/2024) Kế hoạch 163/KH-UBND năm 2024 khắc phục tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2023 về kỷ luật, kỷ cương hành chính; tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm của một số sở, ngành và cán bộ, công chức; công tác cải cách hành chính và nâng cao bộ tiêu chí cần quan tâm, cải thiện do Thành phố Hà Nội ban hành
92. (30/05/2024) Đề án 01/ĐA-UBND sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Bình Định
93. (30/05/2024) Quyết định 931/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
94. (29/05/2024) Đề án 02/ĐA-UBND năm 2024 sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Tuyên Quang
95. (28/05/2024) Quyết định 457/QĐ-TTg năm 2024 thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng dự án Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
96. (28/05/2024) Quyết định 21/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk
97. (27/05/2024) Quyết định 612/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong một số lĩnh vực Bổ trợ tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh
98. (27/05/2024) Kế hoạch 339/KH-UBND năm 2024 xử lý kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông kỳ 2019-2023
99. (27/05/2024) Quyết định 902/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
100. (24/05/2024) Quyết định 01/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
101. (24/05/2024) Quyết định 1624/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
102. (20/05/2024) Kế hoạch 163/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình hành động 50-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới do tỉnh Kiên Giang ban hành
103. (17/05/2024) Quyết định 1558/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực đường bộ trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
104. (16/05/2024) Quyết định 896/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
105. (15/05/2024) Kế hoạch 1469/KH-SGDĐT về thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội ban hành
106. (13/05/2024) Quyết định 1382/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh
107. (10/05/2024) Quyết định 1377/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh
108. (27/03/2024) Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2024 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Kiên Giang
109. (28/02/2024) Quyết định 289/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang kỳ 2019-2023
110. (08/02/2024) Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
111. (31/01/2024) Quyết định 466/QĐ-BGDĐT năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ 2019-2023
112. (29/01/2024) Kế hoạch 387/KH-BVHTTDL về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
113. (23/01/2024) Kế hoạch 140/KH-UBND công tác tư pháp năm 2024 do tỉnh Quảng Bình ban hành
114. (28/12/2023) Quyết định 753/QĐ-TTCP năm 2023 về Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Thanh tra Chính phủ
115. (28/12/2023) Kế hoạch 4515/KH-BHXH năm 2023 về cải cách hành chính năm 2024 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
116. (20/12/2023) Quyết định 4589/QĐ-BYT năm 2023 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế
117. (12/12/2023) Quyết định 699/QĐ-TTCP năm 2023 quy định về Bộ Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ
118. (27/10/2023) Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND về cơ chế nguồn thu tiền sử dụng đất của thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang để đầu tư xây dựng dự án: Đường Nguyễn Văn Trỗi -Võ Thị Sáu
119. (12/09/2023) Quyết định 2020/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre
120. (11/08/2023) Công văn 3323/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
121. (11/08/2023) Công văn 3327/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
122. (11/08/2023) Công văn 3328/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hải Phòng gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
123. (11/08/2023) Công văn 3324/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
124. (11/08/2023) Công văn 3325/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
125. (11/08/2023) Công văn 3331/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Phước gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
126. (11/08/2023) Công văn 3329/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
127. (11/08/2023) Công văn 3326/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
128. (11/08/2023) Công văn 3322/BVHTTDL-VP năm 2023 về trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
129. (11/08/2023) Công văn 3321/BVHTTDL-VP năm 2023 về trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Long An gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
130. (08/08/2023) Công văn 2603/BKHCN-CNCHL năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
131. (02/08/2023) Quyết định 3089/QĐ-BYT năm 2023 về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Y tế
132. (28/07/2023) Quyết định 1621/QĐ-BKHCN năm 2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 100/2023/QH15 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và Nghị quyết 101/2023/QH15 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
133. (14/07/2023) Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2023 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X
134. (20/04/2023) Quyết định 1918/QĐ-BYT năm 2023 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Bộ Y tế
135. (11/04/2023) Quyết định 04/QĐ-QGPCTT năm 2023 về Quy chế công tác trực ban, họp và ban hành công điện chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai do Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành
136. (04/04/2023) Quyết định 836/QĐ-BVHTTDL năm 2023 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
137. (31/03/2023) Quyết định 806/QĐ-BVHTTDL năm 2023 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Văn hóa dân tộc do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
138. (31/03/2023) Quyết định số 786/QĐ-BVHTTDL năm 2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và trong nội bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
139. (16/03/2023) Quyết định 623/QĐ-BVHTTDL năm 2023 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
140. (15/03/2023) Quyết định 595/QĐ-BVHTTDL năm 2023 quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
141. (28/02/2023) Công văn 665/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn gửi tới sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
142. (28/02/2023) Công văn 671/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai gửi tới sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
143. (28/02/2023) Công văn 669/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Đà Nẵng gửi tới sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
144. (28/02/2023) Công văn 670/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
145. (28/02/2023) Công văn 666/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hải Phòng gửi tới sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
146. (28/02/2023) Công văn 664/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận gửi tới sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
147. (28/02/2023) Công văn 672/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk gửi tới sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
148. (28/02/2023) Công văn 657/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
149. (28/02/2023) Công văn 663/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp gửi tới sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
150. (28/02/2023) Công văn 662/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội gửi tới sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
151. (28/02/2023) Công văn 667/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
152. (28/02/2023) Công văn 668/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc gửi tới sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
153. (28/02/2023) Công văn 660/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc gửi tới kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
154. (28/02/2023) Công văn 659/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
155. (28/02/2023) Công văn 661/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang gửi tới kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
156. (09/02/2023) Quyết định 109/QĐ-LĐTBXH năm 2023 về Quy chế cử công chức, viên chức, người lao động đi công tác, học tập và giải quyết việc riêng ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
157. (07/02/2023) Quyết định 220/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt bổ sung Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông thực hiện tại tỉnh Thái Bình
158. (01/02/2023) Quyết định 183/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông/ Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
159. (18/01/2023) Quyết định 73/QĐ-UBND năm 2023 sửa đổi khoản 1 Điều 1, Điều 2 Quyết định 434/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên
160. (18/01/2023) Quyết định 36/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục 154 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
161. (05/01/2023) Công văn 33/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
162. (05/01/2023) Công văn 37/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ gửi tới trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
163. (05/01/2023) Công văn 36/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk gửi tới trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
164. (05/01/2023) Công văn 35/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre gửi tới trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
165. (05/01/2023) Công văn 32/BVHTTDL-VP năm 2023 về trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi tới trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
166. (05/01/2023) Công văn 31/BVHTTDL-VP năm 2023 về trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
167. (05/01/2023) Công văn 30/BVHTTDL-VP năm 2023 về trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội gửi tới trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
168. (05/01/2023) Công văn 26/BVHTTDL-VP năm 2023 về trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Long An gửi tới trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
169. (05/01/2023) Công văn 27/BVHTTDL-VP năm 2023 về trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum gửi tới trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
170. (05/01/2023) Công văn 28/BVHTTDL-VP năm 2023 về trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Đà Nẵng gửi tới trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
171. (05/01/2023) Công văn 25/BVHTTDL-VP năm 2023 về trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang gửi tới trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
172. (20/10/2022) Quyết định 13/2022/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
173. (20/10/2022) Quyết định 11/2022/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
174. (20/10/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
175. (30/09/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
176. (21/09/2022) Quyết định 05/2022/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
177. (21/09/2022) Quyết định 02/2022/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
178. (21/09/2022) Quyết định 09/2022/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
179. (21/09/2022) Quyết định 03/2022/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
180. (21/09/2022) Quyết định 07/2022/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Huyện thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
181. (13/09/2021) Quyết định 1626/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục, thủ tục hành chính mới, được thay thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Xây dựng tỉnh Hà Nam
182. (30/03/2021) Chương trình 04/CTr-UBND năm 2021 về cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025
183. (24/02/2021) Quyết định 434/QĐ-UBND năm 2021 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên
184. (31/12/2020) Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Bình Định ban hành
185. (08/10/2020) Quyết định 2482/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Nam Định
Trách nhiệm hình sự
1. (07/06/2024) Kế hoạch 427/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 1623/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Thủ tục Tố tụng
1. (11/06/2024) Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2024 triển khai Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
2. (10/06/2024) Kế hoạch 2011/KH-UBND năm 2024 triển khai Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3. (09/06/2024) Kế hoạch 160/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Tài chính nhà nước
1. (10/06/2024) Quyết định 30/2024/QĐ-UBND sửa đổi một số điều và Phụ lục kèm theo Quyết định 58/2021/QĐ-UBND về quy định Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2. (04/06/2024) Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ hằng tháng cho người tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
3. (16/05/2024) Thông tư 29/2024/TT-BTC quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4. (15/05/2024) Nghị quyết 08/2024/NQ-HĐND kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ giáo dục tạm thời để thực hiện thí điểm đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách nhà nước của Thành phố Hà Nội đến hết năm học 2025-2026
5. (29/12/2023) Quyết định 2075/QĐ-BHXH năm 2023 về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam
6. (23/06/2023) Quyết định 309/QĐ-TTCP năm 2023 sửa đổi Quy chế Chi tiêu nội bộ kinh phí quản lý hành chính kèm theo Quyết định 66/QĐ-TTCP do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (12/06/2024) Quyết định 503/QĐ-TTg năm 2024 chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thổ Hoàng, tỉnh Hưng Yên
2. (11/06/2024) Quyết định 14/2024/QĐ-UBND về tiêu chí huyện nông thôn mới thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025
3. (11/06/2024) Quyết định 15/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định về tiêu chí xã nông thôn mới, tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025
4. (11/06/2024) Quyết định 13/2024/QĐ-UBND về các tiêu chí thôn (xóm) nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025
5. (10/06/2024) Quyết định 489/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (07/06/2024) Quyết định 339/QĐ-UBND năm 2024 quy định tiêu chí, chỉ tiêu đạt chuẩn và phương pháp đánh giá đạt chuẩn đối với các tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 phân cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh quy định do tỉnh Ninh Thuận ban hành
7. (06/06/2024) Quyết định 433/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
8. (04/06/2024) Công văn 3327/BXD-KHCN năm 2024 ý kiến về nội dung của Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD do Bộ Xây dựng ban hành
9. (03/06/2024) Quyết định 24/2024/QĐ-UBND quy định các giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung đối với các nhà và công trình xây dựng tại các khu vực không đáp ứng được quy định về giao thông phục vụ chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hà Giang
10. (11/05/2024) Quyết định 15/2024/QĐ-UBND quy định phân cấp kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
11. (27/04/2024) Quyết định 13/2024/QĐ-UBND bãi bỏ nội dung của Quyết định 14/2021/QĐ-UBND quy định về quy mô công trình, chiều cao tối đa và thời hạn tồn tại của công trình được cấp phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
12. (10/04/2024) Kế hoạch 209/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU về phát triển thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
13. (30/12/2022) Quyết định 1366/QĐ-BXD năm 2022 về công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
14. (20/05/2016) Quyết định 23/2016/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch khu vực khai thác, tập kết cát, sỏi lòng sông và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Giao thông - Vận tải
1. (10/06/2024) Thông tư 22/2024/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống chống hà tàu biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (29/05/2024) Công văn 2519/BGDĐT-GDCTHSSV về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ hè và Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (26/06/2023) Kế hoạch 3226/KH-BNV năm 2023 về thông tin, tuyên truyền, phổ biến, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành tín đồ các tổ chức tôn giáo, người đại diện, ban quản lý các cơ sở tín ngưỡng chấp hành chính sách, pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới do Bộ Nội vụ ban hành
4. (25/10/2022) Quyết định 4036/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án "Quy định số lượng xe chở người bốn bánh sử dụng động cơ điện phục vụ kinh doanh hoạt động theo khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội phù hợp với kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông"
Giáo dục
1. (12/06/2024) Kế hoạch 438/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 thực hiện Nghị quyết 88/2024/QH13 và 51/2017/QH14 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do tỉnh Nghệ An ban hành
2. (11/06/2024) Quyết định 1616/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng anh IELTS giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Giáo dục IDP (Việt Nam), Đại học Huế và IELTS Australia Pty Ltd (Australia) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (11/06/2024) Quyết định 1618/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng anh IELTS giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Giáo dục IDP (Việt Nam), Công ty cổ phần Giáo dục và Đào tạo Ant Edu và IELTS Australia Pty Ltd (Australia) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (11/06/2024) Quyết định 1617/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng anh IELTS giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Giáo dục IDP (Việt Nam), Công ty trách nhiệm hữu hạn Giáo dục và Đào tạo VINACADEMY và IELTS Australia Pty Ltd (Australia) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (11/06/2024) Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2024 triển khai Đề án Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
6. (11/06/2024) Quyết định 712/QĐ-UBND phê duyệt Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
7. (10/06/2024) Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGDĐT năm 2024 hợp nhất Thông tư về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8. (10/06/2024) Công văn 3166/BYT-KCB về đảm bảo công tác y tế phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 do Bộ Y tế ban hành
9. (10/06/2024) Kế hoạch 161/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn tỉnh Sơn La
10. (05/06/2024) Quyết định 1166/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 và sách giáo khoa môn Tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng từ năm học 2024-2025
11. (05/06/2024) Chỉ thị 13/CT-UBND về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
12. (04/06/2024) Kế hoạch 6013/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
13. (03/06/2024) Chỉ thị 06/CT-UBND về tăng cường công tác phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
14. (31/05/2024) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT năm 2024 hợp nhất Thông tư quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
15. (30/05/2024) Công văn 2523/BGDĐT-CNTT năm 2024 triển khai Báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2023-2024 và chấn chỉnh nộp báo cáo thống kê kỳ đầu năm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
16. (28/05/2024) Chỉ thị 11/CT-UBND về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
17. (23/05/2024) Quyết định 1055/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục có cấp trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ năm học 2024-2025
18. (21/05/2024) Quyết định 11/2024/QĐ-UBND quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nam Định
19. (08/05/2024) Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án "Phát triển hệ thống đánh giá diện rộng cấp quốc gia đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế của giáo dục phổ thông giai đoạn 2022-2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
20. (06/05/2024) Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và 51/2017/QH15 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do tỉnh Lạng Sơn ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (11/06/2024) Quyết định 496/QĐ-TTg năm 2024 Kế hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (11/06/2024) Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3. (10/06/2024) Công điện 3955/CĐ-PCTT năm 2024 chủ động ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất và ngập úng do Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công thương điện
4. (10/06/2024) Kế hoạch 2145/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 343/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
5. (10/06/2024) Công điện 57/CĐ-TTg năm 2024 về tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó với thiên tai tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ do Thủ tướng Chính phủ điện
6. (10/06/2024) Quyết định 391/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án “Phát triển, ứng dụng công nghệ sinh học và Bảo tồn nguồn gen phục vụ phát triển bền vững tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040”
7. (07/06/2024) Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái do tỉnh Ninh Bình ban hành
8. (06/06/2024) Quyết định 2303/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Phương án phát triển vùng nguyên liệu phục vụ nhà máy sản xuất viên nén và chế biến gỗ công nghệ cao của Công ty trách nhiệm hữu hạn Biomass Fuel Nghi Sơn do tỉnh Thanh Hóa ban hành
9. (04/06/2024) Kết luận 81-KL/TW năm 2024 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
10. (03/06/2024) Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý tín chỉ các-bon nhằm thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định trên địa bàn tỉnh Bình Định
11. (31/05/2024) Quyết định 1497/QĐ-BNN-VPĐP năm 2024 sửa đổi nội dung Phụ lục Quyết định 1796/QĐ-BNN-VPĐP và Quyết định 4165/QĐ-BNN-VPĐP phê duyệt danh mục mô hình thí điểm thuộc Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Đợt 1 và Đợt 2) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
12. (15/05/2024) Công văn 3475/BNN-TS về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai chuyên ngành thủy sản năm 2024 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
13. (25/04/2024) Kế hoạch 235/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kết luận 61-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng do tỉnh Lào Cai ban hành
14. (15/04/2024) Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 819/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Hưng Yên ban hành
15. (28/03/2024) Chỉ thị 05/CT-BCT về đảm bảo cung cấp điện các tháng cao điểm mùa khô năm 2024 do Bộ Công Thương ban hành
16. (28/02/2023) Công văn 658/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng gửi tới sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Thể thao - Y tế
1. (13/06/2024) Thông tư 10/2024/TT-BYT về danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (13/06/2024) Quyết định 1651/QĐ-BYT năm 2024 phê duyệt Đề án dự phòng, phát hiện, quản lý điều trị các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2024-2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3. (12/06/2024) Quyết định 1626/QĐ-BYT năm 2024 Hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về hiến, lấy, ghép, vận chuyển, bảo quản và chăm sóc sau ghép gan từ người hiến sống và từ người hiến chết não do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
4. (12/06/2024) Công văn 3217/BYT-BMTE năm 2024 về phản hồi ý kiến của các tỉnh về triển khai Thông tư 27/2023/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành
5. (10/06/2024) Kế hoạch 2019/KH-UBND năm 2024 về Quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2024 - 2030
6. (10/06/2024) Quyết định 1596/QĐ-BYT về Kế hoạch Tiêm chủng mở rộng năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
7. (07/06/2024) Quyết định 365/QĐ-QLD năm 2024 về Danh mục 187 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 198 do Cục Quản lý Dược ban hành
8. (07/06/2024) Quyết định 364/QĐ-QLD năm 2024 về Danh mục 484 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 199 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
9. (06/06/2024) Quyết định 362/QĐ-QLD năm 2024 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
10. (06/06/2024) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2024 về tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
11. (04/06/2024) Quyết định 143/QĐ-YDCT năm 2024 về Danh mục thuốc cổ truyền được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - cấp bổ sung do Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành
12. (04/06/2024) Thông báo 684/TB-BYT năm 2024 kết luận của Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm tại Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác bảo đảm an toàn và phòng chống ngộ độc thực phẩm
13. (04/06/2024) Quyết định 144/QĐ-YDCT năm 2024 về Danh mục thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Cấp bổ sung do Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành
14. (03/06/2024) Công văn 467/DP-TC năm 2024 về điều kiện các cơ sở tiêm chủng do Cục Y tế dự phòng ban hành
15. (30/05/2024) Quyết định 344/QĐ-QLD năm 2024 về Quy trình thao tác chuẩn trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý nhà nước tại Cục Quản lý Dược
16. (23/05/2024) Quyết định 130/QĐ-YDCT năm 2024 về Danh mục thuốc cổ truyền được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Cấp bổ sung do Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành
17. (23/05/2024) Quyết định 131/QĐ-YDCT năm 2024 về Danh mục thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Cấp bổ sung do Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành
18. (14/02/2023) Kế hoạch 481/KH-UBND năm 2023 thực hiện Kế hoạch 178-KH/TU thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới do tỉnh Ninh Thuận ban hành
Quyền dân sự
1. (06/06/2024) Thông tư 04/2024/TT-BTP sửa đổi Thông tư 02/2020/TT-BTP hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
2. (28/05/2024) Quyết định 451/QĐ-CTN năm 2024 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Huang, Jin-Shih do Chủ tịch nước ban hành
3. (28/05/2024) Quyết định 452/QĐ-CTN năm 2024 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Chen, Yu Chin-Feng do Chủ tịch nước ban hành
4. (28/05/2024) Quyết định 453/QĐ-CTN năm 2024 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Wu, Hung-Tsui do Chủ tịch nước ban hành
5. (28/05/2024) Quyết định 454/QĐ-CTN năm 2024 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Juan, Shih-Tao do Chủ tịch nước ban hành
6. (28/05/2024) Quyết định 455/QĐ-CTN năm 2024 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Áo do Chủ tịch nước ban hành
7. (28/05/2024) Quyết định 456/QĐ-CTN năm 2024 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 44 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
8. (21/08/2023) Thông báo 24/2024/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa Việt Nam và Ca-dắc-xtan
9. (11/07/2019) Công văn 2579/BTP-PLQT năm 2019 về chứng nhận văn bản ủy quyền từ nước ngoài do Bộ Tư pháp ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (13/06/2024) Quyết định 509/QÐ-TTg năm 2024 phê duyệt Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (12/06/2024) Thông tư 02/2024/TT-BNV quy định biện pháp thi hành Nghị định 28/2024/NĐ-CP hướng dẫn trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
3. (12/06/2024) Công văn 4091/VPCP-TH năm 2024 về nâng hạng chỉ số phát triển du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (11/06/2024) Quyết định 21/2024/QĐ-UBND về Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
5. (07/06/2024) Quyết định 45/2024/QĐ-UBND về Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6. (06/06/2024) Quyết định 1391/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Nghệ An
7. (05/06/2024) Quyết định 19/2024/QĐ-UBND hướng dẫn tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, khu phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
8. (03/06/2024) Kế hoạch 114/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2024 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
9. (29/05/2024) Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình hành động 35-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
10. (10/05/2024) Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2024 triển khai Dự án 6 Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đọan I: từ năm 2021-2025 (triển khai năm 2024-2025) do tỉnh Quảng Ninh ban hành
11. (08/05/2024) Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2024 xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2024-2030
12. (09/01/2024) Công văn 40/BHXH-TĐKT năm 2024 về phát động Phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam (16/02/1995-16/02/2025) do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
13. (09/02/2023) Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2023 truyền thông về Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững do tỉnh Lào Cai ban hành
Lĩnh vực khác
1. (07/06/2024) Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
2. (31/05/2024) Kế hoạch 1307/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
3. (31/05/2024) Quyết định 1320/QĐ-BCT năm 2024 về Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Công Thương
4. (29/05/2024) Quyết định 1918/QĐ-UBND năm 2024 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 76/QĐ-TTg Chương trình Quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định
5. (06/05/2024) Quyết định 14/2024/QĐ-UBND Định mức kinh tế kỹ thuật trong hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
6. (05/04/2023) Quyết định 925/QĐ-BVTV-KH về huỷ bỏ Tiêu chuẩn cơ sở năm 2023 (đợt 2) do Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật ban hành
7. (30/01/2023) Công văn 113/TY-DT năm 2023 về cập nhật tình hình lưu hành vi rút Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục và khuyến cáo sử dụng vắc xin do Cục Thú y ban hành
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 912

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn