Bản Tin Văn Bản Mới 11/06/2024 07:30 AM

Văn bản mới cập nhật từ ngày 08 - 11/06/2024

11/06/2024 07:30 AM

Từ ngày 08 - 11/06/2024, có 465 văn bản pháp luật, công văn được cập nhật, trong đó có 04 Nghị định, 03 Thông tư.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (05/06/2024) Công văn 2373/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
2. (04/06/2024) Công văn 3864/VPCP-DMDN năm 2024 về thời gian thực hiện giải thể Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông nghiệp Quý Cao do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (02/06/2024) Kế hoạch 1324/KH-UBND thực hiện Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2023-2030” trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2024
4. (30/05/2024) Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐND về Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2024-2030
5. (30/05/2024) Kế hoạch 407/KH-UBND năm 2024 hoàn thiện mô hình hợp tác tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu mới hiệu quả trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
6. (24/05/2024) Văn bản hợp nhất 2167/VBHN-BVHTTDL năm 2024 hợp nhất Nghị định về Quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh do Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch ban hành
7. (10/05/2024) Công văn 27295/CTHN-TTHT năm 2024 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp công nghệ cao do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
8. (07/05/2024) Kế hoạch 454/KH-UBND năm 2024 triển khai xây dựng Đề án “Phát triển kinh tế tập thể tỉnh An Giang giai đoạn 2025-2030”
9. (16/04/2024) Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 182/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
10. (14/04/2024) Kế hoạch 91/KH-UBND triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024
Đầu tư
1. (06/06/2024) Quyết định 482/QĐ-TTg năm 2024 về Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phúc Long mở rộng, tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (05/06/2024) Công văn 3885/VPCP-QHQT năm 2024 điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tỉnh Kiên Giang và Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (05/06/2024) Công văn 3903/VPCP-QHQT năm 2024 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh - giai đoạn 2, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (04/06/2024) Công văn 368/TTg-CN năm 2024 Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Đường dây 500 kV NMNĐ Nam Định I - Phố Nối do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (04/06/2024) Công văn 366/TTg-CN năm 2024 Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (04/06/2024) Công văn 3858/VPCP-NN năm 2024 triển khai kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện các Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pét (Bình Thuận); chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án hồ chứa nước sông Than (Ninh Thuận), dự án hồ chứa nước Bản Mồng (Nghệ An) do Văn phòng Quốc hội ban hành
7. (03/06/2024) Công văn 3816/VPCP-QHQT năm 2024 hoàn thiện báo cáo tình hình, tiến độ chuẩn bị các dự án Mekong DPO và các dự án cầu có liên quan do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (31/05/2024) Quyết định 2850/QĐ-UBND năm 2024 quy định về thẩm quyền quyết định áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với các gói thầu thuộc phạm vi Thành phố Hà Nội quản lý theo quy định tại các Điểm d, đ, e, g và h Khoản 1 Điều 29 của Luật Đấu thầu năm 2023
9. (30/05/2024) Quyết định 17/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 30/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
10. (30/05/2024) Thông tư 16/2024/TT-BGTVT quy định nội dung về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
11. (28/05/2024) Nghị quyết 71/2024/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 43/2022/NQ-HĐND quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; bãi bỏ Điểm c Khoản 1 Điều 5 Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND về quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025
12. (27/05/2024) Quyết định 1428/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2021-2025 (bổ sung năm 2023)
13. (15/05/2024) Nghị quyết 16/NQ-HĐND điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố do Thành phố Hà Nội ban hành
14. (06/05/2024) Kế hoạch 245/KH-UBND năm 2024 thực hiện Bản ghi nhớ giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp về hợp tác triển khai cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2024-2029
15. (18/08/2023) Quyết định 1893/QĐ-UBND năm 2023 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình
Thương mại
1. (06/06/2024) Quyết định 1197/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
2. (06/06/2024) Công điện 56/CĐ-TTg năm 2024 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số do Thủ tướng Chính phủ điện
3. (06/06/2024) Công văn 3845/BCT-TTTN năm 2024 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
4. (06/06/2024) Quyết định 585/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh trọng tài thương mại và danh mục 19 thành phần hồ sơ phải số hoá của 05 thủ tục hành chính trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
5. (05/06/2024) Nghị định 60/2024/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ
6. (05/06/2024) Quyết định 1372/QĐ-BCT năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới được ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
7. (04/06/2024) Quyết định 2272/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
8. (04/06/2024) Quyết định 2274/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thương mại thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
9. (29/05/2024) Quyết định 463/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10. (26/04/2024) Quyết định 803/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng
11. (26/03/2024) Công điện 26/CĐ-TTg năm 2024 về tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu do Thủ tướng Chính phủ điện
12. (11/08/2023) Công văn 3330/BVHTTDL-VP năm 2023 về trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
13. (25/10/2022) Kế hoạch 276/KH-UBND năm 2022 phát triển Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại các huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2025
Xuất nhập khẩu
1. (03/06/2024) Thông báo 2518/TB-TCHQ năm 2024 về kết quả xác định trước mã số đối với PEPTIPLUS SB do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (03/06/2024) Thông báo 2516/TB-TCHQ năm 2024 về kết quả xác định trước mã số đối với FORTIGEL P do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (03/06/2024) Thông báo 2517/TB-TCHQ năm 2024 về kết quả xác định trước mã số đối với VERISOL P do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (03/06/2024) Thông báo 2519/TB-TCHQ năm 2024 về kết quả xác định trước mã số đối với SUB PCB (HDI) do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (30/05/2024) Quyết định 2388/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Máy đọc sách Amazon Kindle Scribe do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (30/05/2024) Thông báo 2389/TB-TCHQ năm 2024 về kết quả xác định trước mã số đối với Máy đọc sách Boox Tab Ultra C Pro do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (30/05/2024) Thông báo 2390/TB-TCHQ năm 2024 về kết quả xác định trước mã số đối với Máy đọc sách Pocketbook Inkpad Eo do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (30/05/2024) Thông báo 2387/TB-TCHQ năm 2024 về kết quả xác định trước mã số đối với Máy đọc sách Boox Poke5 do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (30/05/2024) Thông báo 2391/TB-TCHQ năm 2024 về kết quả xác định trước mã số đối với Máy đọc sách Boox Tab Mini C do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (30/05/2024) Thông báo 2392/TB-TCHQ năm 2024 về kết quả xác định trước mã số đối với Máy đọc sách Amazon Kindle Paperwhite 6.8 inch 2021 do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (30/05/2024) Công văn 2406/TCHQ-TXNK năm 2024 về chấn chỉnh phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (29/05/2024) Công văn 2370/TCHQ-TXNK năm 2024 thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với hàng hóa do doanh nghiệp chế xuất gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (29/05/2024) Thông báo 2373/TB-TCHQ năm 2024 về kết quả xác định trước mã số đối với TETRANYL L6-88E do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (27/05/2024) Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BNNPTNT năm 2024 hợp nhất Thông tư Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
15. (24/05/2024) Thông báo 2306/TB-TCHQ năm 2024 về kết quả xác định trước mã số đối với MEAT FLAVOR SC471072 Tổng cục Hải quan ban hành
16. (24/05/2024) Thông báo 2307/TB-TCHQ năm 2024 về kết quả xác định trước mã số đối với Sạc pin cho điện thoại di động và máy tính bảng do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (23/05/2024) Thông báo 2276/TB-TCHQ năm 2024 về kết quả xác định trước mã số đối với Miếng dán thư giãn Dreamy Breeze làm dịu giấc ngủ cho bé do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (22/05/2024) Thông báo 2258/TB-TCHQ năm 2024 về kết quả xác định trước mã số đối với Tân dược Duodart do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (27/05/2024) Văn bản hợp nhất 15/VBHN-NHNN năm 2024 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (07/06/2024) Công văn 2442/TCT-CS năm 2024 về giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
2. (07/06/2024) Công văn 2447/TCT-CS năm 2024 về miễn tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
3. (07/06/2024) Công văn 2452/TCT-CS năm 2024 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
4. (07/06/2024) Công văn 2444/TCT-CS năm 2024 về chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
5. (07/06/2024) Công văn 2445/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
6. (07/06/2024) Công văn 2621/TCHQ-TXNK năm 2024 về thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (06/06/2024) Quyết định 21/2024/QĐ-UBND về tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
8. (05/06/2024) Công văn 2374/TCT-CS năm 2024 về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động đặt hàng Nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc do Tổng cục Thuế ban hành
9. (05/06/2024) Công văn 2372/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
10. (05/06/2024) Công văn 2375/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
11. (04/06/2024) Công văn 2365/TCT-DNNCN năm 2024 xử lý vi phạm về thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán do Tổng cục Thuế ban hành
12. (04/06/2024) Công văn 2353/TCT-CS năm 2024 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
13. (04/06/2024) Công văn 2554/TCHQ-TXNK năm 2024 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (03/06/2024) Công văn 2347/TCT-QLN năm 2024 vướng mắc về hủy xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp do Tổng cục Thuế ban hành
15. (03/06/2024) Công văn 33318/CTHN-TTHT năm 2024 về đăng ký người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (03/06/2024) Công văn 33317/CTHN-TTHT năm 2024 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
17. (03/06/2024) Công văn 33314/CTHN-TTHT năm 2024 về xuất hóa đơn cho thuê lại đất gắn với cơ sở hạ tầng tại Dự án Cụm Công nghiệp Đông La do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
18. (01/06/2024) Quyết định 1943/QĐ-UBND năm 2024 về Kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2024
19. (31/05/2024) Thông báo 500/TB-TCT năm 2024 về phân công triển khai nhiệm vụ công tác quản lý nợ do Tổng cục Thuế ban hành
20. (31/05/2024) Công văn 32967/CTHN-TTHT năm 2024 khai thuế giá trị gia tăng tập trung tại trụ sở chính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
21. (31/05/2024) Công văn 32968/CTHN-TTHT năm 2024 về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
22. (31/05/2024) Công văn 32971/CTHN-TTHT năm 2024 về lệ phí môn bài văn phòng đại diện do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
23. (31/05/2024) Công văn 32970/CTHN-TTHT năm 2024 về thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thanh toán cho người lao động sau nghỉ việc do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
24. (31/05/2024) Chỉ thị 07/CT-UBND về đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024
25. (30/05/2024) Quyết định 19/2024/QĐ-UBND về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
26. (30/05/2024) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2024 hợp nhất Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
27. (30/05/2024) Công văn 32489/CTHN-TTHT năm 2024 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất bản tạp chí do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
28. (30/05/2024) Công văn 32490/CTHN-TTHT năm 2024 về doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
29. (30/05/2024) Công văn 2298/TCT-KK năm 2024 về khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hóa đơn đầu vào bị bỏ sót do Tổng cục Thuế ban hành
30. (28/05/2024) Công văn 31714/CTHN-TTHT năm 2024 về xuất chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
31. (28/05/2024) Công văn 2256/TCT-KTNB năm 2024 lưu ý trong công tác xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai do Tổng cục Thuế ban hành
32. (27/05/2024) Quyết định 20/2024/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
33. (10/05/2024) Công văn 27291/CTHN-TTHT năm 2024 xác định thuế giá trị gia tăng đầu ra khi viết hóa đơn quà tặng có là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
34. (10/05/2024) Công văn 27294/CTHN-TTHT năm 2024 hướng dẫn chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
35. (27/03/2024) Công văn 15519/CTHN-TTHT năm 2024 đăng ký thuế của cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Bảo hiểm
1. (30/05/2024) Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thanh toán bảo hiểm y tế nhưng không phải là đối tượng khám chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Lạng Sơn quản lý
2. (01/04/2024) Công văn 871/BHXH-TST năm 2024 hướng dẫn tổ chức hội nghị truyền thông khách hàng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (25/01/2024) Công văn 208/BHXH-TCCB năm 2024 hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị trực thuộc ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
4. (04/01/2024) Công văn 20/BHXH-TT năm 2024 tổ chức hoạt động truyền thông trực quan do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
5. (05/12/2023) Công văn 1254/TTrB-P2 năm 2023 về tăng cường thanh tra chuyên ngành Bảo hiểm y tế do Thanh tra Bộ Y tế ban hành
6. (14/09/2018) Quyết định 1116/QĐ-BHXH năm 2018 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Kế toán - Kiểm toán
1. (15/09/2023) Công văn 325/C.IV-PII năm 2023 về giải đáp vướng mắc về kê khai tài sản, thu nhập do Cục Phòng, Chống tham nhũng ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (05/06/2024) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2024 về tăng cường công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Bình Định
2. (04/06/2024) Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3. (04/06/2024) Công văn 2354/BLĐTBXH-CATLĐ năm 2024 tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (04/06/2024) Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới do tỉnh Bắc Giang ban hành
5. (03/06/2024) Kế hoạch 155/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023-2030” trên địa bàn tỉnh Sơn La
6. (30/05/2024) Thông tư 17/2024/TT-BGTVT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (29/05/2024) Công văn 3700/VPCP-QHQT năm 2024 về báo cáo giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (27/05/2024) Kế hoạch 5591/KH-UBND năm 2024 về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024-2025
9. (15/05/2024) Quyết định 03/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chửc; chế độ làm viêc, quy chế phối hợp trong công tác của Phòng Văn hóa và Thông tin; quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
10. (15/05/2024) Quyết định 04/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, chế độ làm việc, quy chế phối hợp trong công tác của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn công chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
11. (14/05/2024) Quyết định 933/QĐ-TLĐ năm 2024 quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn Việt Nam do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
12. (26/04/2024) Quyết định 19/2024/QĐ-UBND phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức chi phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
13. (27/03/2024) Kế hoạch 316/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023-2030” trên địa bàn tỉnh An Giang
14. (22/03/2024) Kế hoạch 305/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”, giai đoạn I: 2023-2025 do tỉnh An Giang ban hành
15. (31/12/2023) Quyết định 2098/QĐ-BHXH năm 2023 sửa đổi Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 Quy định về đánh giá và xếp loại thực hiện chi tiền thưởng, chi bổ sung thu nhập đối với đơn vị, công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam kèm theo Quyết định 1779/QĐ-BHXH
16. (03/11/2023) Quyết định 1774/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
17. (27/10/2023) Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND quy định số lượng, mức phụ cấp cho lực lượng Dân quân tự vệ ở xã, phường, thị trấn và Công an viên bán chuyên trách ở xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
18. (27/10/2023) Nghị quyết 13/2023/NQ-HĐND quy định chức danh, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu vực và mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
19. (16/01/2023) Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2023 thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hà Giang
20. (30/12/2022) Kế hoạch 353/KH-UBND năm 2022 về phát triển nguồn nhân lực ngành Y tế Hà Nội giai đoạn 2022-2025 do Thành phố Hà Nội ban hành
21. (31/12/2021) Quyết định 1779/QĐ-BHXH năm 2021 quy định về đánh giá và xếp loại, thực hiện chi tiền thưởng, chi bổ sung thu nhập đối với đơn vị, công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam
22. (11/02/2020) Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2020 triển khai thực hiện Thông tri 38-TT/TU thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới do Thành phố Hải Phòng ban hành
Công nghệ thông tin
1. (10/06/2024) Nghị định 63/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất
2. (05/06/2024) Quyết định 838/QĐ-BHXH năm 2024 công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
3. (05/06/2024) Quyết định 2926/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế hoạt động tạm thời hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hà Nội
4. (04/06/2024) Quyết định 919/QĐ-UBND về Danh mục dữ liệu mở tỉnh Bắc Giang năm 2024
5. (03/06/2024) Quyết định 23/2024/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trên địa bàn tỉnh Hà Giang
6. (03/06/2024) Quyết định 578/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục 13 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; danh mục 62 thành phần hồ sơ phải số hoá theo quy định tại Thông tư 01/2023/TT-VPCP của 13 thủ tục hành chính lĩnh vực thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
7. (03/06/2024) Quyết định 2877/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục thành phần hồ sơ của các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ cần được số hóa do Thành phố Hà Nội ban hành
8. (31/05/2024) Quyết định 29/2024/QĐ-UBND về Quy chế cập nhật, quản lý, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc
9. (29/05/2024) Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Định
10. (10/04/2024) Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
11. (30/03/2024) Công văn 476/CATTT-ATHTTT năm 2024 về tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin do Cục An toàn thông tin ban hành
12. (30/03/2024) Công văn 478/CATTT-ATHTTT năm 2024 về Sổ tay Hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (Phiên bản 1⋅0) do Cục An toàn thông tin ban hành
13. (18/03/2024) Công văn 387/CATTT-ATHTTT năm 2024 về hướng dẫn sử dụng Nền tảng hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ do Cục An toàn thông tin ban hành
14. (29/12/2023) Quyết định 3411/QĐ-BCT năm 2023 về danh mục cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu mở của Bộ Công Thương
15. (28/12/2023) Quyết định 4600/QĐ-BGDĐT năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giáo dục và Đào tạo
16. (26/12/2023) Kế hoạch 338/KH-UBND năm 2023 giai đoạn 2022-2025 thực hiện Quyết định 1968/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn thành phố Hà Nội
17. (21/12/2023) Quyết định 3138/QĐ-BKHCN năm 2023 về Kế hoạch Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn an ninh thông tin tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2024
Bất động sản
1. (07/06/2024) Quyết định 1167/QĐ-UBND năm 2024 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 31/2024/QH15 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
2. (07/06/2024) Quyết định 1169/QĐ-UBND về danh mục quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thẩm quyền các nội dung được giao trong Luật Đất đai năm 2024
3. (06/06/2024) Quyết định 1663/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh quy mô, vị trí công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
4. (06/06/2024) Quyết định 683/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực đất đai do tỉnh Đắk Nông ban hành
5. (05/06/2024) Thông báo 254/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại cuộc họp về hoàn thiện quy định pháp luật về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định tại Khoản 5 Điều 248 Luật Đất đai năm 2024 và Luật Lâm nghiệp năm 2017
6. (05/06/2024) Quyết định 1632/QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk
7. (05/06/2024) Quyết định 861/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
8. (04/06/2024) Quyết định 1469/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh danh mục trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
9. (04/06/2024) Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
10. (04/06/2024) Quyết định 12/2024/QĐ-UBND sửa đổi bảng giá đất ở tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 10 của Quy định kèm theo Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020-2024)
11. (03/06/2024) Quyết định 655/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông
12. (30/05/2024) Quyết định 17/2024/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền thực hiện tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ và ban hành Quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cà Mau
13. (25/05/2024) Công văn 338/TTg-NN năm 2024 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
14. (08/05/2024) Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2024 về triển khai thi hành Luật Đất đai 31/2024/QH15 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
15. (25/04/2024) Quyết định 764/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) do tỉnh Lạng Sơn ban hành
16. (05/04/2024) Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐND sửa đổi Điều 3 Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
17. (05/04/2024) Nghị quyết 10/2024/NQ-HĐND bổ sung giá đất trong Bảng giá đất ở tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND sửa đổi Mục II Phụ lục kèm theo Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020-2024)
18. (27/10/2023) Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND sửa đổi danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
19. (18/10/2023) Quyết định 1696/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
20. (02/02/2023) Quyết định 722/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
21. (02/02/2023) Quyết định 726/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Dịch vụ pháp lý
1. (06/06/2024) Quyết định 684/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông
2. (06/06/2024) Quyết định 583/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và danh mục 20 thành phần hồ sơ phải số hoá của 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
3. (06/06/2024) Quyết định 586/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng và danh mục 38 thành phần hồ sơ phải số hoá của 08 thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
4. (04/06/2024) Quyết định 1996/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 03 thủ tục hành chính liên thông và không liên thông trong lĩnh vực Luật sư, Hoà giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
5. (03/06/2024) Quyết định 890/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, thừa phát lại, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại, giám định tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
6. (03/06/2024) Quyết định 2243/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
7. (03/06/2024) Quyết định 2244/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
8. (30/05/2024) Quyết định 897/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang
9. (30/05/2024) Quyết định 476/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng, luật sư, thừa phát lại, tư vấn pháp luật, đấu giá tài sản, giám định tư pháp, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết và tiếp nhận của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình
10. (29/05/2024) Quyết định 1394/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết và thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
11. (29/05/2024) Quyết định 1392/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết và thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
12. (29/05/2024) Quyết định 1393/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết và thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
13. (28/05/2024) Quyết định 1894/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tư vấn pháp luật, Giám định tư pháp, Thừa phát lại, Hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
14. (27/05/2024) Quyết định 1047/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, thừa phát lại, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, hòa giải thương mại, trọng tại thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
Bộ máy hành chính
1. (09/06/2024) Quyết định 34/2024/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2. (09/06/2024) Quyết định 321/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum
3. (09/06/2024) Nghị quyết 84/NQ-CP năm 2024 về Dự án xây dựng Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi do Chính phủ ban hành
4. (07/06/2024) Kế hoạch 116/KH-UBND về nâng cao Chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) của Thành phố Cần Thơ năm 2024 và những năm tiếp theo
5. (07/06/2024) Quyết định 2967/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt, bãi bỏ Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý Chất lượng nông, lâm sản và thủy sản; Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội
6. (07/06/2024) Quyết định 1272/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Thành phố Cần Thơ
7. (07/06/2024) Kế hoạch 386/KH-UBND về khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2023, nâng cao các chỉ số năm 2024 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
8. (07/06/2024) Kế hoạch 109/KH-UBND triển khai tuyên truyền Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
9. (07/06/2024) Công văn 3951/VPCP-KGVX về triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Chỉ đạo 701 do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (07/06/2024) Quyết định 484/QĐ-TTg năm 2024 về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
11. (07/06/2024) Nghị định 62/2024/NĐ-CP sửa đổi Phụ lục Nghị định 94/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thống kê và sửa đổi Phụ lục II của Nghị định 94/2022/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
12. (06/06/2024) Công văn 3942/VPCP-CN năm 2024 triển khai Kết luận 72-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành
13. (06/06/2024) Quyết định 32/2024/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
14. (06/06/2024) Quyết định 21/2024/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
15. (06/06/2024) Quyết định 929/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang
16. (06/06/2024) Quyết định 31/2024/QĐ-UBND quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Khoa học - Công nghệ và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
17. (06/06/2024) Quyết định 19/2024/QĐ-UBND về Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu
18. (06/06/2024) Quyết định 665/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi
19. (06/06/2024) Quyết định 682/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông
20. (06/06/2024) Quyết định 584/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hòa giải thương mại và danh mục 26 thành phần hồ sơ phải số hoá của 08 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
21. (05/06/2024) Quyết định 819/QĐ-UBND năm 2024 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu
22. (05/06/2024) Quyết định 1997/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
23. (05/06/2024) Quyết định 904/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Y, Dược cổ truyền và Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Khám, chữa bệnh được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước
24. (05/06/2024) Quyết định 1252/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giao thông Vận tải; Ủy ban nhân dân cấp huyện Thành phố Cần Thơ
25. (05/06/2024) Quyết định 2921/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý Chất lượng nông, lâm sản và thủy sản; Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội
26. (05/06/2024) Kế hoạch 1952/KH-UBND về truyền thông nhiệm vụ trọng tâm tỉnh Kon Tum năm 2024
27. (05/06/2024) Quyết định 2004/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực Nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
28. (05/06/2024) Quyết định 487/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình
29. (05/06/2024) Quyết định 2922/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ bị bãi bỏ trong lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
30. (05/06/2024) Quyết định 1251/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Cần Thơ
31. (05/06/2024) Quyết định 970/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực Y, dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
32. (05/06/2024) Quyết định 2006/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y Dược cổ truyền; Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
33. (04/06/2024) Quyết định 462/QĐ-UBND-HC năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
34. (04/06/2024) Quyết định 461/QĐ-UBND-HC năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
35. (04/06/2024) Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
36. (04/06/2024) Quyết định 896/QĐ-UBND năm 2024 thông qua phương án đơn giản hóa giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước
37. (04/06/2024) Quyết định 897/QĐ-UBND năm 2024 thông qua phương án đơn giản hóa giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước
38. (04/06/2024) Quyết định 898/QĐ-UBND năm 2024 thông qua phương án đơn giản hóa giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước
39. (04/06/2024) Quyết định 12/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 29/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang
40. (04/06/2024) Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2024 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An
41. (04/06/2024) Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Nghệ An
42. (04/06/2024) Quyết định 1374/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An
43. (04/06/2024) Quyết định 1376/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải và lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An
44. (04/06/2024) Quyết định 1272/QĐ-BTC năm 2024 Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định 143/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển” của Bộ Tài chính
45. (04/06/2024) Quyết định 14/2024/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
46. (04/06/2024) Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Đắk Lắk ban hành
47. (03/06/2024) Quyết định 1974/QĐ-UBND năm 2024 về Danh mục hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định
48. (03/06/2024) Quyết định 1963/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định
49. (03/06/2024) Quyết định 20/2024/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
50. (03/06/2024) Quyết định 649/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh; quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông
51. (03/06/2024) Quyết định 1140/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận
52. (03/06/2024) Quyết định 1139/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận
53. (03/06/2024) Quyết định 2239/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa
54. (03/06/2024) Quyết định 2245/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
55. (03/06/2024) Quyết định 577/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 27 thành phần hồ sơ phải số hoá theo quy định tại Thông tư 01/2023/TT-VPCP của 07 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
56. (03/06/2024) Quyết định 483/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
57. (03/06/2024) Kế hoạch 96/KH-UBND triển khai đo lường Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, huyện, thành phố (DDCI) tỉnh Thái Bình năm 2024
58. (31/05/2024) Quyết định 801/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lai Châu
59. (31/05/2024) Quyết định 928/QĐ-UBND năm 2024 công bố mới Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ và đường thủy nội địa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh
60. (31/05/2024) Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2024 thực hiện đợt cao điểm giải quyết, xử lý tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
61. (31/05/2024) Quyết định 1442/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Y dược cổ truyền và bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế
62. (31/05/2024) Quyết định 30/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2015/QĐ-UBND về Quy chế quản lý đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
63. (31/05/2024) Quyết định 28/2024/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc
64. (31/05/2024) Quyết định 27/2024/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Vĩnh Phúc
65. (31/05/2024) Quyết định 26/2024/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi tỉnh Vĩnh Phúc
66. (31/05/2024) Quyết định 25/2024/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc
67. (31/05/2024) Quyết định 24/2024/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc
68. (31/05/2024) Quyết định 23/2024/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc
69. (31/05/2024) Quyết định 22/2024/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc
70. (31/05/2024) Quyết định 21/2024/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Phúc
71. (31/05/2024) Báo cáo 3764/BC-VPCP về Kết quả thực hiện nhiệm vụ giao và tình hình văn bản hướng dẫn Luật, Nghị quyết của Quốc hội thuộc thẩm quyền của Chính phủ 5 tháng đầu năm 2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành
72. (31/05/2024) Kế hoạch 166/KH-UBND năm 2024 về khắc phục các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2023 của Ban cán sự Đảng và Tập thể Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội liên quan đến "Tình trạng úng ngập vẫn xảy ra thường xuyên gây ách tắc giao thông và bức xúc cho người dân" do Thành Phố Hà Nội ban hành
73. (31/05/2024) Hướng dẫn 02/HD-UBND năm 2024 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra huyện, thành phố thuộc tỉnh Ninh Bình
74. (31/05/2024) Công văn 3760/VPCP-KGVX năm 2024 thực hiện Thông báo kết luận 3704/TB-TTKQH do Văn phòng Chính phủ ban hành
75. (31/05/2024) Quyết định 754/QĐ-CT năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc
76. (31/05/2024) Quyết định 751/QĐ-CT năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc
77. (31/05/2024) Quyết định 750/QĐ-CT năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
78. (31/05/2024) Quyết định 1453/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa
79. (30/05/2024) Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐND quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hải Dương
80. (30/05/2024) Quyết định 1414/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
81. (30/05/2024) Quyết định 12/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định thực hiện nội dung chi, mức chi, lập dự toán và quyết toán kinh phí phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
82. (30/05/2024) Quyết định 12/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 32/2009/QĐ-UBND về quy định mức chi hỗ trợ cán bộ được cử đi học và hỗ trợ thù lao cộng tác viên dân số kế hoạch hoá gia đình do tỉnh Hòa Bình ban hành
83. (30/05/2024) Quyết định 477/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình
84. (30/05/2024) Quyết định 16/2024/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
85. (30/05/2024) Kế hoạch 108/KH-UBND triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Ninh Bình năm 2024
86. (30/05/2024) Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2024 về phát triển dữ liệu tỉnh Phú Yên đến năm 2030
87. (30/05/2024) Kế hoạch 109/KH-UBND về nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2024
88. (30/05/2024) Kế hoạch 163/KH-UBND năm 2024 khắc phục tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2023 về kỷ luật, kỷ cương hành chính; tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm của một số sở, ngành và cán bộ, công chức; công tác cải cách hành chính và nâng cao bộ tiêu chí cần quan tâm, cải thiện do Thành phố Hà Nội ban hành
89. (30/05/2024) Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND quy định về chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
90. (29/05/2024) Quyết định 1094/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng
91. (29/05/2024) Công văn 3717/VPCP-QHĐP thực hiện Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Báo cáo Công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 4/2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành
92. (29/05/2024) Quyết định 1404/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
93. (29/05/2024) Quyết định 1391/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
94. (29/05/2024) Quyết định 730/QĐ-UBND năm 2024 về thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ bảo đảm cơ sở vật chất thực hiện chương trình giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025
95. (29/05/2024) Quyết định 933/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
96. (29/05/2024) Quyết định 1408/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa
97. (28/05/2024) Quyết định 11/2024/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh Hòa Bình
98. (28/05/2024) Quyết định 973/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang
99. (28/05/2024) Văn bản hợp nhất 2228/VBHN-BVHTTDL năm 2024 hợp nhất Thông tư Quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
100. (28/05/2024) Quyết định 1401/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục thành phần tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa
101. (28/05/2024) Quyết định 1400/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
102. (28/05/2024) Quyết định 457/QĐ-TTg năm 2024 thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng dự án Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
103. (27/05/2024) Văn bản hợp nhất 2883/VBHN-BTP năm 2024 hợp nhất Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế do Bộ Tư pháp ban hành
104. (27/05/2024) Quyết định 908/QĐ-UBND năm 2024 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng cấp tỉnh (Sở Công Thương là cơ quan thường trực) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
105. (27/05/2024) Quyết định 1048/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau
106. (27/05/2024) Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2024 về phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV do tỉnh Bình Định ban hành
107. (24/05/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn yà tổ chức của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh
108. (24/05/2024) Công văn 2824/BYT-KH-TC năm 2024 ban hành các Thông tư hướng dẫn mua sắm thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm do Bộ Y tế ban hành
109. (24/05/2024) Kế hoạch 271/KH-UBND năm 2024 hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai triển khai Nghị quyết 47/NQ-CP về Chương trình hành động đến năm 2030 thực hiện Kết luận 57-KL/TW về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
110. (24/05/2024) Quyết định 1032/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
111. (24/05/2024) Văn bản hợp nhất 2166/VBHN-BVHTTDL năm 2024 Nghị định hướng dẫn Luật di sản văn hóa và Luật di sản văn hóa sửa đổi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
112. (22/05/2024) Quyết định 16/2024/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
113. (22/05/2024) Quyết định 709/QĐ-CT năm 2024 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại bộ phận một cửa cấp huyện tỉnh Vĩnh Phúc
114. (22/05/2024) Quyết định 1001/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau
115. (20/05/2024) Kế hoạch 163/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình hành động 50-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới do tỉnh Kiên Giang ban hành
116. (20/05/2024) Quyết định 694/QĐ-CT năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc
117. (17/05/2024) Quyết định 913/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
118. (16/05/2024) Quyết định 1200/QĐ-BCT năm 2024 công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
119. (16/05/2024) Kế hoạch 117/KH-UBND về cải thiện Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2024 và những năm tiếp theo của tỉnh Cà Mau
120. (15/05/2024) Quyết định 01/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, quy chế phối họp trong công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận; quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn công chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
121. (15/05/2024) Quyết định 05/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, chế độ làm việc, quy chế phối hợp trong công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường và quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn công chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
122. (15/05/2024) Quyết định 06/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, chế độ làm việc, quy chế phối hợp trong công tác của Phòng Y tế và quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn công chức của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
123. (13/05/2024) Quyết định 1382/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh
124. (10/05/2024) Quyết định 1377/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh
125. (10/05/2024) Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 38/NQ-CP thực hiện Kết luận 62-KL/TW thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Lạng Sơn ban hành
126. (10/05/2024) Quyết định 02/2024/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
127. (08/05/2024) Quyết định 20/2024/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 20/2021/QĐ-UBND về phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Bạc Liêu thỏa thuận xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý
128. (08/05/2024) Kế hoạch 462/KH-UBND công tác thông tin đối ngoại tỉnh An Giang năm 2024
129. (25/04/2024) Quyết định 968/QĐ-BTC năm 2024 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện chiến lược và chính sách tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
130. (23/04/2024) Quyết định 825/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên
131. (23/04/2024) Quyết định 829/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên
132. (19/04/2024) Quyết định 875/QĐ-UBND năm 2024 về Đề án đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
133. (12/04/2024) Quyết định 1001/QĐ-BVHTTDL năm 2024 về Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
134. (31/03/2024) Quyết định 803/QĐ-BVHTTDL năm 2024 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
135. (26/03/2024) Quyết định 734/QĐ-BVHTTDL năm 2024 chấm dứt hiệu lực của một số văn bản quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thư viện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
136. (25/03/2024) Công văn 1238/BVHTTDL-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
137. (25/03/2024) Công văn 1236/BVHTTDL-VP năm 2024 về trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
138. (25/03/2024) Công văn 1247/BVHTTDL-VP năm 2024 về trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
139. (25/03/2024) Công văn 1246/BVHTTDL-VP năm 2024 về trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
140. (25/03/2024) Công văn 1244/BVHTTDL-VP năm 2024 về trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
141. (25/03/2024) Công văn 1243/BVHTTDL-VP năm 2024 về trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
142. (25/03/2024) Công văn 1240/BVHTTDL-VP năm 2024 về trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
143. (25/03/2024) Công văn 1242/BVHTTDL-VP năm 2024 về trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
144. (25/03/2024) Công văn 1241/BVHTTDL-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
145. (25/03/2024) Công văn 1237/BVHTTDL-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
146. (25/03/2024) Công văn 1239/BVHTTDL-VP năm 2024 về trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
147. (01/03/2024) Công văn 902/BYT-VPB1 năm 2024 trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Đắk Lắk sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Y tế ban hành
148. (01/03/2024) Công văn 903/BYT-VPB1 năm 2024 trả lời kiến nghị cử tri thành phố Cần Thơ sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Y tế ban hành
149. (01/03/2024) Công văn 904/BYT-VPB1 năm 2024 trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Cao Bằng sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Y tế ban hành
150. (01/03/2024) Công văn 905/BYT-VPB1 năm 2024 về trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Hà Nam sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Y tế ban hành
151. (28/02/2024) Quyết định 289/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang kỳ 2019-2023
152. (08/02/2024) Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
153. (25/01/2024) Quyết định 86/QĐ-BKHCN năm 2024 về Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
154. (24/01/2024) Công văn 339/BVHTTDL-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
155. (24/01/2024) Công văn 338/BVHTTDL-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
156. (24/01/2024) Công văn 337/BVHTTDL-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
157. (24/01/2024) Công văn 336/BVHTTDL-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
158. (24/01/2024) Công văn 335/BVHTTDL-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
159. (24/01/2024) Công văn 334/BVHTTDL-VP năm 2024 trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hải Phòng gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
160. (29/12/2023) Quyết định 4768/QĐ-BYT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo thuộc Bộ Y tế
161. (28/12/2023) Quyết định 753/QĐ-TTCP năm 2023 về Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Thanh tra Chính phủ
162. (28/12/2023) Quyết định 4599/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
163. (08/12/2023) Nghị quyết 33/2023/NQ-HĐND về Quy định chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển trên địa bàn tỉnh Bình Phước
164. (27/10/2023) Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND về cơ chế nguồn thu tiền sử dụng đất của thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang để đầu tư xây dựng dự án: Đường Nguyễn Văn Trỗi -Võ Thị Sáu
165. (12/09/2023) Quyết định 2020/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre
166. (11/08/2023) Công văn 3331/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Phước gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
167. (11/08/2023) Công văn 3329/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
168. (11/08/2023) Công văn 3326/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
169. (11/08/2023) Công văn 3322/BVHTTDL-VP năm 2023 về trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
170. (11/08/2023) Công văn 3323/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
171. (11/08/2023) Công văn 3327/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
172. (11/08/2023) Công văn 3328/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hải Phòng gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
173. (11/08/2023) Công văn 3324/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
174. (11/08/2023) Công văn 3325/BVHTTDL-VP năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
175. (08/08/2023) Công văn 2603/BKHCN-CNCHL năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
176. (08/08/2023) Công văn 2604/BKHCN-CNCHL năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
177. (14/07/2023) Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2023 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X
178. (13/09/2022) Quyết định 3332/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội
179. (13/09/2021) Quyết định 1626/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục, thủ tục hành chính mới, được thay thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Xây dựng tỉnh Hà Nam
180. (30/03/2021) Quyết định 252/QĐ-TCTK năm 2021 về Quy chế làm việc của Tổng cục Thống kê
181. (08/10/2020) Quyết định 2482/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Nam Định
182. (30/12/2019) Quyết định 6065/QĐ-BYT năm 2019 về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
183. (28/12/2018) Quyết định 4088/QĐ-BKHCN năm 2018 về Quy chế cử công chức, viên chức đi công tác nước ngoài và sử dụng, quản lý hộ chiếu thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ
184. (09/07/2018) Quyết định 1051/QĐ-TCTDTT năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Liên hợp thể thao quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
185. (11/06/2018) Quyết định 1588/QĐ-BKHCN năm 2018 về Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
186. (10/05/2018) Quyết định 1697/QĐ-BVHTTDL năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật biểu diễn do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
187. (20/12/2017) Quyết định 3266/QĐ-BTNMT năm 2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
188. (20/10/2017) Quyết định 3954/QĐ-BVHTTDL năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
189. (20/03/2017) Quyết định 816/QĐ-BNN-TCCB năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
190. (20/03/2017) Quyết định số 829/QĐ-BNN-TCCB năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
191. (20/03/2017) Quyết định 828/QĐ-BNN-TCCB năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Tài chính nhà nước
1. (05/06/2024) Quyết định 704/QĐ-BGTVT năm 2024 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các Cảng vụ Hàng hải, Đại diện Cảng vụ Hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
2. (05/06/2024) Quyết định 430/QĐ-UBND năm 2024 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3. (04/06/2024) Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ hằng tháng cho người tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
4. (03/06/2024) Công văn 3815/VPCP-QHQT năm 2024 hoàn thiện báo cáo về điều kiện vay các đối tác phát triển do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (31/05/2024) Nghị quyết 35/NQ-HĐND quy định về mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
6. (30/05/2024) Nghị quyết 05/2024/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương
7. (30/05/2024) Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐND về Quy định thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương theo quy định tại Điều 91 Nghị định 24/2024/NĐ-CP
8. (28/05/2024) Nghị quyết 72/2024/NQ-HĐND sửa đổi Phụ lục 2 kèm theo Nghị quyết 46/2022/NQ-HĐND về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2030, giai đoạn I: từ năm 2022 đến năm 2025
9. (24/05/2024) Quyết định 15/2024/QĐ-UBND quy định số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung của Văn phòng cấp tỉnh (Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh); sở, ban, ngành và tương đương cấp tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thanh Hóa
10. (24/05/2024) Quyết định 10/2024/QĐ-UBND quy định phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11. (20/05/2024) Quyết định 18/2024/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
12. (15/05/2024) Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2024 thực hiện nhiệm vụ công tác tài chính theo Nghị quyết 1035/NQ-UBTVQH15 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
13. (14/05/2024) Kế hoạch 105/KH-UBND về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Lạng Sơn năm 2024
14. (10/05/2024) Quyết định 1062/QĐ-UBND năm 2024 bổ sung mức giá vé tháng, mức giá vé quý dịch vụ sử dụng đường bộ dự án: Đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT)
15. (29/03/2024) Kế hoạch 1728/KH-BNV thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 do Bộ Nội vụ ban hành
16. (29/12/2023) Quyết định 2075/QĐ-BHXH năm 2023 về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam
17. (08/12/2023) Nghị quyết 72/2023/NQ-HĐND sửa đổi Điều 2 Nghị quyết 40/2022/NQ-HĐND quy định nội dung, mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
18. (09/12/2022) Nghị quyết 44/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025
19. (05/02/2016) Quyết định 06/QĐ-ĐTĐL năm 2016 về Quy trình phân loại tổ máy và tính giá trần bản chào của nhà máy nhiệt điện do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực
Xây dựng - Đô thị
1. (07/06/2024) Quyết định 692/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới; Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 và sửa đổi tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
2. (04/06/2024) Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy hoạch chung Thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2035
3. (03/06/2024) Quyết định 24/2024/QĐ-UBND quy định các giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung đối với các nhà và công trình xây dựng tại các khu vực không đáp ứng được quy định về giao thông phục vụ chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hà Giang
4. (03/06/2024) Quyết định 1327/QĐ-BCT năm 2024 hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực Công Thương trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và Tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
5. (03/06/2024) Công văn 3828/VPCP-KTTH năm 2024 về vốn thực hiện Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (03/06/2024) Quyết định 17/2024/QĐ-UBND quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định
7. (31/05/2024) Quyết định 1309/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
8. (30/05/2024) Kế hoạch 139/KH-UBND triển khai Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ năm 2024 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
9. (30/05/2024) Công văn 350/TTg-CN năm 2024 phối hợp, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành giải phóng mặt bằng các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10. (30/05/2024) Quyết định 748/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên đến năm 2035
11. (28/05/2024) Quyết định 1067/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí về xã đạt chuẩn nông thôn mới, Bộ tiêu chí về xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025 và cụ thể hóa chỉ tiêu, tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
12. (28/05/2024) Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 106/NQ-CP về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định
13. (28/05/2024) Kế hoạch 274/KH-UBND triển khai Nghị quyết 148/NQ-CP và Chương trình 133-CTr/TU hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (năm 2024) do tỉnh Lào Cai ban hành
14. (22/05/2024) Quyết định 885/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
15. (13/05/2024) Quyết định 1106/QĐ-UBND năm 2024 sửa đổi chỉ tiêu, tiêu chí của Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022-2025
16. (11/05/2024) Quyết định 15/2024/QĐ-UBND quy định phân cấp kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
17. (27/04/2024) Quyết định 13/2024/QĐ-UBND bãi bỏ nội dung của Quyết định 14/2021/QĐ-UBND quy định về quy mô công trình, chiều cao tối đa và thời hạn tồn tại của công trình được cấp phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
18. (10/04/2024) Kế hoạch 209/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU về phát triển thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
19. (20/05/2016) Quyết định 23/2016/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch khu vực khai thác, tập kết cát, sỏi lòng sông và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Giao thông - Vận tải
1. (25/10/2022) Quyết định 4036/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án "Quy định số lượng xe chở người bốn bánh sử dụng động cơ điện phục vụ kinh doanh hoạt động theo khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội phù hợp với kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông"
2. (30/03/2021) Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Lào Cai ban hành
Giáo dục
1. (10/06/2024) Công văn 3166/BYT-KCB về đảm bảo công tác y tế phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 do Bộ Y tế ban hành
2. (08/06/2024) Quyết định 33/2024/QĐ-UBND về Quy định tiêu chí tuyển chọn sinh viên sư phạm năm học 2023-2024 theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3. (07/06/2024) Quyết định 20/2024/QĐ-UBND về Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
4. (07/06/2024) Quyết định 1596/QĐ-BGDĐT năm 2024 về Danh mục ngành đào tạo thí điểm các trình độ của giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (06/06/2024) Chỉ thị 14/CT-UBND về chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tỉnh Nam Định
6. (06/06/2024) Quyết định 2312/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Thanh Hóa năm học 2024-2025
7. (06/06/2024) Quyết định 977/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt danh mục ngành/chuyên ngành đào tạo đại học, sau đại học thuộc nội dung số 02 tiểu dự án 2 của dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
8. (05/06/2024) Quyết định 1568/QĐ-BGDĐT năm 2024 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Pearson Test of English Academic giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Du học và Dịch thuật Đức Anh và Tập đoàn Giáo dục Pearson (Vương quốc Anh) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9. (04/06/2024) Chỉ thị 12/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 do tỉnh Ninh Bình ban hành
10. (04/06/2024) Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 do tỉnh Tiền Giang ban hành
11. (03/06/2024) Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2024 điều chỉnh Kế hoạch số 92/KH-UBND về Tổ chức biên soạn và triển khai nội dung Giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Bình Định
12. (03/06/2024) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2024 về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
13. (03/06/2024) Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
14. (03/06/2024) Kế hoạch 167/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 123/QĐ-LĐTBXH phê duyệt Đề án “Đào tạo phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2030
15. (30/05/2024) Kế hoạch 111/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 02/CT-TTg về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bình Định
16. (28/05/2024) Chỉ thị 09/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2024 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
17. (28/05/2024) Chỉ thị 04/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
18. (08/05/2024) Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án "Phát triển hệ thống đánh giá diện rộng cấp quốc gia đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế của giáo dục phổ thông giai đoạn 2022-2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
19. (06/05/2024) Quyết định 754/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm học 2024-2025
20. (06/05/2024) Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và 51/2017/QH15 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do tỉnh Lạng Sơn ban hành
21. (04/05/2024) Quyết định 1040/QĐ-SGDĐT năm 2024 về Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
22. (10/04/2024) Quyết định 1004/QĐ-BGDĐT năm 2024 về Tài liệu bài giảng điện tử hướng dẫn luyện tập bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài võ nhạc Vovinam cho học sinh tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
23. (22/03/2024) Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2024 về xây dựng trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2024-2025
24. (31/10/2023) Công văn 1730/QLCL-QLVBCC năm 2023 về chứng nhận trình độ ngoại ngữ do Cục Quản lý chất lượng ban hành
25. (30/12/2022) Kế hoạch 352/KH-UBND năm 2022 thực hiện công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Tài nguyên - Môi trường
1. (06/06/2024) Quyết định 2303/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Phương án phát triển vùng nguyên liệu phục vụ nhà máy sản xuất viên nén và chế biến gỗ công nghệ cao của Công ty trách nhiệm hữu hạn Biomass Fuel Nghi Sơn do tỉnh Thanh Hóa ban hành
2. (04/06/2024) Kế hoạch 106/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 29/NQ-CP Chương trình hành động thực hiện Kết luận 61-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng do tỉnh Tuyên Quang ban hành
3. (03/06/2024) Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý tín chỉ các-bon nhằm thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định trên địa bàn tỉnh Bình Định
4. (03/06/2024) Quyết định 1361/QĐ-UBND về phương án ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024
5. (31/05/2024) Kế hoạch 4006/KH-UBND năm 2024 triển khai Quyết định 76/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình quốc gia Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6. (29/05/2024) Kế hoạch 276/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 208/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
7. (24/05/2024) Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2024 về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo do tỉnh Cà Mau ban hành
8. (24/05/2024) Quyết định 1025/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2024
9. (15/05/2024) Công văn 3475/BNN-TS về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai chuyên ngành thủy sản năm 2024 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
10. (08/05/2024) Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2024 về thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Bạc Liêu ban hành
11. (06/05/2024) Kế hoạch 448/KH-UBND thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024
12. (26/04/2024) Công văn 1164/TLĐ-TG năm 2024 thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
13. (22/04/2024) Quyết định 884/QĐ-UBND năm 2024 về Quy chế quy định công tác trực ban Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Lào Cai
14. (15/04/2024) Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 819/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Hưng Yên ban hành
15. (04/04/2024) Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Thể thao - Y tế
1. (10/06/2024) Quyết định 1596/QĐ-BYT về Kế hoạch Tiêm chủng mở rộng năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (07/06/2024) Công văn 3113/BYT-ATTP năm 2024 về tăng cường công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm do Bộ Y tế ban hành
3. (07/06/2024) Quyết định 365/QĐ-QLD năm 2024 về Danh mục 187 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 198 do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (07/06/2024) Quyết định 364/QĐ-QLD năm 2024 về Danh mục 484 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 199 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
5. (06/06/2024) Quyết định 362/QĐ-QLD năm 2024 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
6. (05/06/2024) Kế hoạch 2074/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
7. (04/06/2024) Kế hoạch 156/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg và Kế hoạch 194-KH/TU triển khai Chỉ thị 25-CT/TW về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Sơn La
8. (03/06/2024) Quyết định 347/QĐ-QLD năm 2024 thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
9. (03/06/2024) Kế hoạch 362/KH-UBND năm 2024 đảm bảo vắc xin, sinh phẩm y tế trong hoạt động tiêm chủng phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2024-2030
10. (03/06/2024) Công văn 467/DP-TC năm 2024 về điều kiện các cơ sở tiêm chủng do Cục Y tế dự phòng ban hành
11. (31/05/2024) Công văn 1676/QLD-ĐK năm 2024 về đính chính thông tin trong Công văn công bố danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Thông tư 08/2022/TT-BYT do Cục Quản lý Dược ban hành
12. (29/05/2024) Kế hoạch 1982/KH-UBND năm 2024 về giám sát, phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm, ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
13. (29/05/2024) Kế hoạch 399/KH-UBND năm 2024 triển khai Chiến lược quốc gia về phòng chống kháng thuốc tại Việt Nam giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
14. (09/05/2024) Kế hoạch 102/KH-UBND thực hiện Quyết định 55a/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024
15. (30/11/2023) Công văn 7017/SGDĐT-CTTT năm 2023 thực hiện hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 thuộc nhóm B do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
16. (07/11/2023) Quyết định 371/QĐ-YDCT năm 2023 về Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 80/2023/QH15 (Đợt 5) do Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành
17. (20/10/2023) Kế hoạch 394/KH-UBND năm 2023 đánh giá, xét công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế tỉnh Lào Cai năm 2023
18. (30/06/2023) Công văn 6934/QLD-ĐK năm 2023 công bố danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Thông tư 08/2022/TT-BYT (Đợt 5) do Cục Quản lý dược ban hành
19. (13/10/2022) Công văn 5768/BYT-TB-CT năm 2022 hiệu lực của giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) do Bộ Y tế ban hành
Quyền dân sự
1. (06/06/2024) Kế hoạch 383/KH-UBND năm 2024 thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2. (21/05/2024) Quyết định 424/QĐ-CTN năm 2024 cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Lê Việt Trang do Chủ tịch nước ban hành
3. (21/05/2024) Quyết định 425/QĐ-CTN năm 2024 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ do Chủ tịch nước ban hành
4. (21/05/2024) Quyết định 426/QĐ-CTN năm 2024 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
5. (21/05/2024) Quyết định 427/QĐ-CTN năm 2024 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Lim Su Chi do Chủ tịch nước ban hành
6. (21/05/2024) Quyết định 428/QĐ-CTN năm 2024 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Bùi Văn Dũng do Chủ tịch nước ban hành
7. (21/05/2024) Quyết định 429/QĐ-CTN năm 2024 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Trung Quốc do Chủ tịch nước ban hành
8. (21/05/2024) Quyết định 430/QĐ-CTN năm 2024 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Malaysia do Chủ tịch nước ban hành
9. (21/05/2024) Quyết định 431/QĐ-CTN năm 2024 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
10. (21/05/2024) Quyết định 432/QĐ-CTN năm 2024 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Juan Shih, Pi-Feng do Chủ tịch nước ban hành
11. (21/05/2024) Quyết định 433/QĐ-CTN năm 2024 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Huang, Shih-Yu do Chủ tịch nước ban hành
12. (15/05/2024) Quyết định 409/QĐ-CTN năm 2024 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 54 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
13. (15/05/2024) Quyết định 410/QĐ-CTN năm 2024 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Hoàng Hải do Chủ tịch nước ban hành
14. (15/05/2024) Quyết định 411/QĐ-CTN năm 2024 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Mayrhofer Nicholas Việt Anh do Chủ tịch nước ban hành
15. (15/05/2024) Quyết định 412/QĐ-CTN năm 2024 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Chen, Shih-Hsien do Chủ tịch nước ban hành
16. (13/05/2024) Quyết định 402/QĐ-CTN năm 2024 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 26 công dân hiện đang cư trú tại Singapore do Chủ tịch nước ban hành
17. (13/05/2024) Quyết định 403/QĐ-CTN năm 2024 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 09 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
18. (13/05/2024) Quyết định 404/QĐ-CTN năm 2024 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
19. (21/08/2023) Thông báo 24/2024/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa Việt Nam và Ca-dắc-xtan
20. (11/07/2019) Công văn 2579/BTP-PLQT năm 2019 về chứng nhận văn bản ủy quyền từ nước ngoài do Bộ Tư pháp ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (06/06/2024) Quyết định 981/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Đề án phát triển khu du lịch Ba Bể thành khu du lịch Quốc gia giai đoạn 2022-2030, định hướng đến năm 2050 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
2. (06/06/2024) Nghị định 61/2024/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"
3. (04/06/2024) Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2024 thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2024-2025
4. (03/06/2024) Kế hoạch 114/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2024 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
5. (03/06/2024) Văn bản hợp nhất 2334/VBHN-BVHTTDL năm 2024 hợp nhất Nghị định về hoạt động nhiếp ảnh do Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch ban hành
6. (31/05/2024) Quyết định 11/2024/QĐ-UBND hướng dẫn tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Sơn La
7. (31/05/2024) Kế hoạch 114/KH-UBND về kích cầu, thu hút khách du lịch mùa hè năm 2024 do tỉnh Phú Yên ban hành
8. (30/05/2024) Nghị quyết 06/2024/NQ-HĐND về tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương
9. (29/05/2024) Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình hành động 35-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
10. (27/05/2024) Văn bản hợp nhất 2216/VBHN-BVHTTDL năm 2024 hợp nhất Nghị định Quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
11. (13/05/2024) Kế hoạch 253/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình hành động 348-CT/TU thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc do tỉnh Lào Cai ban hành
12. (10/05/2024) Công văn 1935/BLĐTBXH-VPQGGN rà soát và gửi dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2024 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
13. (04/05/2024) Kế hoạch 439/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh An Giang
14. (16/04/2024) Kế hoạch 219/KH-UBND năm 2024 tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2023-2030
15. (16/04/2024) Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 do tỉnh Bạc Liêu ban hành
16. (15/04/2024) Kế hoạch 92/KH-UBND thực hiện Tiểu dự án 1 Giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
17. (12/04/2024) Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
18. (21/03/2024) Kế hoạch 288/KH-UBND thực hiện công tác Dân số năm 2024 do tỉnh An Giang ban hành
19. (11/03/2024) Quyết định 703/QĐ-BNN-VPĐP năm 2024 về Tài liệu tập huấn phát triển mô hình du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
20. (23/01/2024) Quyết định 192/QĐ-BVHTTDL phê duyệt “Nội dung phong trào thi đua yêu nước ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch” năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
21. (09/01/2024) Công văn 40/BHXH-TĐKT năm 2024 về phát động Phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam (16/02/1995-16/02/2025) do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
22. (31/12/2020) Kế hoạch 185/KH-UBND triển khai thi hành Luật Thanh niên do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
Lĩnh vực khác
1. (07/06/2024) Kế hoạch 4170/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị định 50/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2. (06/06/2024) Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3. (04/06/2024) Quyết định 31/2024/QĐ-UBND về Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum
4. (04/06/2024) Quyết định 38/2024/QĐ-UBND sửa đổi nội dung Phụ lục kèm theo Quyết định 38/2022/QĐ-UBND về Quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hà Nội
5. (04/06/2024) Kế hoạch 170/KH-UBND năm 2024 về phát triển cây dược liệu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2024-2025
6. (31/05/2024) Kế hoạch 1306/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
7. (31/05/2024) Kế hoạch 1309/KH-UBND năm 2024 triển khai thực hiện “Đề án phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn tỉnh Gia Lai
8. (31/05/2024) Quyết định 1311/QĐ-UBND năm 2024 về Danh mục các giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản khác để hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Quảng Nam ban hành
9. (28/05/2024) Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Cà Mau đến năm 2030, định hướng đến năm 2045
10. (24/05/2024) Kế hoạch 270/KH-UBND năm 2024 xây dựng vùng an toàn dịch bệnh Lở mồm long móng có sử dụng vắc xin trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2024-2030
11. (24/05/2024) Quyết định 1026/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Phương án phát triển ngành tôm tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
12. (09/05/2024) Kế hoạch 101/KH-UBND hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
13. (06/05/2024) Quyết định 14/2024/QĐ-UBND Định mức kinh tế kỹ thuật trong hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
14. (22/04/2024) Kế hoạch 230/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 1742/QĐ-TTg phê duyệt Đề án ưu tiên “Đẩy mạnh hoạt động Khoa học và Công nghệ ngành chăn nuôi đến năm 2030” do tỉnh Lào Cai ban hành
15. (22/04/2024) Kế hoạch 229/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 1741/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp sản xuất giống vật nuôi đến năm 2030 do tỉnh Lào Cai ban hành
16. (16/04/2024) Kế hoạch 52/KH-UBND về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2024
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,082

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn