Án lệ 02/06/2016 09:16 AM

Công tác phát triển, áp dụng án lệ khi xét xử tại Tòa án

Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) vừa ban hành Chỉ thị 04/2016/CT-CA về tăng cường công tác phát triển và công bố án lệ, áp dụng án lệ trong xét xử.

Theo đó, trách nhiệm đối với công tác công bố, phát triển và áp dụng án lệ trong quá trình xét xử được triển khai như sau:

- Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học là đơn vị thường trực trong công tác phát triển án lệ; có trách nhiệm nghiên cứu, hoàn thiện, xây dựng mẫu bản án, quyết định thống nhất trong xét xử.

- Chánh án, Thủ trưởng đơn vị thuộc TANDTC có nhiệm vụ quán triệt nội dung án lệ đã được công bố cho Thẩm phán, Hội thẩm và chức danh tư pháp khác để nghiên cứu, áp dụng.

- Chánh án TAND cấp cao, cấp tỉnh; Chánh án tòa án quân sự trung ương, quân khu và tương đương, Vụ trưởng Vụ giám đốc kiểm tra TANDTC tổ chức chỉ đạo việc rà soát, phát hiện bản án, quyết định để đề xuất phát triển thành án lệ theo Điều 3 của Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP.

- Học viện Tòa án có trách nhiệm phối hợp trong công tác đào tạo, tập huấn kỹ năng viết bản án, quyết định; kỹ năng nghiên cứu viện dẫn án lệ cho Thẩm phán và các chức danh Tư pháp trong TAND...

Xem chi tiết tại Chỉ thị số 04/2016/CT-CA ngày 30/5/2016.

Phương Thảo

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,966

Bài viết về

lĩnh vực Thủ tục tố tụng

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn