Luật thuế giá trị gia tăng

  • Giảm ngay một số loại thuế từ ngày 01/7 14:39 | 28/06/2013
  • Ngày 19/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT. Do một số nội dung quy định trong 2 Luật có quy định hiệu lực từ ngày 01/7/2013 (sớm hơn 6 tháng so ...
  • Giảm 50% thuế GTGT khi thuê, mua nhà ở xã hội 08:40 | 21/05/2013
  • (Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất của Chính phủ được quy định tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) trình Quốc hội tại kỳ họp lần thứ 5.
  • Sẽ miễn thuế GTGT cho cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu 17:29 | 18/03/2013
  • (Chinhphu.vn) - Đây là đề nghị của Chính phủ với Quốc hội về sửa đổi, chuyển căn cứ xác định không chịu thuế đối với cá nhân kinh doanh từ thu nhập, lương sang doanh thu trong Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn