157/2016/TT-BTC

  • Biểu phí chứng nhận & hợp pháp hóa lãnh sự 2017 09:02 | 14/11/2016
  • Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 157/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự của Bộ Tài chính.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn