Biểu phí chứng nhận & hợp pháp hóa lãnh sự 2017

14/11/2016 09:02 AM

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 157/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự của Bộ Tài chính.

Nguyễn Thanh

Theo đó, từ ngày 01/01/2017, mức thu phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự sẽ được thực hiện như sau:

- 30.000 (ba mươi nghìn) đồng/lần đối với Chứng nhận lãnh sự.

- 30.000 (ba mươi nghìn) đồng/lần đối với Hợp pháp hóa lãnh sự.

- 5.000 (năm nghìn) đồng/lần đối với Cấp bản sao giấy tờ, tài liệu.

Về cơ bản thì mức thu này được giữ nguyên như quy định tại Thông tư 98/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính; tuy nhiên, có điểm mới đó là tại Thông tư 98/2011/TT-BTC gọi là “lệ phí” còn Thông tư 157/2016/TT-BTC  gọi là “phí”.

(Trong những trường hợp nêu trên thì sẽ thu phí bằng Việt Nam Đồng).

Thông tư này sẽ thay thế cho Thông tư 36/2004/TT-BTC; Thông tư 98/2011/TT-BTC và Thông tư 01/2013/TT-BTC.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,166

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:45 | 22/02/2024 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
  • 14:55 | 21/02/2024 Quyết định 183/QĐ-TCT ngày 07/02/2024 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Tổng cục Thuế
  • 16:15 | 20/02/2024 Quyết định 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 phê duyệt Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030
  • 15:45 | 20/02/2024 Công văn 333/BHXH-CSXH ngày 05/02/2024 hướng dẫn thực hiện giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần
  • 08:35 | 20/02/2024 Thông báo 54/TB-VPCP ngày 16/02/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp lần thứ 9 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
  • 08:10 | 20/02/2024 Quyết định 151/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2024 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện Chương trình Cải cách hành chính năm 2024 và giai đoạn 2021-2025”
  • 16:55 | 19/02/2024 Thông tư 01/2024/TT-BLĐTBXH ngày 19/02/2024 quy định về Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình
  • 16:25 | 19/02/2024 Thông tư 11/2024/TT-BTC ngày 05/02/2024 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản
  • 10:20 | 19/02/2024 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024
  • 09:00 | 19/02/2024 Luật Đất đai 2024 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn