16/06/2018 16:38

07 bản án áp dụng Án lệ 03/2016/AL về hôn nhân gia đình

07 bản án áp dụng Án lệ 03/2016/AL về hôn nhân gia đình

Đây là những bản án về vấn đề hôn nhân gia đình như: tranh chấp chia tài sản chung và tranh chấp chia tài sản chung là thừa kế, tranh chấp quyền sử dụng đất, đòi lại tài sản là nhà, là quyền sử dụng đất đã áp dụng 03/2016/AL của Hội đồng  Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao làm cơ sở giải quyết tranh chấp:

1. Bản án 06/2018/HN&GĐ-PT ngày 28/02/2018 về tranh chấp hôn nhân gia đình của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương.

2. Bản án 06/2017/DS-PT ngày 23/08/2017 về tranh chấp chia tài sản chung là di sản thừa kế của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình.

3. Bản án 45/2017/DS-PT ngày 05/07/2017 về tranh chấp đòi lại tài sản là nhà và QSDĐ, yêu cầu hủy GCNQSDĐ và hủy quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện T của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

4. Bản án 20/2017/HNGĐ-PT ngày 07/08/2017 về tranh chấp chia tài sản chung của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước.

5. Bản án 16/2018/DS-PT ngày 20/04/2018 về tranh chấp quyền sử dụng đất của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông.

6. Bản án 470/2018/DS-PT ngày 28/09/2017 về tranh chấp tài sản chung của vợ chồng trong thời ký hôn nhân  của Tòa án nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

7. Bản án 20/2017/DS-PT ngày 05/09/2017 về kiện đòi tài sản, yêu cầu chia tài sản chung và di sản thừa kế theo pháp luật của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Sẽ tiếp tục cập nhật...

Loan Đỗ
8270


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về