16/06/2018 17:06

03 bản án áp dụng Án lệ 05/2016/AL về tranh chấp di sản thừa kế

03 bản án áp dụng Án lệ 05/2016/AL về tranh chấp di sản thừa kế

Đây là những bản án về vấn đề tranh chấp di sản thừa kế, yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản đã áp dụng Án lệ 05/2016/AL của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao làm cơ sở giải quyết tranh chấp:

1. Bản án 01/2017/KDTM-ST ngày 20/07/2017 về tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản của Tòa án nhân dân thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

2. Bản án 22/2017/DS-PT ngày 03/07/2017 về tranh chấp di sản thừa kế và yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

3. Bản án 46/2017/HNGĐ-ST ngày 28/09/2017 về tranh chấp chia tài sản chung sau khi ly hôn, đòi quyền sử dụng đất của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Sẽ tiếp tục cập nhật...

 

Loan Đỗ
2560


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về