Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "vi phạm quy định điều khiển"

144 kết quả được tìm thấy
08/2018/HS-PT - 2 năm trước Hà Giang ... TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG BẢN ÁN 08/2018/HS-PT NGÀY 17/04/2018 VỀ TỘI VI PHẠM QUY...
13/2015/HSST - 5 năm trước Huyện Hoà An - Cao Bằng ... PHẠM QUY ĐỊNH ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ngày 23 tháng 6 năm 2015 tại Trụ sở Toà án nhân dân...
02/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Phong Điền - Thừa Thiên Huế ...01/2018 VỀ TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Trong ngày 12 tháng 01 năm...
39/2017/HSST - 3 năm trước Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn ... Tòa án. Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH 1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thế H phạm tội "Vi Phạm quy...
14/2018/HSST - 2 năm trước Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn ... VI PHẠM QUY ĐỊNH ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ngày 12 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở...
243/2017/HSST - 3 năm trước Thành phố Nam Định - Nam Định ... TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Vào ngày 25 tháng 7 năm 2017 tại...
53/2017/HSST - 2 năm trước Huyện Bắc Bình - Bình Thuận ... PHẠM QUY ĐỊNH ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ   Ngày 27 tháng 10 năm 2017, tại trụ...
11/2018/HSST - 2 năm trước Huyện Thanh Oai - Hà Nội ... PHẠM QUY ĐỊNH ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Trong ngày 16/3/2018, tại trụ sở Toà án...
62/2017/HSST - 2 năm trước Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn ... Nguyễn Văn H phạm tội "Vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Áp dụng khoản 1...
03/2017/HSST - 3 năm trước Huyện Đoan Hùng - Phú Thọ ... VI PHẠM QUY ĐỊNH ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ngày 19 tháng 01 năm 2017, tại trụ...
33/2017/HSST - 2 năm trước Huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế ...08/2017 VỀ TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ngày 22 tháng 8 năm 2017, tại...
03/2018/HSST - 2 năm trước Huyện Phú Lương - Thái Nguyên ... TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ngày 25 tháng 01  năm 2018, tại...
46/2017/HSST - 2 năm trước Thành phố Hưng Yên - Hưng Yên ... TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ngày 14 tháng 9 năm 2017, tại trụ...
17/2018/HS-ST - 2 năm trước Thị xã Đông Triều - Quảng Ninh ... TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Trong ngày 16 tháng 3 năm 2018...