Tìm nhanh hơn với ngoặc kép

vd: "ly hôn" "chia tài sản" "ngoại tình"

Phải chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"


đếnTừ khóa "vi phạm qui định"

54 kết quả được tìm thấy
141/2022/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh ... TỘI VI PHẠM QUI ĐỊNH THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ngày 27 tháng 06 năm 2022, tại trụ sở Tòa án...
38/2022/HS-ST - 1 năm trước Huyện Xuân Trường - Nam Định ... VI PHẠM QUI ĐỊNH THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ngày 18 tháng 5 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân...
21/2022/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Tuyên Quang - Tuyên Quang ...04/2022 VỀ TỘI VI PHẠM QUI ĐỊNH BẢO VỆ ĐỘNG VẬT NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM Ngày 06 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở...
151/2021/HSST - 2 năm trước Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh ... VI PHẠM QUI ĐỊNH THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ngày 20 tháng 7 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân...
28/2021/HS-ST - 2 năm trước Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi ...04/2021 VỀ TỘI VI PHẠM QUI ĐỊNH THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ngày 09 tháng 4 năm 2021 và ngày 12 tháng...
86/2020/HS-ST - 3 năm trước Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc ... VI PHẠM QUI ĐỊNH THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ngày 08 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân...
60/2020/HS-ST - 3 năm trước Thành phố Tân An - Long An ... VI PHẠM QUI ĐỊNH THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Trong ngày 20 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Tòa án...
159/2020/HS-ST - 3 năm trước Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương ...08/2020 VỀ TỘI VI PHẠM QUI ĐỊNH BẢO VỆ ĐỘNG VẬT NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM Ngày 03 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở...
10/2020/HS-ST - 3 năm trước Huyện Phước Sơn - Quảng Nam ... VI PHẠM QUI ĐỊNH KHAI THÁC, BẢO VỆ RỪNG VÀ LÂM SẢN Ngày 21 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án...
07/2020/HS-ST - 3 năm trước Huyện Phước Sơn - Quảng Nam ... VI PHẠM QUI ĐỊNH KHAI THÁC, BẢO VỆ RỪNG VÀ LÂM SẢN Ngày 08 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án...
16/2019/HS-ST - 4 năm trước Huyện Phước Sơn - Quảng Nam ... VI PHẠM QUI ĐỊNH KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG Ngày 27 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân...
65/2019/HS-ST - 4 năm trước Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc ... VI PHẠM QUI ĐỊNH THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ngày 27 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân...